Koduõppe korraldus Kohila Gümnaasiumis

Alates 16. märtsist on koolihoone suletud. Suletud on ka huvikool, noortekeskused ja spordikompleks. Ära jäävad kõik planeeritud spordivõistlused, ekskursioonid, õppekäigud, aineolümpiaadid ja arenguvestlused.

Koduõppega alustame esmaspäeval 16. märtsil. Keskkond, mille kaudu koordineeritakse distantsõpet on eKool. Selleks peab õpilasel olema isiklik eKooli konto. Lapsevanema ja õpilase konto rollid on erinevad ja vanema konto kaudu ei saa õpilased kõike infot kätte (nt õpetaja lisatud failid ja Opiqu keskkonna ülesanded). 1.-3. klassi õpilastel enda kontot ei ole. Palume kõigil lapsevanematel luua oma lapsele eKooli konto. Piltidega juhendid on leitavad kooli kodulehel.

 • Esimesed lihtsamad ülesanded õpilastele pannakse üles esmaspäeva hommikuks. Eesmärgiks on harjutada ja hoida lapsi tegevuses. Teisipäevast alates rakendub koduõpe täies mahus. Ülesandeid antakse vastavalt olemasolevale tunniplaanile.
 • Kui laps on kodus haigestunud, siis lapsevanem esitab tavapärasel viisil puudumistõendi sama päeva kella 9.00ks.
 • Õpilased kontrollivad eKooli, kooli kodulehte ja oma e-postkasti igapäevaselt kell 10.00.
 • Palume lapsevanematel toetada last õppetöös ning kontrollida, et nõutud kuupäevadeks saaks vajalikud tööd õpetajale esitatud.

Sellises mahus koduõppe korraldamine on meie kõigi jaoks uudne, kirjaliku töö osakaal on väga suur, mistõttu palume hoida e-kirja teel saadetud infot lühikese ja konkreetsena. Palume Teilt mõistvat suhtumist ja konstruktiivset koostööd!

Alates 16. märtsist on Kohila Gümnaasium koduõppel

Oleme täna Eestis erilises olukorras, kus saame üheskoos proovida õppida tavapärasest erineval viisil. Eesti vabariigi valitsus otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti koolid uksed ja alates esmaspäevast, 16. märtsist, hakkame õppima kodus. Koduõpe kestab esialgu kaks nädalat.

Täna, reedel, 13.03. toimub koolipäev nagu tavaliselt.

Päeva lõppedes võtavad õpilased koolist kaasa kõik oma isiklikud asjad: nii klassist, garderoobist kui koolikapist.

Juhul, kui Teie lapsel on kooli jäänud õppevahendid, siis saab need kätte ainult täna, 13. märtsil, kell 16.30-19.00.

Üldist koolikorraldusliku infot jagame kooli ametlike infokanalite kaudu. Kooli ametlikeks infokanaliteks on kooli direktori poolt lastevanemate meililistidesse saadetud e-kirjad, kooli koduleht ja eKool. Klassijuhatajaga suhtlemisel palume kasutada harjumuspäraseid infokanaleid.

Täies mahus käivitub koduõpe alates teisipäevast, 17. märtsist. Koduõppe korralduslikud juhised edastatakse esmaspäeval, 16. märtsil.

Rahulikku meelt soovides
Kohila Gümnaasiumi juhtkond

Õppetöö toimub tavapäraselt

Kinnitame, et 12. märtsi seisuga ei ole Terviseamet teavitanud mitte ühestki Kohila Gümnaasiumiga seotud COVID-19 haiguse juhtumist. Kooli ametlikeks infokanaliteks nendes küsimustes on kooli direktori poolt lastevanemate meililistidesse saadetud e-kirjad, kooli koduleht ja eKool.

Oleme valmis vajadusel korraldama õppetööd koduõppe vormis kasutades selleks õpilastel olemasolevaid õppekomplekte ja veebipõhiseid vahendeid. Töökorralduse muudatusest teatame vajadusel esimesel võimalusel ametlike infokanalite kaudu.

Rahulikku meelt soovides
Kohila Gümnaasiumi juhtkond

Infomaterjal „Korduma kippuvad küsimused COVID-19 kohta: lapsevanemale, koolijuhile, õpetajale, õpilasele“ 

09.03.2020

Haridus- ja Teadusministeerium on koolidele edastanud infomaterjali „Korduma kippuvad küsimused COVID-19 kohta: lapsevanemale, koolijuhile, õpetajale, õpilasele 

28.02.2020

Seoses COVID-19 viiruse esimese juhtumiga Eestis on Terviseamet andnud koolidele juhised kuidas käituda.

Lähtuvalt neist
soovitab kooli juhtkond meie kooli õpilastel, kes koolivaheajal külastasid Itaaliat, Kanaari saari, Hiinat või teisi Aasia riike, kaks nädalat pärast Eestisse saabumist õppida kodus. Õpilastel või nende vanematel palume puudumisest teavitada klassijuhatajat eKooli kaudu. Informatsioon õppesisu, tunnikirjelduste ja ülesannete kohta on leitav eKooli keskkonnas.

Lisaks teatame, et  Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud info põhiselt, ei nõua olukord hetkel erakorralisi meetmeid haridusasutustes, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, jälgime meie koolis piisknakkuste ennetusmeetmeid.

Meie koolis

 • oleme teavitanud Terviseameti soovitustest töötajaid;
 • puhastusteeninduse valdkonna töötajad täidavad Terviseameti poolt koolidele antud juhiseid;
 • koolis on klassides olemas käte desinfitseerimiseks vahendid;
 • koolis õhutatakse ruume;
 • medõed saadavad koolis haigestunud lapsed koju.

Mida saab teha lapsevanem?

 • Selgitada kodus kätepesu olulisust;
 • jälgida tähelepanelikult oma lapse tervislikku seisundit ning jätta halva enesetundega või haigustunnustega laps koju, teavitades sellest eKooli vahendusel klassijuhatajat;
 • püüda märgata ja vajadusel toetada last kui erinevatest meediaallikatest saadav info peaks mõjutama lapse meeleseisundit;
 • olla ise teemaga kursis jälgides Terviseameti poolt edastatavat infot.

Hoiame üksteist!
Kirsti Solvak
Direktor

Tööpakkumised: HEV-koordinaator, asendusõpetaja, õpetaja abi

KOHILA GÜMNAASIUM

 • kool, kus on kaasaegne õpikeskkond, haridust väärtustav kohalik omavalitsus, vahvad kolleegid, toredad personaliüritused, haigushüvitis alates esimesest haigestumise päevast ja Raplamaa parim koolilõuna;
 • kool, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust.

ootab just sind oma kasvavasse kooliperre

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA (HEV) ÕPILASTE ÕPPE KOORDINEERIJA

Vajalikud teadmised eripedagoogikast või sotsiaalpedagoogilise töö kogemus, väga hea suhtlemise oskus, süsteemsus, järjepidevus. Soov koordineerida tugistruktuuri üksuse tööd ning pakkuda läbi koordineerimise HEV õpilastele ja nende peredele tuge.

ASENDUSÕPETAJA

Nõutav õpetaja kvalifikatsioon, täpsus, väga hea koostööoskus ja loovus. 

ÕPETAJA ABI

Keskharidus, empaatiavõime, hea pingetaluvus, koostööoskus, arvuti kasutamise oskus, täpsus, loovus ning soov õppida ja täiendada ennast pedagoogika valdkonnas.

et koos luua parimat tulevikku, mis algab täna!

Tööle asumise aeg – esimesel võimalusel.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 16. märtsiks 2020 (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila, Raplamaa 79805 või e-posti aadressile  kohila@kohila.edu.ee

Täiendav info tel: 4841021 või e-posti aadressil kirsti.solvak@kohila.edu.ee.

 

 

 

Lahtiste uste päevad sügisel kooliteed alustavatele lastele ja nende vanematele

Armsad lapsed ja lapsevanemad!
26. veebruaril on oodatud Kohila Gümnaasiumisse kõik need lapsed, kes alustavad sügisel oma kooliteed. Toimuvad järjekordsed lahtiste uste päevad, kus saab osaleda põnevates töötubades, tutvuda uue ja kaasaegse koolimajaga ning meie õpetajatega.

Päev on planeeritud järgmiselt:
9.30 jõuavad lapsed kooli.
10.00-11.00 töötoad: nutikas tahvel ja matemaatika, loovus ja emakeel, liikumine, teaduskatsed ning loodusõpetuse katsed.

Lastevanematele on avatud vestlusring, kus saab küsida, arutada ja kogemusi vahetada.
Päeva lõpetab lõbus ühismäng kooli aulas.

Valla lasteaedades käivad lapsed tulevad kooli koos rühmaõpetajaga. Lapsevanematel, kes soovivad osaleda, palume sellest eelnevalt teada anda lapse rühmaõpetajale või e-posti aadressile reet.kuhlberg@kohila.edu.ee.

Järgmine lahtiste uste päev toimub 20. aprillil.

Olete meile väga oodatud!

Meil on Raplamaa parim koolitoit!

Kohila Gümnaasium osales „Kooli toitlustamise tunnustamine Rapla maakonnas“ välishindamise protsessis, et vaadata koos kooliperega üle toitlustusvaldkond, kaardistada tugevused, parendusvaldkonnad ning saada professionaalide hinnangut ja konsultatsiooni toitlustusvaldkonnas. Pilootprojekti läbiviimiseks lõime töörühma, kuhu kuulusid õpilasesinduse esindaja, toitlustusjuht, õppealajuhataja, kokanduse õpetaja ja direktor. Koostöös koostati aruanne ja esitati projekti koordinaatoritele. Kogu protsess oli koolile väga kasulik. Näiteks saime teada, et meie kooli toitlustusjuht on viienda kategooria kokk, õpilased sooviksid menüüd näha juba eesruumis, mikrolaineahi avalikuks kasutuseks oleks vajalik, külmal ajal võiks olla õpilastel saada kuum taimetee. Koolis on lapsed teinud sotsiaalreklaame koolitoidust, kooli toit on tervislik, kasutatakse väga kvaliteetseid tooraineid, eelistatakse võimalusel Eestis toodetud toitu ning toitlustusvaldkond on keskkonnahoidlikkust toetav-sorteeritakse liigiti, võimaldatakse õpilastel ise portsioneerida jmt. Samas selgus, et toitlustusvaldkonnas töötavaid töötajaid võiks enam tunnustada, köögis peaks tegama laienduse, et saaks valmistada veel mitmekesisemat menüüd – üks suur küpsetusahi oleks veel vajalik ning palju muud kasulikku.

Tunnustust saades olime väga uhked, sest meie kooli üheks põhiväärtuseks on tervis ja tervislik koolitoit on selles suur komponent. Märk „Tunnustatud koolitoit Raplamaal“ kinnitab, et kool liigub selles valdkonnas õiges suunas ja lisaks kõhtude kiitusele on oma arvamuse andnud selle valdkonna professionaalid. Selline märkamine on koolile väga tähtis ja kindlasti oluline märk ka lapsevanematele. Mis kõige tähtsam: tegu on suure tunnustusega tööle, mida teevad pühendunult toitlustusjuht Kaire Pihlakas ja köögipersonal koosseisus Leeve Liht, Eha Raud, Galina Mokritskaja, Inge Kalm, Anneli Jervson. Oleme neile väga tänulikud meie koolipere tervise hoidmise eest!

Kohila valla siseliinide muudatus

Ajutine muudatus Sutlema peatuses Kohila valla siseliinidel

Kuni 06.03.2020 teenindab Sutlema peatust hommikul liini Kohila8 asemel liin Kohila5 kell 08.03.
Reedel, 06.03.2020 anname Kohila valla kodulehel uue info Sutlema peatuse teenindamise kohta järgmisel nädalal.

Kohila valla siseliinid muudatus – Pärmitehase peatus

Alates 04.03.2020 ei teeninda Kohila valla avalik liin Kohila9 Pärmitehase peatust. Pärmitehase peatuse kasutajad saavad edaspidi bussile Salutaguse peatusest. Kohila9 väljumisajad teistest peatustest ei muutu.