11.a klassi grupitöö osales kultuuripärandiaasta 2018 puhul korraldatud pärandkultuuri konkursil

Vastaval konkursil oodati lugusid materiaalsest kultuuripärandist ehk kõigest sellest käega katsutavast, mis on meieni möödunud aegadest säilinud ja millel on meie jaoks oluline tähendus. Töö tuli esitada jagamist võimaldavas vormis loona (ekskursioon, matk, video, fotod, laul, luuletus, esitlus vmt).

Et end pärandkultuuri temaatikaga kurssi viia ja konkursi jaoks parim töö välja valida, sai see 11. klassidele ajalootunni kohustuslikuks ülesandeks. Tööd võis ette valmistada ja esitleda nii individuaalselt kui ka grupina. Laekus väga vahvaid töid, kus pärandobjektideks olid valitud 100-aastane Piibel, Mäeküla mõisa riiul, vanavanaema koolitunnistused, söetriikraud, oma talumaja ja paljud muud põnevad ajaloolised kohad/esemed. Esitleti slaidiesitlusena, jutustusena, omaloomingulise lauluna ja isegi kuuldemänguna. Konkursitöö vääriliseks osutus 11. a klassi õpilaste koostatud pärimuslooline kuuldemäng Kuusiku talu ajaloost. Vastava töö autorid olid: Kristelle Hermann (kuuldemäng rääkis just tema kodutalust), Merily Plaser, Maris Mäesalu, Kertu Puur ja Anet Maripuu.

Täna said tüdrukud teada, et nende töö on Päranditegijate konkursi žürii otsuse kohaselt saanud eriauhinna! Muinsuskaitseameti avalike suhete nõunik Madle Lippus kirjutas: Žürii tõi teie töö puhul eraldi välja, et lugu on jutustatud kaasahaaravalt ja see tõuseb esile töö vormistamiseks kasutatud formaadi tõttu, mida on oskuslikult ära kasutatud.

Auhindade kätteandmine toimub sel kolmapäeval, 9. mail Euroopa Päeval kell 17:30 Tallinnas, Vabaduse väljakul. Samuti kasutatakse 11. klassi neidude koostatud lugu kolmapäevases Vikerraadio saates „Huvitaja“.