Tööpakkumised

KOHILA GÜMNAASIUM

 • kool, kus on kaasaegne õpikeskkond, haridust väärtustav kohalik omavalitsus, vahvad kolleegid, toredad personaliüritused, haigushüvitis alates esimesest haigestumise päevast;
 • kool, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust,

ootab oma kasvavasse kooliperre:


ÕPPEALAJUHATAJAT

Ootused kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus,
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele,
 • õpetamiskogemus gümnaasiumis või põhikooli III kooliastmes;
 • soov eest vedada õppekava arendamise protsessi.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis.

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 28.10.2021 a (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info: personalijuht tel 58865144


VENE KEELE ÕPETAJAT

Ootused kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus,
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis. 

Tööle asumise aeg on 10.11.2021.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 20.10.2021 a (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info: personalijuht tel 58865144


INGLISE KEELE ÕPETAJAT

Ootused kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus,
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis. 

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 20.10.2021 a (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info: personalijuht tel 58865144


TOIMETULEKUÕPPE KLASSI ÕPETAJA (1,0)

Ootused kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus,
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis. 

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 20.10.2021 a (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info: personalijuht tel 58865144


TURVATÖÖTAJA

Tööülesanded:

 • koolipere turvalisuse tagamine,
 • probleemide ja konfliktisituatsioonide ennetamine ja lahendamine,
 • turvatunde loomine,
 • ringkäikude teostamine.

Ootused kandidaadile:

 • hea koostööoskus ja pingetaluvus, 
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele,
 • kiire, täpne ja korrektne,
 • soov töötada lastega.

Töötasu 1100 €.

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

Sooviavaldus ja  CV palume saata hiljemalt 20.10.2021 (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info: haldusjuht tel 552 3372.


Bussiliinide info alates 1. september 2021

Alates 01. septembrist 2021 alustatakse Kohila valla siseliinide teenindamist uute avalike bussiliinide lepingute alusel.
Teenuse osutaja: AS Hansabuss
Infotelefon: 600 7755
Infotelefon on avatud busside liinil oleku ajal alates 07:25 kuni 19:15.

Esimesel koolipäeval (kolmapäev, 01. september) kehtivad erisõiduplaanid, mille leiate siit ja www.peatus.ee.

Alates 02. septembrist kehtivad Kohila valla siseliinidel uued sõiduplaanid. Sõiduplaanid on avalikud www.peatus.ee ja leitavad ka siit.

Kohila valla siseliinidel on uued liininumbrid:

 • K21 Kohila – Hageri – Vana-Aespa – Entusiasti – Kohila
 • K22 Kohila – Kvartsi – Tselluloosi – Kohila
 • K23 Kohila – Kallaste – Vilivere – Kohila
 • K24 Kohila – Loone – Kivimäe – Urge – Kohila
 • K25 Kohila – Mäevana – Aespa – Hageri – Kohila
 • K27 Kohila – Hageri – Aespa – Mäevana – Kohila
 • K28 Kohila – Krimmiküla – Adila – Hageri – Kohila
 • K29 Kohila – Kadaka – Aandu – Kohila
 • K30 Kohila – Prillimäe – Pahkla – Piiri – Kohila
 • K31 Kohila – Alesti – Järlepa – Mahtra – Seli – Lohu – Kohila
 • K32 Suve ja koolivaheaegade liin

Sõitjate sisenemine ja väljumine toimub ainult liiklusmärgiga 541a (bussipeatus) tähistatud peatustes.
Bussi sisenemine toimub ainult esiuksest.

Aespa ringteel ja Kvartsi teel toimuvad septembris veel ehitustööd. Kvartsi tee bussipeatused võivad olla looduses ajutiselt nihutatud ja liini K22 bussid kõrvaltänavatele suunatud.

Liini K24 alates 02.09.2021 sõiduplaani lisame kodulehele hiljemalt 31. augustil, kuna sõiduplaan võib veel muutuda. Palun jälgige infot www.peatus.ee lehel!

NB! Suveliin Kohila14 alates septembrist ei sõida.

Sõiduõigus Kohila valla siseliinidel

Kõik siseliinidel sõitjad peavad sõidukisse sisenedes registreerima oma sõiduõiguse!

Bussi sisenedes aseta oma isikustatud Ühiskaart, ISIC õpilaspilet või süsteemiga liitunud koolide elektrooniline õpilaspilet validaatorile ning süsteem registreerib sõiduõiguse. Pikemalt õpilaspiletiga sõiduõiguse valideerimisest saab lugeda siit.

 Kõiki avalikel liinidel olevaid piletitooteid saab osta piletimüügi keskkonnas www.pilet.ee
 Ühiskaarti saab isikustada piletimüügi keskkonnas www.pilet.ee
 Bussi sisenedes aseta oma isikustatud kaart validaatorile ning süsteem registreerib sõiduõiguse.
 Sõiduõiguse registreerimise läbi saame paremini planeerida ühistransporditeenuse tagamist
vastavalt nõudlusele.
Väikese sõitja meelespea!
 Teisi kasulikke viiteid https://www.ytkpohja.ee/soitjale-abiks/

Bussides tuleb sõit valideerida õpilaspiletiga

Kohila vallavalituse teade:

1. septembrist hakkab Kohila valla siseliine teenindama AS Hansabuss. Muutuvad liinide numbrid ja osadel juhtudel ka nimed ja marsruudid. Uus info on kättesaadav Kohila valla kodulehel ja peatus.ee alates 30. augustist.

Oluline muudatus võrreldes varasemaga on see, et kui varem oli bussi sisenemisel vaja oma sõit registreerida (valideerida) Raplamaa avalike liinide bussides, siis alates septembrist ka Kohila valla siseliinide bussides. See tähendab, et õpilased peavad sisenemisel vastava aparaadi (validaatori) juures viipama oma elektroonilist õpilaspiletit või ühiskaarti ja täiskasvanud ühiskaarti. Validaator asub bussi esiukse juures. Uus ühiskaart tuleb enne esimest kasutamist ka isikustada (internetis
registreerida).

Kohila Gümnaasiumi ja Kohila Mõisakooli õpilastel on olemas elektroonilised õpilaspiletid, mis võimaldavad ka bussisõitu. Septembris ei ole veel uutel õpilastel õpilaspiletit, nemad saavad ikka ka sõita, bussijuht annab neile nn 0-pileti. 1. oktoobrist peaksid olema koolide poolt kõigile antud juba uued õpilaspiletid. Kui mõnel õpilasel siiski pilet vahepeal maha ununeb, siis teda bussist maha ei jäeta. Oluline, et see unustamine ei muutuks tavapäraseks.

Valideerimine on vajalik, et saada statistikat sõitude kohta. Kui sõitjate kohta bussiga sõitmisel andmeid ei teki, siis ei ole süsteemis näha sõitja sõiduvajadusi, seega ei saa nendega ka planeerimisel arvestada ja mõnede sõitjate vajadusega mingitest peatustest ei ole võimalik arvestada. Seega kandke kaasas ühiskaarti või õpilaspiletit ja registreerige valideerimisega bussis alati oma sõit ning tuletage seda meelde ka bussiga sõitvatele õpilastele.

Kohila postkontoris hakatakse 1. septembrist müüma oranže Ridango kirjaga ühiskaarte. Ühiskaart maksab 2 eurot, isikustamine 1 euro. Ühiskaarte saab tasuta isikustada internetis https://pilet.ee/viipe/uhiskaart/persod/perso. Kasutada saab ka teise kujundusega erinevaid ühiskaarte, sh rohelist Tallinna ühiskaarti, need näha samal veebiaadressil.

Valideerimisest on rohkem kirjas 4. augusti Kohila valla ajalehes (lk 3) https://kohila.kovtp.ee/documents/1123203/29829118/Kohila_leht_2021_08_04_+A3.pdf/520a33e
d-2c58-4d30-b2a9-a6789efdb33f
Bussikorraldusest ja peatustest on kirjutatud viimases valla ajalehes (lk 2-3)
https://kohila.kovtp.ee/documents/1123203/29829118/Kohila_leht_2021_08_25_+trykki.pdf/2b9f6
eb4-b22e-4e74-8304-80bbb885a73d.

Head ja turvalist kooliaasta algust!
Kohila vallavalitsus

Koolimaja lahtiolekuajad

Kohila koolihoone
Alates 17. august koolihoone tööpäeviti avatud 8.00-17.00.

Koolimajja sissepääs ainult töötajatele. Külastajatele majja pääs eelneva registreerimise alusel.

Dokumentide esitamine või väljavõtmine käib veebiteel Arno keskkonna kaudu.

Hageri koolihoone
Alates 17. august koolihoone tööpäeviti avatud 9.00-13.00.

Muudatused valla bussiliinides alates 7. juunist

Alates 7. juunist ei teenindata järgmisi väljumisi:

 • Liinid 7 ja 7A kell 16:15 ja 18:35 Kohila – Tohisoo – Kohila.
 • Liinid 7 ja 7A kell 18:45 Kohila – Hageri – Aespa – Kohila.

11. juunil kehtib viimase koolipäeva sõiduplaan:

 • Hommikul sõidavad kõik bussid tavasõiduplaani alusel.
 • Tagasisuunal väljuvad kõik liinid Kohila kooli peatusest kell 12:00.
 • Hilisemaid väljumisi ei teenindata.

14.-22. juuni (sõiduplaanid avaldatakse Kohila valla kodulehel alates 10. juunist).

 • Hommikul väljuvad kõik liinid algpeatusest 30 minutit tavasõiduplaanist hiljem.
 • Tagasisuunal väljuvad kõik liinid Kohila kooli peatusest kell 13.00.

Alates 29. juunist hakkab sõitjaid teenindama Kohila valla suveliin Kohila 14.

Sõiduplaanid on leitavad siin.

Vastuvõtt 1. klassi, videopöördumine

Vastuvõtt Kohila ja Hageri 1. klassidesse
kuni 21. juunini 2021.

Videopöördumine 2021. sügisel kooliteed alustavate laste vanematele

Video kooliteed alustavatele lastele

Viited videopöördumises mainitud lehekülgedele ja materjalidele

Vastuvõtudokumentide esitamine

Nõuded digitaalsele dokumendifotole

 • otsevaates (pea ei tohi olla viltu ega kallutatud);
 • neutraalse ilmega;
 • avatud silmadega ja suletud suuga;
 • nägu fookuses ja selge detailsusega;
 • nii, et nägu moodustab 70-80% foto kõrgusest;
 • ühetoonilisel heleda värvusega (soovitavalt hallikal) taustal;
 • ilma varjudeta (nt taustal, näol);
 • soovitatavalt ilma prillideta või nii, et prilliklaasid ei peegeldada valgust;
 • ilma peakatteta, peakaunistusteta.

Küsimused ja lisainfo

 • Üldküsimustest aitab õppealajuhataja Reet Kuhlberg, reet.kuhlberg[at]kohila.edu.ee, 55585476
 • Arno keskkonnas taotluse esitamisel tekkinud küsimusega aitab õppealajuhataja Kadri Rüüson, kadri.ruuson[at]kohila.edu.ee, 55585474

Koolivormi eeltellimise periood 1. aprill kuni 26. juuni

Kevadine ettetellimise periood on avatud alates 01.04.2021

Tellimisperiood KEVADEL 01.04-26.06, tellimused saate kätte koolist alates 21.08.

Tellimisperiood SÜGISEL 01.09 -20.09, tellimused saate kätte koolist alates 17.11.

LINK: koolivormi ettetellimiskeskkond

 


Aastaringselt avatud e-pood

Koolivormi tellimiseks on avatud e-pood aastaringselt.


Lisaks koolivestile on teil soovi korral võimalik tellida ka teisi meie kooli sümboolikaga tooteid, näiteks teklit, kleiti või spordiriideid. Tootevalikuga saab tutvuda OÜ Norrisoni kodulehel.

Alates 18.05.2020 koolivormi proovimine Norrisoni salong-kaupluses, Telliskivi 60/2, i-hoone Tallinn.

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda e-posti aadressil OÜ Norrison norrison@norrison.ee või Kohila Gümnaasiumi arendusjuhi Janika Volga poole  janika.volga@kohila.edu.ee.