Tööpakkumised

KOHILA GÜMNAASIUM

 • kool, kus on kaasaegne õpikeskkond, haridust väärtustav kohalik omavalitsus, vahvad kolleegid, toredad personaliüritused, haigushüvitis alates esimesest haigestumise päevast;
 • kool, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust,

ootab oma kasvavasse kooliperre:

 • TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJAT

Ootused kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus (või omandamisel),
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis, kus on kaasaegne õpikeskkond.

Tööle asumise aeg on 23.08.2022.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 05.06.2022 a (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info: direktor tel 53401299.


 • FÜÜSIKAÕPETAJAT,
 • KEEMIAÕPETAJAT,
 • LOODUSAINETE ÕPETAJAT

Ootused kandidaadile:

 • soov õpetada loodusaineid läbi praktiliste tegevuse,   
 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus (või omandamisel),
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis, kus on kaasaegne õpikeskkond, sh korralik labor loodusainete õpetamiseks.

Tööle asumise aeg on 23.08.2022.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 05.06.2022 a (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info: direktor tel 53401299.


 • MATEMAATIKAÕPETAJA, III kooliaste ja gümnaasium
 • EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA, III kooliaste ja gümnaasium
 • INIMESE- JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA, II ja III kooliaste.
 • KÄSITÖÖ- JA KODUNDUSE ÕPETAJA 0,5 ametikohta
 • KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA, I ja II kooliaste 
 • KLASSIÕPETAJA: vajalik inglise keele õpetamise võimekus.
 • VÄIKEKLASSI ÕPETAJA (1. klassi õpetaja)

Ootused kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus (või omandamisel),
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis.

Tööle asumise aeg on 23.08.2022.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 30.05.2022 a (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info: direktor tel 53401299.


 • VENE KEELE ÕPETAJAT
 • INGLISE KEELE ÕPETAJAT

Ootused kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus (või omandamisel),
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis.

Tööle asumise aeg on 23.08.2022.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 23.05.2022 a (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info: direktor tel 53401299.


VÄIKEKLASSI ÕPETAJAT

Ootused kandidaadile:

 • varasem töökogemus HEV õpilastega,
 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus (või omandamisel),
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis. 

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 11.04.2022 a (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info: personalijuht tel 58865144

Kohila valla siseliinide liikluskorraldus alates 01.02.2022

Alates 01. veebruarist muutub Kohila valla siseliini nr K29 sõiduplaan, mis on avalik veebilehel www.peatus.ee ja
Kohila valla kodulehel.

K29 Kohila – Aandu – Kadaka – (Lohu – Pirgu) – Kohila Kell 16.15 väljumisel hakkab buss sõitma peale Aandu ja Kadaka ringi nõudmisel Pirguni. Liinile lisanduvad nõudepeatused on Pukamäe, Lohu, Mälivere, Kärneri, Seli ja Pirgu. Nõudepeatusesse sõidab buss ainult juhul, kui bussis on sõitjad, kes soovivad seal väljuda.

Sõiduplaan K29 alates 01.02.2022

Koolivaheaeg pikeneb 7. novembrini

Kohila gümnaasiumi direktori ettepanekul, kooli hoolekogu nõusolekul on Kohila vallavalitsuse korraldusega nr. 339, 29.10.2021 pikendatud koolivaheaega kuni 07.11.2021. Sügisese koolivaheaja pikendamine nihutab õppeaasta õppeperioodi 5 õppepäeva võrra edasi viirusevabamale perioodile.

Koolivaheajal jätkamine annab kõigile osapooltele rahulikult aega tervisekriisiga toimetulemiseks ning turvalise kontaktõppe tarvis vajalike ettevalmistuste tegemiseks.

Kohtume koolis 8. novembril!