9. ja 12. klassi lõpuaktused

9. klassi lõpuaktus 20. juuni kell 17.00.

12. klassi lõpuaktus 21. juuni kell 17.00.

Pääs aktustele uue maja peaustest.

Parkimisel palume järgida liikluseeskirju ja sõidukit mitte parkida haljasaladele või jalakäijate teele.