Kohila Gümnaasiumi õpilasesinduse noored leiavad üha enam tee Hageri koolimajja

Kohila Gümnaasiumi õpilasesinduse noored leiavad üha enam tee Hageri koolimajja. 23. novembril käisid 4. klassile klassijuhatajatunnis rääkimas Elise-Marii Kändler ja Kert Markus Valdek. Koos arutleti omavahelistest suhetest, kiusamisest. Õpilased olid avatud meelega, rääkisid oma probleemidest ning küsisid nõu. Tänud hoolivatele noortele! Uute kohtumisteni! 

Eesti 100 tamme

Tamm on eestlastele olnud läbi aegade püha puu, millega seonduvad mitmed legendid, rituaalid ja uskumused. Tänu tammede pikale elueale kanduvad meie lood ja unistused läbi aegade järeltulevate põlvedeni. Tamm on tugevuse ja kestvuse sümbol, mis sobib hästi Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva vääristamiseks. Eesti Riigikantselei alustas 2013. aastal projektiga Eesti 100 tamme, mille raames on Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal plaanis rajada üle Eesti 100 tamme tammikuid. Need on pargid, alleed või tammesalud, kus igaühes kasvab sada tamme. Tamme istutamisega Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks saab igaüks jätta endast märgi oma riigi ajalukku ja teha väärika kingituse Eestile-just nii on öeldud projekti Eesti 100 tamme kodulehel.

Projektiga on liitunud ka Kohila vald ja Kohila Gümnaasium

2013. aastal sügisel rajati Kohila staadioni serva väike taimla tolle aasta 8. klasside õpilaste poolt. Tammekesed ajasid 2014. aasta kevadeks vapralt ennast mullast välja, kuid antud kasvukoht ei olnud neile väga meelepärane ja nii nagu vahel ikka elus ja looduses juhtub – läks nende tammede kasvatamine staadionilt „staadioni aia taha“. Aga samal aastal sai tammekesi külvatud ka eramajade aedadesse ja need tammekesed kasvavad vapralt.

 

 

4b klassi õpilase Jasper Jakobsoni ja pere ühiselt kasvatatud tammed on juba sirgunud väga suureks ning ootavad järgmisel kevadel ümberistutamist, et siis 2018. aastal meie kodumaa sünnipäeval tammeparki kolida.


Kohila Vallavalitsus on allkirjastanud Riigikantseleiga ühiste kavatsuste lepingu, kus on märgitud, et Kohila valda luuakse lausa kaks tammeparki: koos kogukonnaga istutatakse hiljemalt 2018 juuni tammepark aadressile  Kohila alev, Sõtka park, katastritunnusega 31701:002:0363 ja tammesalu Hagerisse praegusele koolimetsa istutamise maa-alale.

Seega kutsume kõiki, kes soovivad 2018. aastal oma kodumaale 100. sünnipäeva kingituseks istutada tamme ühiselt rajatavasse tammeparki, endast teada andma e-kirja teel Kohila Keskkonnahariduse Keskuse khk@kohila.edu.ee või tööpäeviti telefonile  484 1219.

Tammede kasvatamise juhendi leiab Eesti 100 tamme kodulehelt  https://riigikantselei.ee/et/valitsuse-toetamine/eesti-vabariik-100/eesti-100-tamme.

Teata oma osalemissoovist ja teeme aastal 2018 ühise kingituse Eesti Vabariigile!

Eramus+ projekti logokonkurss 7.-12. klassi õpilastele

·  Projekti pealkiri  inglise keeles “Environment in our everyday life: preserving biodiversity for a greener future” ja eesti keeles: ” Igapäevane keskkonnaõpe rohelise tuleviku nimel”.

·  Projekt kestab 2 aastat.

·  Meie partnerkoolid on:

1. Lycee Technique Provincial Jean Boets / Liege / Belgia (Koordinaator kool);

2. Agrupamento de Escolas Abade de Bacal / Braganca / Portugal;

3. Salvador Rueda / Malaga / Andalucia / Hispaania;

4. Elisabeth- Selbert – Gesamtschule / Bonn / Saksamaa;

 

Logo kujundamise konkurssi kohta lühidalt:

1. Osalema oodatud 7.-12. klasside õpilased.

2. Esitamistähtaeg 9. november. Tööd esitada või saata Kaupo Ojale (kaupo.oja@kohila.edu.ee)

3. 10.-15. novembril kavandite hääletamine.

4. 16. novembriks on logo valitud, millega läheb esimene grupp Hispaaniasse (20.11-26.11).

 

Logo hindamiskriteeriumid:

  1. Clear & effective connection to the theme of the Project (Selge ja tõhus seos projekti teemaga).

  2. European value (euroopalikud väärtused nagu kombeid ja normid, rahvusvahelisus).

  3. Creativity & impact (loovus ja löövus).

  4. Simplicity & sharpness (lihtsus ja teravus/tabavus).

Lisainfo: Kaupo Oja, kaupo.oja@kohila.edu.ee

Kohila Gümnaasium – keskkonnahoidlik kool, I faas

15.04.2016. a. viidi projekti “Kohila Gümnaasium – keskkonnahoidlik kool, I faas” raames läbi juhtgrupi koolitus ja kooli keskkonna-alane auditeerimine.

SEI koolitaja E. Urbel-Piirsalu viis 21.03.2016 läbi õpetajatele koolituse  „Roheline Kool-miks ja milleks” ning  rühmatöö teemal „Kuidas meie saaksime muuta oma kooli keskkonnasäästlikumaks“.

Õpilased Kadi Talts ja Kromel Kruusmann viisid ajavahemikul 4.04.-16.10. läbi CO2 ja pindade valgustatuse mõõtmised klassiruumides, 18.-22.04. mõõtsid sööklas tekkinud toidujäätmete koguseid.

22.03.2016 viidi K. Solvaku juhendamisel läbi õppekava arenduse koolitus teemal „Keskkond ja jätkusuutlik areng lõimimine kooli õppekavasse”. 

Õpilastele toimus aprillis 2016 võistlus “Kuidas ma saaksin muuta oma kooli keskkonnasäästlikumaks?”.

Ajavahemikul 28.03.-9.06. viidi läbi keskkonnavaldkonna sisehindamine: IT valdkonna kaardistus, töö- ja õpikeskkonna hindamine, energia tarbe hindamise ning CO2 ja valgustatuse esmased mõõtmised, rahuloluküsitlused õpilaste ja õpetajate hulgas.

Kalkuleeriti organisatsiooni ökoloogiline jalajälg, analüüsiti õpilaste ja õpetajate rahuloluküsitluste tulemusi.

10.06.2016 toimus kooli keskkonnavaldkonna töörühma koosolek, kus tutvuti ökokaardistuse ja ökoloogilise jalajälje arvutamise tulemustega. Arutati arendustegevusi.

Rohelise kontori kontrollküsimuste tulemusena selgus, et Kohila Gümnaasium kogus 190 võimalikust punktist 59,5 punkti. Arenguruumi, et Kohila Gümnaasium vastaks EU Rohelise Kontori kriteeriumitele, on. Eelkõige tuleb tähelepanu pöörata töötajate kaasamisele ja hoone energiatõhususe suurendamisele. Samuti vajavad kokkuleppimist hangete tingimused. Kontoritele mõeldud ökoloogilise jalajälje kalkulaatori esialgsete tulemuste kohaselt on kooli ökoloogiline jalajälg 334,27 gha. Täpsustamist vajavad veel andmed transporditeenuste osas.

Tugipersonali liikmed läbisid koolituse „Kemikaalid, keskkonnasõbralik koristus“ ja arutlesid teemal “Kuidas ma saaksin muuta oma kooli keskkonnasäästlikumaks?” 17. juunil 2016 Balti Keskkonnafoorumi juhendamisel.

Keskkonna-valdkonna arengukava ja keskkonnapoliitika koostati ajavahemikul 05.09.-17.10.2016. a. Keskkonnavaldkonn arengukavaga saavad huvigrupid tutvuda alates detsembrist kui arutelusse tuleb Kohila Gümnaasiumi arengukava 2017-2020.

Täname Keskkonnainvesteeringute Keskust projekti finantseerimise eest!

Muusikapäeva tähistamine Kohila Gümnaasiumis

30. septembril kõlas üle kooli erinevates paikades pillide helisid ning ka laulu. Tähistasime muusikapäeva. Meie kooli andekad noored mängisid pille ja laulsid vahetundides kooli eri korrustel. Kuulda sai ilusat klaverimängu kooli aulas, trompetipoiste energilist esinemist uue maja 3. korrusel, Celine Saare kaunist lauluhäält ning kitarrimängu uue maja 3. korrusel. Päeva lõpetasid muusika klassis andekad kitarripoisid ning meie oma kooli bändipoiss, Marten Põldmets, kes laulis ja mängis kitarri.

Teksti autor: Veronika Võsu

Muusikapäev 2016 fotod (30.09.2016) – Aleks Jelizarov

4. klasside spordipäeva tulemused

Kohila Gümnaasiumis toimus 20. septembril 4. klasside spordipäev. Võisteldi palliviskes, kaugushüppes, 60m jooksus ja pikamaajooksus (T600m, P1000m).
Parimad tulemused:

 
Kaugushüpe:

Hanna-Liisa Härm 3.60

Ruth Hansar 3.33

Melanie Narjanen 3.29

 

Ranel Kamp 3.96

Robert-Heinrich Oolma 3.78

Marten Stopkin 3.55

 

Pallivise

Elis Prunt 27.90

Heliisa Aasa 27.80

Ruth Hansar 27.30

 

Toren Holder Vahesaar 36.20

Robert-Heinrich Oolma 36.10

Andrus Kapsi 35.20

 

60m jooks

Hanna-Liisa Härm 9.8

Ruth Hansar 10.0

Elis Prunt 10,4

 

Robert-Heinrich Oolma 9,1

Ranel Kamp 9.4

Andrus Kapsi 9.5

 

600m jooks

Ruth Hansar 2.17.2

Melanie Narjanen 2.21.5

Laura-Liisa Jüriloo 2.28.9

 

1000m jooks

Toren Holder Vahesaar 3.46.2

Marten Stopkin 3.52.5

Andrus Kapsi 3.53.8
 
Spordipäeva kohtunikud: Maarek Laanmets, Leo Hansar, Kaur Heinaru, Ingrid Kangur ning 6.b ja 6.d klassi õpilased.

Kirjandusprojekt „Apteeker Melchiori radadel”

12. klass alustas selle õppeaasta kirjanduskursust projektiga “Apteeker Melchiori radadel”. Selle projekti jooksul lugesid nad läbi teosed ja tuvustasid neid teistele klassikaaslastele. Seejärel kaardistati rühmaga oma teose olulisemad tegevuskohad Tallinna vanalinnas ja hakati otsima nende kohta ajaloolist materjali ja välja kirjutama teosega seotud põnevamaid sündmusi. Kokku saime nelja rühmaga põneva ekskursiooni, mis algas Kuldjala torni juurest ja lõppes Pirita kloostri varemets. 

Kogu päeva filmis üles Esper Ernits, videoklipid monteerisid iga rühma liikmed ise.

Head kaasaelamist!

Ingrid Oksaar,
kirjanduse õpetaja

Valminud videod:

Giidiprojekt Apteeker Melchior ja Oleviste Mõistatus

Pirita kägistaja

Giidiprogramm Tallinnas

Apteeker Melchior ja timuka tütar