Ideekonkurss „Vahetund on lahe tund”

Kohila Gümnaasium kuulutab välja ideekonkursi „Vahetund on lahe tund”. Konkursil otsitakse lahedaimat tegevust vahetunnis ning atraktiivseimat sisustuselementi algklassi lastele. Tegemist on Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud ettevõtmisega.

Lahedaim tegevus vahetunnis
Konkursile ootame tegevuse kirjeldust, mis nõuab vähe vahendeid ning väikest ettevalmistuse aega. Kuna oleme roheline kool, siis on tore, kui vajaminevad vahendid on taaskasutatavast materjalist. Tegevus on suunatud 1.-4. klassi lastele, osalejate arv paindlik, eeldab suhtlemist eakaaslastega ja soodustab liikumist. Ootame ideid, mis sobivad nii sise- kui välistingimustesse.

Lahedaim sisustuse element
Sisustuselement peab pakkuma lastele aktiivset ja mängulist tegevust vahetunnis (ronimisseinad, põrandamängud, maja läbiv teema arendus jne). Võiks sisalda koduloolisi aspekte. Sisustuselement paigaldatakse uue valmiva algklasside maja I või II korruse koridori. See peab olema vastupidav, lastele ohutu ja funktsionaalne. Maksimaalne suurus 2 x 2 m. või 1 x 4 m. Võib esitada enda disainitud sisustuselemente või pakkuda välja põnevaid lahendusi erinevatelt tootjatelt.

Parimad võistlustööd viiakse ellu ning ideeautorid saavad premeeritud!

Osalemine
Ideekavandid või toodete lingid saata hiljemalt 1. oktoobriks e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täpsustavate küsimuste korral pöörduda e-posti aadressil janika.volga@kohila.edu.ee

Üldtingimused

  • Võistlustööde esitlejad annavad võistlusel osalemisega nõusoleku oma ideede
    eksponeerimiseks näitusel.
  • Oma osalemisega annab konkursist osavõtja Kohila Gümnaasiumile täieliku õiguse kõiki konkursile esitatud ideid oma töös edaspidi kasutada, viidates idee autorile.
  • Esitatud töö juurde tuleb lisada autori ees- ja perekonnanimi, vanus ja kontaktandmed (telefon, e-mail).
  • Kohila Gümnaasium ei võta vastutust esitatud tööde autorluse ja teiste andmete õigsuse eest.
  • Ideekavandi realiseerimise käigus on koolil õigus teha vajadusel muudatusi ja täiendusi.
  • Tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 15. oktoobriks 2018

Ideekonkursi läbiviimist toetab Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 

 

3. september Kohila Gümnaasiumis (bussid ja parkimine)

Hea uudis on see, et uus parkla on saanud valmis. 3. septembril on parkla avatud AINULT õpilasliinidele ja läbipääsuks jalakäijatele. Sõiduautosid parklasse sellel päeval ei lubata, sest parkla territooriumilt tuleb läbi meie traditsiooniline 1. ja 12. klasside rongkäik. Sõiduautodele avatakse parkla 4. septembrist.

Kohila vallaliinid esimesel koolipäeval ja alates 4. septembrist on leitavad siin: http://kohila.kovtp.ee/bussitransport
Bussid toovad ja viivad õpilasi taas spordihoone parklast!

NB! Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks ja kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning busside ära jäämised liinilt, palume pöördumised teha ATKO Liinid OÜ kontaktil 6272 737 Grete Alviste või ATKO Liinid OÜ dispetšerile: 641 8218. Kättesaadav 24/7.

ESIMENE KOOLIPÄEV

9.30 1.h – 4.h klasside aktus Hageri koolimajas

9.30-9.50 kogunemine koduklassides
10.00 2.-11. klasside aktus staadionil
10:30 2.-11. klasside klassijuhataja tund
10.45 1. ja 12. klasside kogunemine rongkäiguks Sipsiku lasteaia juures
11.00 1. ja 12. klasside rongkäik
11.30 1. ja 12. klasside aktus kooli aulas

Kohila vallaliinid esimesel koolipäeval ja alates 4. septembrist

Kohila vallaliinid 3. septembril ja alates 4. septembrist on leitavad siin: http://kohila.kovtp.ee/bussitransport

NB! Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks ja kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning busside ära jäämised liinilt, palume pöördumised teha ATKO Liinid OÜ kontaktil 6272 737 Grete Alviste või ATKO Liinid OÜ dispetšerile: 641 8218. Kättesaadav 24/7.

Gümnaasiumi töövihikud 2018/2019

Koolimajas toimub õpikute ja töövihikute kilekaante müük 6. septembril 11.00–14.00
Kilekaaned on komplekteeritud vastavalt klasside õppematerjalidele, võimalik osta ka lahtiselt. Kilekaane hind on 0,80 eurot. Arveldamine sularahas. Lisainfo tel: 55 651 483

10. klass

Johannes 1. Eesti keele töövihik (K)            5.71

Keemia alused (M)                                    4.40

Anorgaanilised ained (M)                           4.40

Maa kui süsteem (E. Loodusfoto)                4.20

Õige emakeele harjutusi (K)                       3.51  (kasutusel X ja XI klassis)

Insight Upper-Intermed. Stud. Book            12.00          –  „  –

Insight Upper-Intermed. Workbook             8.00            –  „  –

Matemaatika tööraamat gümn. I (M)           4.90  (kasutusel X – XII klassis)

Matemaatika tööraamat gümn. II (M)          4.90            –  „  –

Kokku:        52,02


 

11. klass

Johannes 2. Eesti keele töövihik (K)            5.71

Matemaatika tööraamat gümn. I (M             4.90

Matemaatika tööraamat gümn. II (M)          4.90

Orgaanilised ained (M)                              4.40  (ainult K. Oja rühmale)

Õige emakeele harjutusi                             3.51  (11B klassile)

Kokku:         15,51 (+  4.40 või 3.51 või mõlemad) 


 

12. klass

Johannes 3. Eesti keele töövihik (K)            5.71

Lugemisest kirjutamiseni (K)                      4.01

New Headway Advanced Stud. Book          14.20

New Headway Advanced Workbook            8.50

Kokku:         32,42


Raha kanda üle Kohila Vallavalitsuse SEB arveldusarvele EE141010802003811002, märkides selgitusse:

Töövihikute eest, õpilase nimi ja klass.

Töövihikute kättesaamiseks tuua raamatukokku internetipanga maksekorralduse väljatrükk (või saata e-posti aadressil: mai.mand@kohila.edu.ee).

Maksta saab ka kohapeal sularahas.

Vallast rahalise kompensatsiooni saamiseks esitada taotlus Kohila Vallavalitsusele hiljemalt 14. septembriks.

NB! Teade neile, kes pole veel saanud oma õpikutele järele tulla: kooli raamatukogu laenutab õpikuid ka teisipäeval, 28. augustil kella 17 – 19.

Õpikute laenutamise ajad Kohila Gümnaasiumis

Õpikuid saab laenutada gümnaasiumi raamatukogus. Kaasa võtta õpilaspilet!

Õpilastele, kellel on eelmisest õppeaastast veel raamatuid või õpikuid tagasi toomata, ei laenutata uusi õpikuid enne vanade võlgade kordategemist!!!

1. klasside õpilased saavad õpikud ja tööraamatud kätte esimesel koolipäeval klassijuhataja käest.

Lisaks on võimalik õpikutele järgi tulles osta sobivad kaaned. Koolimajas toimub õpikute ja töövihikute kilekaante müük 6. septembril 11.00–14.00. Kilekaaned on komplekteeritud vastavalt klasside õppematerjalidele (1. – 9.klassid). Võimalik on ka osta lahtiselt. Kilekaane hind on 0,80€. Arveldamine sularahas. Lisainfo müüjatelt: 55 651 483.

T 21. august 9.00 – 13.00 2. klassid
K 22. august 9.00 – 13.00 3. klassid
N 23. august 9.00 – 14.00 5. ja 6. klassid
R 24. august 9.00 – 13.00 4. klassid
E 27. august 9.00 – 13.00 8. klassid
T 28. august 9.00 – 14.00 7. ja 9. klassid
K 29. august 9.00 – 14.00 gümnaasium

Küsimuste korral helista raamatukokku tel 4841029.

NB! Kes pole veel saanud oma õpikutele järele tulla: kooli raamatukogu laenutab õpikuid ka teisipäeval, 28. augustil kella 17 – 19.

1. klassi tulevate lastevanemate koosolek 28. augustil kell 18.30.

Teisipäeval, 28. augustil kell 18.30 toimub 1. klassi tulevatele lastevanematele koosolek kooli aulas. Pärast üldist kokkusaamist jätkuvad koosolekud klassijuhatajatega klassides.
Kohapeal saab kätte koolivesti, kooliaastaks vajalikud õpikud ning võimalik on juurde osta sobivad kilekaaned.

Koolimaja juurde pääseb Kapa männiku poolsest spordihoone väravast. Sõidukid saab jätta R-Kioski juurde parklasse.

Lõpuaktused ja parkimine

9. klassi lõpuaktus toimub 21. juunil kell 17.00.

12. klassi lõpuaktus toimub 22. juunil kell 17.00.

Käesoleval aastal on ehitustööde tõttu lõpuaktuste ajal ligipääs koolile raskendatud. Kooli aulasse pääseb ainult spordihoone ja koolimaja vahelisest sisehoovist.
 
Sõidukid saab parkida R-Kioski taha parklasse,
Bussika parklasse (Viljandi mnt 9), lastepargi parklasse.
Võimalus on kasutada ka Kohila raamatukogu parklat.
 
Tänavatele parkimisel tuleb järgida liikluseeskirju.