Tublid tulemused jooksuvõistluselt

Kohilas toimusid kolmapäeval Raplamaa piirkondlikud jooksuvõistlused, kus osalesid Kohila Gümnaasiumi, Juuru ja Kaiu põhikooli ning Kohila Mõisakooli lapsed. Võisteldi kahes vanuseklassis: nooremad tüdrukud ja poisid (2007/2008) ning vanemad tüdrukud ja poisid (2005/2006). Kohila gümnaasiumi esindus sai 10 esikohta, 3 teist ja 7 kolmandat kohta.

 

TULEMUSED

60m jooks:

Rebecca Pent 1. koht (3.b spordiklass)

Kea Kristiin Laanmets 1. koht (5.b spordiklass)

Rasmus Piisang 1. koht (5.b spordiklass)

Karl Markus Männa 3. koht (3.b spordiklass)


200m jooks

Kea Kristiin Laanmets 1. koht (5.b spordiklass)

Rasmus Piisang 1. koht (5.b spordiklass)

Andrus Kapsi 3. koht (4.b spordiklass)

Rebecca Pent 1. koht (3.b spordiklass)

Saskia Lukkonen 3. koht (3.b spordiklass)

Gregor Paenurm 1. koht (2.b spordiklass)

Karl Markus Männa 3. koht (3.b spordiklass)


600m/1000m jooks

Kea Kristiin Laanmets 1. koht (5.b spordiklass)

Melanie Narjanen 3. koht (3.a klass)

Rebecca Pent 1. koht (3.b spordiklass)

Saskia Lukkonen 3. koht (3.b spordiklass)

Gregor Paenurm 1. koht (2.b spordiklass)

Mikk Luik 2. koht (2. b spordiklass)

Kauri Vaarmets 3. koht (3.b spordiklass)

Marten Stopkin 2. koht (4.b spordiklass)

Toren Holder Vahesaar 3. koht (4.b spordiklass)


Võistkonna juhendajad: Kaur Heinaru, Ingrid Kangur

Kohila Vallavalitsus võtab tööle tugiisiku hariduslike erivajadustega lapsele

Kohila Vallavalitsus võtab tööle

TUGIISIKU HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA LAPSELE

Töökoht: Kohila Gümnaasiumi Hageri klassid

Töö sisu:

– hariduslike erivajadustega lapse individuaalne juhendamine, abistamine, tema toimetuleku toetamine.
– lapse aitamine ja julgustamine õppetöös.
– lapse toetamine eakaaslastega suhtlemisel.

Ootused kandidaadile:

– motivatsioon ja soov töötada lastega
– huvi hariduslike erivajadustega laste eripärade ja nendega töötamise vastu

Soovitused kandidaadile:

– omandatud või omandamisel pedagoogiline haridus

Omalt poolt pakume:

– osalist tööaega (tööpäev on reeglina vahemikus 8.00-14.00)
– täiendkoolitusi
– sõbralikke kolleege ning meeldivat töökeskkonda väikeses koduses koolimajas
– võimalust kasutada Hagerisse tööle- ja kojusõiduks koolibussi (bussigraafikud leiab siit)

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Soovijatel saata CV meiliaadressile: triin.voodla@kohila.ee või saata aadressil: Kohila Vallavalitsus, Vabaduse 1, Kohila hiljemalt 04.09.2016.a

Lisainfo pakutava töö kohta: Triin Voodla, Kohila Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist. E-post: triin.voodla@kohila.ee Tel. 55560091.

Õpikute ja vihikute kilekaante müük

26. augustil kell 17:00-20:00 ning 2. septembril kell 10:00-14:00 pakub Kaila Teenus OÜ kooli fuajees võimalust osta vihikutele ja selle õppeaasta õpikutele sobivad kilekaasi.

Kilekaaned on komplekteeritud vastavalt klasside õppematerjalidele, kuid võimalik on osta ka üksikult. Kilekaane hind on 0,80€. Samuti on pakkuda tugevaid vihiku kilekaasi, mille hind on 0,60€. Arveldamine sularahas.

Kaila Teenus OÜ. Lisainfo tel:55651483.

Kohila Gümnaasiumi 2016/2017. õppeaasta 1. klasside õpetajad

Urve Tamberg

Olen aastaid tegelenud laste õpetamise ja kasvatamisega. Minu arvates on õpetaja amet väga eriline selle poolest, et teist nii mitmekesist, huvitavat, ootamatute olukordadega elukutset on raske leida. Väga põnev on tegeleda lastega alates esimesest klassist ehk nende esimestest koolisammudest ning mälestused sellest jäävad alati väga eredalt meelde.

Õpetamise juures pean tähtsaks, et laps õpiks iseseisvalt probleeme lahendama, enda jaoks õigeid otsuseid tegema ja vastutama oma tegude eest. Omalt poolt püüan olla piisavalt nõudlik ja parajalt paindlik, et tagada õpilase areng, sest nagu ütleb vanasõna – kartma ei peaks mitte aeglast arengut vaid seisma jäämist. Õpetamise võtmeks on kodud ja lapsevanemad. Koos lastevanematega suudame pakkuda lastele parimat, kui kodudes on positiivne toetus lapse arengule.

Pean oluliseks hoolivust teiste inimese vastu ja oskust arvestada oma kaaslasega. Laps käitub alati õigesti, kui suhtleb kaaslasega järgneva reegli järgi – käitu teise inimesega nii, nagu sa tahad, et sinuga käitutakse.

Lähtun põhimõttest, et kui üldse midagi teha, siis ikka korralikult ning kõige paremaks lõpptulemuseks on laste rahulolu ja säravad silmad.

 

Merike Tiidrus

Olen draakoniaastal sündinud lõvi – see ütleb juba väga palju minu kohta. Kooliteed alustasin 1983. aastal Viljandis. Olen õppinud C. R. Jakobsoni nimelises Viljandi I Keskkoolis, Tallinna Õpetajate Seminaris, Tallinna Ülikoolis. Ja nüüd olen juba oma kooliteega jõudnud Kohilasse. Kohila vallas alustasin tööd õpetajana 2000. aasta sügisel Hageri Algkoolis.

Kodus on mul sirgumas 3 tütart. Nende kõrval olen väga palju õppinud ning võin julgelt väita, et lapsed on elus parimad õpetajad.

Mulle meeldib lastega tööd teha nii klassiruumis kui ka väljaspool seda. Käin oma õpilastega palju teatris, õppekäikudel – seda kindlasti selleks, et silmaring laieneks. Armastan oma tundides kasutada ka erinevaid infotehnoloogilisi vahendeid ja lastega käin võimalusel arvutiklassis õppimas.

Oma eelmisi lende õpetades olen rõhunud ühtsele meeskonnale. Klass on tervik, kus arvestatakse kõigi ja kõigega. Ning loomulikult kuuluvad sinna tervikusse ka vanemad – olen oma õpilastele õpetanud koostööd tegema ning vajadusel ka kodus vanematelt abi küsima.

Iga klass on mulle kallis ja nendest lahkumine 4. klassi lõpus on raske, aga ma ei kao nende elust kuhugi ja nemad minu elust samuti. Seega koostöö on oluline.

 

Tiina Kand

Olen sündinud ja kasvanud Saaremaal. Kooliteed alustasin Orissaare Gümnaasiumis, mille lõpetamise järel asusin õppima Tallinna Pedagoogilisse Seminari. Üldhariduskoolis olen olnud tööl kuus aastat, neist neli Kohila Gümnaasiumis.

Lisaks praktilistele kogemustele koolis töötades ja teoreetilistele teadmistele kõrgkoolist, pean enda jaoks üheks olulisemaks õppimise aastaks vabatahtlikuna töötamist Saksamaal noortekeskuses ja lasteaias. Kogemuste omandamine kodust eemal aitab avardada silmaringi ja väärtustada veelgi enam kõike seda, mis meil endal oma kogukonnas juba olemas on ja suurepäraselt toimib.

Ootan suure põnevusega sügist ja kohtumist särasilmsete ja uudishimulike 1. klassi õpilastega. Väärtustan meeskonnatunnet ja – tööd ning püüan seda kindlasti lastele edasi anda. Samas püüan arvestada iga lapse eripära ja individuaalsete võimetega. Hindan kogemustepõhist õpet ja õppereise, mis muudavad õppimise põnevamaks ja elulähedasemaks.

Väga oluliseks pean koostööd lastevanematega. Ainult nii on võimalik pakkuda lastele teadmisterohke ja avastamisrõõmu pakkuv positiivne kooliaeg, mis toetab nende isiksuseks kujunemist ja elutee valikut.

 

Helina Aslan

Olen sündinud Kehtna vallas. Haridusteed alustasin Kehtna Põhikoolis, edasi õppisin Rapla Ühisgümnaasiumis. Peale gümnaasiumi lõpetamist asusin Tallinna Ülikooli, kus omandasin õpetajahariduse. Ülikooli kõrvalt töötasin erinevates lastehoidudes, aastakese olin lasteaias õpetaja. Seejärel otsustasin, et soovin end siiski proovile panna omandatud hariduses ehk koolis õpetajana. Asusin tööle mitme aine õpetajana ning andsin erinevaid tunde teisest üheksanda klassini. Kuna elu tõi mind tagasi Raplamaale, siis soovisin leida siiakanti ka töö. 

Olen põnevil, et saan alustada uut õppeaastat Kohila Gümnaasiumis. Veelgi enam, et alustame koos 1.klassi õpilastega täiesti uut eluetappi. Soovin, et laste silmis oleks pidevalt sära ning jätkuks õppimisindu uute teadmiste omandamiseks. Tahaksin, et nendest väikestest lastest kasvaksid hoolivad, mõistvad ning teistega arvestavad inimesed. Usun, et klass suudab hästi toimida, kui on pidev koostöö õpilase, õpetaja ja kodu vahel. 

Uuelt õppeaastalt ootan uudishimulikke õpilasi, mõistvaid lapsevanemaid ning toetavaid kolleege. 


Siiri Barinov

Olen õppinud Tallinna Ülikoolis eelkooli ja esiõpetuse õpetaja eriala, mille lõpetasin 2005. aastal. Sellest ajast olen töötanud Lastekeskuses Midrimaailm lasteaiaõpetajana. Saatnud oma rühma lapsed sellel kevadel 1. klassi, tundsin, et ka mul on aeg edasi liikuda kooliõpetajaks. Alates uuest õppeaastast alustan Kohila Gümnaasiumis kooliteed koos 1. klassi minevate lastega.

Ma loodan, et meie koosveedetud aeg klassiruumis saab olema täis tõsist õppimist ja vahvaid tegemisi. Minu sooviks on pakkuda lastele väljakutseid, katsetamis-ja avastamisrõõmu. Tahan hoida laste loomupärast soovi uurida ja teada saada. Pean oluliseks häid omavahelisi suhteid, viisakat ja lugupidavat käitumist kaaskondlaste vastu. Loodan rakendada omandatud oskusi ja kogemusi, et igasse koolipäeva jaguks ka mängu ja lusti. 

Lõppes Kohila Gümnaasiumi ja Kohila Keskkonnahariduse Keskuse koostööprojekt nr 9843

Lõppes Kohila Gümnaasiumi ja Kohila Keskkonnahariduse Keskuse koostööprojekt nr 9843 Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Kohila Gümnaasiumi, Kohila Mõisakooli ja Kohila valla lasteaedadele 2015/2016 õppeaastaks“, mille eesmärgiks oli laste käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikumaks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimine keskkonnahariduslike programmide toel.  Projekti finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Õppeprogrammide teenusepakkujateks olid haridusmaastikul tuntud ja hinnatud muuseumid: Eesti Loodusmuuseum, TÜ Loodusmuuseum, looduskoolid: Muraste Looduskool, Silma Õpikoda, Sagadi Looduskool ja  Kohila Keskkonnahariduse Keskus. Samuti külastati keskkonnaorganisatsioonidest Väätsa Prügilat. Uurimuslikku õpet viidi läbi Tallinna Botaanikaaias, Tallinna Loomaaias ja TTÜ Särghaua õppekeskuses.

Koolide õppeprogrammide valikul lähtus kool riiklikest õppekavadest ning printsiibist, et iga klass peaks saama osaleda vähemalt ühea temaatilisea õppeprogrammis, mis toetab õpilase käitumise loodussäästlikumaks kujunemist, erinevate ja omavahel seotud protsesside või liikide vaheliste seoste mõistmist ning arusaamist inimese rollist ökoloogilise tasakaalu säilimisel.

Meie kooli õpilased läbisid alljärgnevad õppeprogrammid:

 1. klassid  „Kes elab metsa sees?“, „Loomaaed-erinevad elukeskkonnad“.
 2. klassid “Metsamuinasjutt” 
 3. klassid  „Elekter,-tekkimine, tekitamine ja säästmine“ , õppekäik Väätsa prügilasse“
 4. klassid  „Vee-elustik
 5. klassid  „Põhja-Eesti Pankrannik
 6. klassid “Mets kui kooslus
 7. klassid „Roomajad”  ja  “Linnud
 8. klassid „Loodusvööndid ja kliimavöötmed“ 
 9. klassid „Elu areng ja fossiilid“ 
 10. klassid „Ilm ja kliima“
 11. klassid  „Muld“, „Karst-mis see on?“
 12. klassid „Elu areng maal

Täname kõiki õpetajaid ja tugipersonali, kes projekti läbiviimist toetasid.

Lõpuaktustel jagati Kohila kooli uhkuse tiitleid

3. juunil 2016 toimusid koolilõpu aktused palavas ja suvises kooli aulas. Jagati välja palju kiituskirju ja spordiauhindu. Meil on ikka tublid lapsed! Lastekoor esitas tuntud eurolaulu „Play“, mis originaalis kõlab Jüri Pootsmanni esituses. Mis aga tegi selle aktuse väga eriliseks oli see, et jagasime välja juba kolmandat aastat Kohila kooli uhkuse tiitleid. Emotsioonid olid ehedad ja rõõmupisaraid ikka jagus. Sellel aastal said Kohila kooli uhkusteks õpetajad Aime Mäesalu ja Ulvi Mägi ning 8B klassi õpilased Karl Ramon Vilbo ja Desiree Talv. Palju õnne teile veelkord!

Teksti autor: Veronika Võsu

Kohila Gümnaasiumi õpilased Mikroliiga võrkpallivõitlusel Eesti parimad!

26. mail toimus Kohilas Mikroliiga võrkpallifestival, millest võttis osa 30 tüdrukute ja 15 poiste võistkonda. Kohila tüdrukud ja poisid jäid täna löömatuks, mõlemad võitsid kõik mängud ning said kaela kuldmedalid, olles selle tulemusega Eesti parimad.

Võistkondades mängisid: Elis Prunt, Melanie Narjanen, Johanna Pruunlep, Lilian Haljasorg, Merili Heinaru, Laura- Liisa Jüriloo, Catarina Comes, Andreas Volman, Sten-Markus Taasväli, Paul Mihkel Maasalu, Artus Klemm, Toren Holder Vahesaar.

 

Tekst: Ingrid Kangur

U12 poisid Eesti meistrid võrkpallis; tüdrukutele hõbemedal

25. mail toimusid Kohilas Eesti Meistrivõistlused U12 vanusele. Tõeline maratonpäev, 20 võistkonda heitlemas Eesti meistritiitli nimel, kokku ligi 70 mängu ja üle 7 tunni, 12 väljakut ja 24 kohtunikku, abilised, vabatahtlikud, lapsevanemad. Lisaks Kohila Karikas U12 finaalist väljajäänuile, kus mängis kokku 12 võistkonda. Raske, aga tore päev! Kohilale ka väga edukas ja ajalooline, meie poisid ja treener Paul Piirmets võitsid Kohila võrkpalliklubile esimese meistritiitli ehk Kohila poisid on EESTI MEISTRID ja Kohila tüdrukud said hõbemedali. Kohila Karikal sepistasid üllatuse 3.b klassi poisid, kes said pronksi ning 3.a tüdrukud samuti pronksi. 

Eesti meistrid on: Heigo TambergRando Alviste, Markus Kivi, Andreas Volman, Toren Holder Vahesaar, Paul Mihkel Maasalu, Sten- Markus Taasväli ja treener Paul Piirmets.

Eesti MV 2. koht: Miia-Mari PiirmetsKea Kristiin LaanmetsLaura Schotter, Helen Haljasorg, Liisi Rump.

Kohila Karikas 2016 3.koht: Marten Stopkin, Morris Tobi, Jasper Jakobson,Riko Ilumäe, Robert-Heinrich Oolma, Henri Vanem, Matrin Mäesalu.

Kohila Karikas 2016 3.koht: Elis Prunt, Johanna Pruunlep, Melanie Narjanen, Merili Heinaru, Lilian Haljasorg.

Tekst: Ingrid Kangur

Algklasside maja III korrusel fotonäitus

4. klassidel on eesti keele tunnis üks teema – PILT KÕNELEB. Lapsed saavad selle teema raames teha fotosid neljas erinevas stiilis – konna vaatenurk, linnu vaatenurk, lähivaade ja üldvaade.

Kooli ümbruses on palju pildistamisväärset ning nüüd on nendest püütud hetkedest avatud näitus. Näitus asub vana maja III korrusel.