Kohila Gümnaasium ootab oma kollektiivi täiskoormusega tööle eripedagoogi

Kohila Gümnaasium ootab oma kollektiivi täiskoormusega tööle eripedagoogi. Kohila Gümnaasium asub Tallinnast ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel ning omab head bussi- ja rongiühendust Tallinna ja Rapla suunal.

Sobival kandidaadil on erialane magistrikraad eripedagoogikas või eripedagoogi kutse ning alusteadmised logopeediast. Eripedagoogilt ootame tuge õpilaste hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel, õppekavade ja õppematerjalide kohandamisel vastavalt õpilase võimetele, õpetajate nõustamist ja toetamist töös erivajadustega õpilastega, meeskonnatööd, initsiatiivi ja kollektiivi jõustamist.

Tööle asumine alates 1. septembrist 2018. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 4. juuniks 2018 a. aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile
neeme.lumi@kohila.edu.ee. Info telefonil 53422311.

Kohila Gümnaasiumi visioonipäev 2018 (24. märts 2018)

Visioonipäeva eesmärgiks on koostöös kogukonnaga muuta õpe enam õpilast kaasav, motiveeriv ning elulähedane. Oleme koolis avatud dialoogile kogukonnaga ning loodame aktiivset kaasa rääkimist kooli arengus.

Sellest tulenevalt soovime leida töötubades vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Kuidas ergutada meie noorte ettevõtlikkust?
  • Kuidas toetada noorte loovuse avaldumist?
  • Kuidas innustada noori olema enda kodukandi fännid ja pärandkultuuri edasikandjad?
  • Kuidas IKT abil õppimist mõjusamaks muuta?
  • Kuidas huvihariduse ja üldhariduse vahel sünergiat luua?
  • Kuidas muutunud õpikäsituse uuendusi ellu rakendada?

Visioonipäev on jagatud kolmeks mooduliks:
I moodul: avastame, mis toimib meie koolis hästi ja unistame, millist arengukeskkonda tahame luua tulevikus.
II moodul: arutleme teemagruppides, kuidas meie jaoks olulistes valdkondades koolielu edendada ja noorte arengut toetada.
III moodul: jagame, milliseid muudatusi tahame algatada ja planeerime järgmised sammud tegevuste elluviimiseks.

Visioonipäeva juhib Harald Lepisk (inspiratsioon.ee). Toimumist toetab SA Innove Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Ootame osalema lapsevanemaid, õpilasi, õpetajaid, vilistlasi, ettevõtjaid, haridus-, kultuuri- ja noorsootöö valdkonnas tegelevaid inimesi ja kõiki neid, kellele läheb korda meie noorte ja kooli käekäik 24. märtsil 2018 kl 9.30-17.00 Kohila Gümnaasiumis.

Lisainfo: Janika Volga janika.volga@kohila.edu.ee

Pakkumiskutse: Kohila Gümnaasiumi söögisaali möbleerimine

Kohila Gümnaasium soovib oma söögisaalidesse optimaalset lahendust laudadele ja toolidele.

Esimese ruumi mõõdud on 5500 x 18500 mm ja laudade ala on 3600 x 14700 mm.
Teise ruumi mõõdud on 6900 x 11500 mm ja laudade ala 4800 x 8600 mm.

Eelistatud on laminaadiga kaetud vineerist mööbel. Tool peab olema seljatoega ja peab saama riputada laua alla. Lapsesõbraliku ruumikujunduse loomiseks peab olema võimalus kombineerida mööbli värvivalikut.

Kahe ruumi peale kokku on vaja luua 150 söögikohta, istumisruum õpilase kohta 50 cm.
Laudade laius ei tohi olla alla 800 mm, aga pikkus võib varieeruda.

Pakkumises esitada maksumus kogu mööblile erinevate toodete lõikes. Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind. Tarneaeg on hiljemalt 1. august 2018, tarnekoht on Kohila Gümnaasium, Kooli 1, Kohila, Raplamaa.

Pakkumine esitada aadressil mart.maesalu@kohila.edu.ee hiljemalt 9. aprill 2018.

Ootame 1. klassi astuvate laste vanemaid koosolekule

Ootame 2018. a sügisel 1. klassi astuvate laste vanemaid koosolekule, kus tutvustatakse Kohila Gümnaasiumi õppekeskkonda, õppekava ja huvihariduse võimalusi.

2. aprillil kell 19.00 Kohila Gümnaasiumis
5. aprillil kell 18.30 Hageri algklasside majas

Samas on avatud registreerimine koolitulijate nimekirja alates kl 18.00-st. Selleks palume kaasa võtta:

  • lapse dokument (sünnitunnistus või -tõend);
  • lapse dokumendifoto õpilaspileti jaoks;
  • lapsevanema isikut tõendav dokument.

Täpsustav info: õppealajuhataja Viivika Suurmäe viivika.suurmae@kohila.edu.ee, tel 484 1022

Kohila Gümnaasium võtab alates 01. september 2018. a  eripedagoogi ja klassiõpetaja asendaja

Eripedagoogi (1,0 kohta). Ootame oma meeskonda pedagoogi, kellel on erialane magistrikraad eripedagoogikas ning alusteadmised logopeediast. Eripedagoogi tööülesanneteks on õpilaste hariduslike erivajaduste väljaselgitamine, õpilaste vajadustest lähtuvate eritasemeliste õppekavade ja õppematerjalide koostamine ning nende alusel õpetamine nii rühmas kui individuaalselt, samuti kolleegide ja lapsevanemate nõustamine lapse arengu toetamisel. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 09. aprilliks 2018 a.  aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile neeme.lumi@kohila.edu.ee. Info telefonil  53422311.

 

Klassiõpetaja asendaja õpetaja lapsepuhkusel viibimise ajaks (1,0 kohta).  Eelistatud on inglise keele õpetaja lisaeriala või ettevalmistust omav kandidaat.  Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 09. aprilliks 2018 a.  aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile neeme.lumi@kohila.edu.ee. Info telefonil  53422311.

Õpilasliinide muudatused alates 5. märtsist

MUUDATUSED ALATES 5. MÄRTSIST

Õpilasliinide busside peatus asub ehitusperioodil aadressi Viljandi mnt 9 ehk platsile, mille juures asub kiirtoidukoht Bussikas. Sealt on kõige turvalisem õpilastel liikuda silla alt mööda kõnniteed koolimajja. Kuna peatuse asukoht kaugeneb veidi, siis alates 5. märtsist hakkavad Kooli peatuse väljumised toimuma kl 16.10 asemel kl 16.15.

Muudatuste teiseks põhjuseks on Aespa piirkonna Kvartsi ning Mäevana peatuste piirkonna laste parem teenindamine peale lõunat. Liinil Kohila 2 (kl 14.30) lisandub lõik peatuseni Kvartsi. Liinil Kohila7/7A muutub liikumistee kell 14.30 väljumisel – buss hakkab sõitma Kooli–Hageri– Sutlema–Aespa–Soonurme–Mäevana–Kohila ringi.

Palume oma liini kellaajad üle vaadata siin: http://kohila.kovtp.ee/bussitransport

ATKO Liinid OÜ dispetšeri number, mis on kättesaadav 24/7: +372 641 8218