Kohila Gümnaasium ootab oma kollektiivi tööle

Armas ja kodune Kohila Gümnaasium ootab seoses ainetundide mahu suurenemisega oma tegusasse
kollektiivi tööle:

 • inglise keele õpetajat (koormus 1,0),
 • vene keele õpetajat (koormus 1,0),
 • eesti keele õpetajat (koormus 1,0),
 • matemaatikaõpetajat (koormus 1,0),
 • loodusainete õpetajat (koormus 1,0),
 • muusikaõpetajat (koormus 0,3),
 • eripedagoogi (koormus 1,0),
 • psühholoogi (koormus 1,0),

Tööle asumise aeg kõigile ametikohtadele on 26. august 2019.

Kohe valmiva kooli juurdeehitusega seoses saame pakkuda kaasaegset õpikeskkonda.
Meil on toimiv mentorsüsteem ja konkurentsivõimelised palgad.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 21. juuniks 2019 (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.
Täiendav info tel: 4841021 või e-posti aadressil neeme.lumi@kohila.edu.ee.

Õpilaskonverents „Mõtelda on mõnus – õppima õppimine”

Kohila Gümnaasium kutsub teid 17. aprillil kell 15-17 õpilaskonverentsile „Mõtelda on mõnus!”

Konverentsi teema on „Õppima õppimine”.

14.45-15.00 tervituskohv

15.00-15.25 konverentsi avamine

15.25-15.35 Kerdo Kruberg „Kontrollitaju, rahulolu, õppeedukus”

15.35-16.05 Märt Treier „Motivatsioon”

16.05-17.00 Grete Arro „Kuidas kodus õppida?”

OSALUSEST TEATAMINE
Oma osalusest andke palun teada hiljemalt 12.04 telefonil 4841020 või täites registreerimisvorm, et saaksime teid väärikalt vastu võtta. Kohtumiseni konverentsil!

Sügisel kooli tulevate laste vanematele!

Ootame 2019. a sügisel 1. klassi astuvate laste vanemaid koosolekule, kus tutvustatakse Kohila Gümnaasiumi õppekeskkonda, õppekava ja huvihariduse võimalusi.

2. aprillil kell 19.00 Kohila Gümnaasiumis

4. aprillil kell 18.30 Hageri algklasside majas

Samas on avatud registreerimine koolitulijate nimekirja alates kl 18.00-st. Selleks palume kaasa võtta:

 • lapse dokument (sünnitunnistus või –tõend);
 • lapse pilt õpilaspileti jaoks;
 • lapsevanema isikut tõendav dokument.

Täpsustav info: õppealajuhataja Viivika Suurmäe viivika.suurmae@kohila.edu.ee, tel 484 1022

BUSSIINFO Aespa Mobile peatuse ja Vilivere Metsanurga peatuse kasutajatele

Seoses lumesulamisest tingitud ajutiste halbade teeoludega Kohila vallas, ei saa Kohila vallaliinid
läbida 20.-22.03 Aespa alevikus Mobile peatust ja Vilivere külas Metsanurga peatust, ära jääb ka
Kurtna peatuse läbimine (nn Kurtna ring). Viliveres läbib buss Kallaste ja Katikodu peatuseid. Seetõttu
oleks vajalik Mobile bussipeatuse kasutajatel tulla Aespa bussipeatusesse ja Metsanurga peatuse
kasutajatel Katikodu peatusesse.
Antud muudatus on plaanis esialgu 22. märtsini.

Vabandame ebamugavuste pärast.
Kohila Vallavalitsus

Ootame oma tegusasse kollektiivi tööle eripedagoogi (koormus 1,0).

Armas ja kodune Kohila Gümnaasium ootab oma tegusasse kollektiivi tööle eripedagoogi (koormus 1,0).

Sobival kandidaadil on erialane magistrikraad eripedagoogikas või eripedagoogi kutse ning alusteadmised logopeediast. Eripedagoogilt ootame tuge õpilaste hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel, õppekavade ja õppematerjalide kohandamisel vastavalt õpilase võimetele, meeskonnatööd ning initsiatiivi õpetajate nõustamisel ja toetamisel töös erivajadustega õpilastega.

Kohe valmiva kooli juurdeehitusega seoses saame pakkuda kaasaegset õpikeskkonda. Meil on toimiv mentorsüsteem ja konkurentsivõimelised palgad.

Kohila Gümnaasium asub Tallinnast ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel ning omab head bussi- ja rongiühendust Tallinna ja Rapla suunal.

Tööle asumine hiljemalt 1. septembrist 2019. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 5. aprilliks 2019 a. aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info tel: 4841021 või e-posti aadressil neeme.lumi@kohila.edu.ee.

Valla bussiliinide graafiku muudatused 22.02 ja koolivaheajal

Reedel, 22.02.2019 on muudetud Kohila valla siseliinide sõiduplaani seoses tunniplaani muudatusega Kohila koolides koolivaheaja eelsel päeval.

 • Hommikused liinid sõidavad kõik tavalise sõiduplaani järgi.
 • Kell 12.50 (või 12.55) väljuvad bussid igas suunas õpilaste koju viimiseks.
 • Kohila 4 väljub Raikkülast kell 12.20.
 • Õhtused bussid reedel, 22.02.19 ei välju.

22.02 muudatustega on võimalik tutvuda ka siin lingil.

Koolivaheajal 25.02-03.03.2019 Kohila valla siseliinid ei sõida.

ATKO Liinid OÜ dispetšeri number, mis on kättesaadav 24/7: +372 641 8218