Kohila siseliinid ja Raplamaa avalik liin nr 13 alates 29.10.2018

KOHILA VALLAVALITSUSE TEADE:

Alates 29. oktoobrist muutuvad Kohila siseliinide sõiduplaanid:

 • Kohila1 – kehtima hakkab uus sõiduplaan
 • Kohila5 – 13.35 väljuvale reisile lisandub Mäevana peatus
 • Kohila7 neljapäeviti – 16:15 väljuvale reisile lisandub Mäevana peatus
 • Kohila11 – 14.30 väljuvale reisile lisandub nõudmisel peatus Jaluse laudad
 • Kohila 2, 3, 4, 6, 7A, 8, 9, 10 ja 12 sõiduplaanid ei muutu

Kohila gümnaasiumi ja Tohisoo vahel sõitev buss on kasutamiseks ka Kohila alevi lastele.
Uued sõiduplaanid on peatus.ee lehel nähtavad alates 25.10.2018, samuti Kohila valla
kodulehel http://kohila.kovtp.ee/bussitransport.

Raplamaa avalik liin 13 – Kohila – Hageri – AESPA – Kohila jaam – Kohila
Alates 29.10 muutub Raplamaa avaliku liini nr.13 sõiduplaan. Liini nr.13 sõiduplaani muudatus aitab
vähendada koormust eeskätt Aespa ja Vilivere koolilaste jaoks Kohila1 ja Kohila5 liinil. Maakonnaliinil
13 muutuvad alates 29.10.18 sõidusuund ja väljumisajad. Liin 13 hakkab sõitma samas suunas
Kohila1 siseliiniga, kuid ei tee sissesõite Vana-Aespasse, Aespasse ja Tselluloosi. Liin läbib Kohila kooli
peatust.

Liin 13 võtab reisijaid peale ainult bussipeatuse märgiga tähistatud peatustest. Liin sobib hästi lastele,
kes soovivad peale tulla Suvila, Ikaruse, Soonurme, Mäevana ja Jaagumardi peatustest. Peatuste
vahelt tulevad lapsed peavad kasutama koolibussi.

NB! Avalikul liinil 13 on sõidu registreerimise kohustus. Sõitu on mugav registreerida elektroonilise
õpilaspileti või ühiskaardiga. Soovitame lapsele muretseda ühiskaart, kuna ühiskaardi valideerimine
läheb kiiremini ja mugavamalt kui pileti ostmine. Tasuta sõiduõiguse saamiseks tuleb ühiskaart
isikustada. Seda on võimalik teha www.pilet.ee.

Kui õpilasel elektroonilist õpilaspiletit või ühiskaarti ei ole (või see on koju ununenud), saab ta
bussijuhilt küsida null-pileti. Rahvastikuregistri järgi Kohila vallas elavad Kohila Gümnaasiumi ja Kohila
Mõisakooli õpilased saavad anda ühiskaarti soovist teada oma kooli. Mujal koolides õppivad
rahvastikuregistri järgi Kohila vallas elavad õpilased saavad tasuta ühiskaardi soovi korral Kohila
vallamaja (Kohila Vabaduse 1) sekretäri käest.

Kohila vallaliinide kohta saab vajadusel täpsemat infot ATKO Liinid OÜ dispetšeri telefonilt 641 8218.

Kohila Gümnaasium võtab alates 02.01.2019 tööle juhiabi

Kohila Gümnaasium võtab alates 02. jaanuarist 2019. a. tööle:

Juhiabi (1,0 kohta). Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 08. novembriks 2018 aadressile Kooli 1, Kohila 79805 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile neeme.lumi@kohila.edu.ee.

Juhiabi tööosad on:

 • dokumenteerimine;
 • dokumendihalduse korraldamine vastavalt asjaajamiskorrale dokumendihaldussüsteemiga EKIS;
 • õpilaspiletite vormistamine;
 • erinevate andmebaaside või registrite kasutamine: Eesti hariduse Infosüsteem EHIS, E-kool, Statistikaameti andmebaas eSTAT, e-Haigekassa, Maksu- ja Tolliameti töötamise register TÖR;
 • personalitöö tehniline korraldamine (palgaarvestuse alusdokumentide koostamine ja kontrollimine, lepingute vormistamine, puhkuste üle arvestuse pidamine jms);
 • igapäevane kommunikatsioonitöö.

Vajalikud pädevused:
• omab vähemalt rakenduskõrgharidust juhiabi, asjaajamise, halduskorralduse erialal või muul juhiabi tööosadele vastaval erialal ning vähemalt kahe aastast erialast töökogemust administratiivtöös;
• valdab eesti keelt kõrgtasemel;
• kasutab inglise keelt vähemalt tasemel B2 ning vene keelt kõnekeele tasemel;
• omab väga häid teadmisi ja oskusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas:

 1. arvuti kasutamine Windows keskkonnas ja failihaldus;
 2. tekstitöötlus (Microsoft Word, Google Docs);
 3. tabelitöötlus (Microsoft Excel, Google Sheets);
 4. esitluste loomine (Microsoft PowerPoint, Google Slides);
 5. erinevate andmebaaside ja registrite kasutamine, mis on vajalikud kooli igapäevatöös.

• tunneb oma tööülesannetega seotud vajalikke õigusakte.
Vajalikud isikuomadused:

 1. eetilisus, korrektsus, tasakaalukus, empaatilisus;
 2. kohuse- ja vastutustunne;
 3. hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 4. analüüsivõime ning süsteemitunnetus;
 5. algatus- ja koostöövõime;
 6. pingetaluvus.

Täiendav info e-posti aadressi neeme.lumi@kohila.edu.ee kaudu.

KOHILA 1 BUSSILIINI KASUTAJATELE – MUUDATUS ALATES 4. OKTOOBRIST

Vallavalitsuse edastatud teade:
Alates 4. oktoobrist sõidab Kohila 1 tavapärast graafikut kuni Soonurme peatuseni, viies lapsed Soonurme peatusest otse Kohila kooli peatusesse. Seejärel tuleb sama buss tühjalt kella 7.50ks Tselluloosi peatusesse ja sõidab sealt edasi tavapäraste peatuste järgi, kuid senisest veidi hilisema graafikuga: Mäevana (7:52), Raasi (7:53), Jaagumardi (7:54), Kohila jaam (7:58), Kohila kool (7:59), Kohila (8:01), Kivimäe (8:06), Mesika (8:12), Loone (8:14), Lohu jaam (8:17), Lohu (8:19), Tohisoo (8:22), Kohila kool (8:24).

Vabandame ebamugavuste pärast. Vajadusel täpsem info: ATKO Liinid OÜ telefonilt 641 8218.

Tundide korraldus õpetajate päeval (5. oktoober)

Õpetajate päeva kava õpilastele
1. tund 8.30–9.05
2. tund 9.15–9.50
Söögivahetund (1.-5. klassid)
3. tund 10.05–10.40
Söögivahetund (6.-9. klassid)
4. tund 11.00–11.35

 

Muudatused Kohila valla bussiliinidel õpetajate päeval 5. oktoobril

Seoses õpetajate päeva tähistamisega muutuvad 5. oktoobril Kohila valla siseliinide lõunaste väljumiste ajad:

Kohila1 sõiduplaan ei muutu
Kohila2 väljub Kohila kooli juurest kell 12:00 (sõiduplaanis 14:30)
Kohila4 sõiduplaan ei muutu
Kohila5 väljub Kohila kooli juurest kell 12:00 (sõiduplaanis 13:35)
Kohila7A väljub Kohila kooli juurest kell 12:00 (sõiduplaanis 14:30)
Kohila8 väljub Kohila kooli juurest kell 12:00 (sõiduplaanis 14:30)
Kohila9 väljub Kohila kooli juurest kell 12:00 (sõiduplaanis 13:35)
Kohila10 väljub Kohila kooli juurest kell 12:00 (sõiduplaanis 14:30)
Kohila11 väljub Kohila kooli juurest kell 12:00 (sõiduplaanis 14:30)
Kohila12 väljub Kohila kooli juurest kell 12:00 ainult Metsanurgani
Hommikused ja õhtused kellaajad ei muutu.

Lisainfo vallaliinide kohta: ATKO Liinid OÜ dispetšeri number, mis on kättesaadav 24/7: +372 641 8218

 

Teade Kohila 1 bussiliini kasutajatele

Edastame Kohila vallavalitsuse teate:

Kohila 1 buss on olnud väga suure täituvusega, mistõttu on praeguse info järgi tulemas liinile suurem buss alates 1. oktoobrist, varem kahjuks ei ole see võimalik. Olukorra leevendamiseks sõidab käesoleva nädala hommikuti Kohila 1 tavapärast graafikut kuni Soonurme peatuseni, viies lapsed Soonurme peatusest otse Kohila kooli peatusesse. Seejärel tuleb tühi buss kella 8.00ks Tselluloosi peatusesse ja sõidab sealt tavapäraste peatuste järgi Mäevana (8:02), Raasi (8:03), Jaagumardi (8.04), Kohila jaam (8.08), Kohila kool (8:09).

Kohila 1 sõidab hommikust Kivimäe-Mesika-Loone-Lohu-Tohisoo ringi tavapärase graafikuga, kuid transpordivahendiks võidakse kasutada väikebussi asemel sõiduautot.

Vabandame ebamugavuste pärast. Vajadusel täpsem info: ATKO Liinid OÜ telefonilt 641 8218.

Ideekonkurss „Vahetund on lahe tund”

Kohila Gümnaasium kuulutab välja ideekonkursi „Vahetund on lahe tund”. Konkursil otsitakse lahedaimat tegevust vahetunnis ning atraktiivseimat sisustuselementi algklassi lastele. Tegemist on Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud ettevõtmisega.

Lahedaim tegevus vahetunnis
Konkursile ootame tegevuse kirjeldust, mis nõuab vähe vahendeid ning väikest ettevalmistuse aega. Kuna oleme roheline kool, siis on tore, kui vajaminevad vahendid on taaskasutatavast materjalist. Tegevus on suunatud 1.-4. klassi lastele, osalejate arv paindlik, eeldab suhtlemist eakaaslastega ja soodustab liikumist. Ootame ideid, mis sobivad nii sise- kui välistingimustesse.

Lahedaim sisustuse element
Sisustuselement peab pakkuma lastele aktiivset ja mängulist tegevust vahetunnis (ronimisseinad, põrandamängud, maja läbiv teema arendus jne). Võiks sisalda koduloolisi aspekte. Sisustuselement paigaldatakse uue valmiva algklasside maja I või II korruse koridori. See peab olema vastupidav, lastele ohutu ja funktsionaalne. Maksimaalne suurus 2 x 2 m. või 1 x 4 m. Võib esitada enda disainitud sisustuselemente või pakkuda välja põnevaid lahendusi erinevatelt tootjatelt.

Parimad võistlustööd viiakse ellu ning ideeautorid saavad premeeritud!

Osalemine
Ideekavandid või toodete lingid saata hiljemalt 1. oktoobriks e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täpsustavate küsimuste korral pöörduda e-posti aadressil janika.volga@kohila.edu.ee

Üldtingimused

 • Võistlustööde esitlejad annavad võistlusel osalemisega nõusoleku oma ideede
  eksponeerimiseks näitusel.
 • Oma osalemisega annab konkursist osavõtja Kohila Gümnaasiumile täieliku õiguse kõiki konkursile esitatud ideid oma töös edaspidi kasutada, viidates idee autorile.
 • Esitatud töö juurde tuleb lisada autori ees- ja perekonnanimi, vanus ja kontaktandmed (telefon, e-mail).
 • Kohila Gümnaasium ei võta vastutust esitatud tööde autorluse ja teiste andmete õigsuse eest.
 • Ideekavandi realiseerimise käigus on koolil õigus teha vajadusel muudatusi ja täiendusi.
 • Tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 15. oktoobriks 2018

Ideekonkursi läbiviimist toetab Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 

 

3. september Kohila Gümnaasiumis (bussid ja parkimine)

Hea uudis on see, et uus parkla on saanud valmis. 3. septembril on parkla avatud AINULT õpilasliinidele ja läbipääsuks jalakäijatele. Sõiduautosid parklasse sellel päeval ei lubata, sest parkla territooriumilt tuleb läbi meie traditsiooniline 1. ja 12. klasside rongkäik. Sõiduautodele avatakse parkla 4. septembrist.

Kohila vallaliinid esimesel koolipäeval ja alates 4. septembrist on leitavad siin: http://kohila.kovtp.ee/bussitransport
Bussid toovad ja viivad õpilasi taas spordihoone parklast!

NB! Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks ja kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning busside ära jäämised liinilt, palume pöördumised teha ATKO Liinid OÜ kontaktil 6272 737 Grete Alviste või ATKO Liinid OÜ dispetšerile: 641 8218. Kättesaadav 24/7.

ESIMENE KOOLIPÄEV

9.30 1.h – 4.h klasside aktus Hageri koolimajas

9.30-9.50 kogunemine koduklassides
10.00 2.-11. klasside aktus staadionil
10:30 2.-11. klasside klassijuhataja tund
10.45 1. ja 12. klasside kogunemine rongkäiguks Sipsiku lasteaia juures
11.00 1. ja 12. klasside rongkäik
11.30 1. ja 12. klasside aktus kooli aulas