8. klass Iru elektrijaamas

8.a klassi õpilased külastasid reedel, 13. detsembril Tagasi Kooli programmi raames Iru elektrijaama. Õpilastele räägiti Iru soojuselektrijaama ajaloost ja töötamise põhimõtetest. Seejärel oli võimalus kogu tootmisprotsessi oma silmaga näha.

Olulisem info oli, et kodusest sorteerimisest üle jäävad segaolmejäätmeid ei saadeta mitte prügilasse, vaid põletatakse väga kõrgel kuumusel. Tootmisest üle jäänud tuhk ladustatakse hiljem prügilatesse. Kasutades prügi energia tootmiseks jätab Eesti Energia Iru elektrijaam aastas kasutamata 70 000 000 kuupmeetrit maagaasi.

Tekst ja fotod: Ene Holsting