Tööpakkumised

KOHILA GÜMNAASIUM

 • kool, kus on kaasaegne õpikeskkond, haridust väärtustav kohalik omavalitsus, vahvad kolleegid, toredad personaliüritused, haigushüvitis alates esimesest haigestumise päevast;
 • kool, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust;

ootab oma kooliperre:

ÕPPEALAJUHATAJAT (I ja II kooliaste)

Ootused kandidaadile:

 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • õpetamiskogemus I ja II kooliastmes,
 • soov eest vedada kooli õppekava arendamise protsessi.

Pakume:

 •     konkurentsivõimelist töötasu,
 •     koolipere toetust ja mentori tuge,
 •     palju uusi ja põnevaid väljakutseid, millele saab leida loovalt lahendusi.

Garanteerime, et ükski tööpäev ei ole rutiinselt sarnane eelmisega.

Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile  kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info: direktor tel 53401299.


ERIPEDAGOOGI

Töö kirjeldus: tööülesanneteks on erimetoodikaid kasutades toetada erivajadustega laste arengut väikeklassis ja õpiabi tundides, õppetundide läbiviimine väikeklassis, õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamine, õpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohandamine, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja juhendamine.

Ootused kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastavat haridust või selle omandamist,
 • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust,
 • soovi töötada lastega,
 • orienteeritust meeskonnatööle ja avatust uuendustele.

Tööle asumise aeg on jaanuar 2023. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info: direktor tel 53401299.


ÕPIABI ÕPETAJA

Ootused kandidaadile:

 •   hea suhtlemis- enesekehtestamis- ja koostööoskus,rõõmsameelsus,
 •   pingetaluvus, kannatlikkus ja positiivsus,
 •   soov töötada lastega ja õpetada.

Tööülesanded:

Töö sisuks on õpiabitundide läbiviimine kujundades ja arendades eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

Omalt poolt pakume:

Pakume vaheldusrikast ja arendavat tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis, kolleegide toetust, võimalust olla koolipere liige, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust.

Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile  kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info: direktor tel 53401299.


ÜKS-ÜHELE ÕPPE ÕPETAJAT (II ja III kooliaste)

Ootused kandidaadile:

kvalifikatsiooninõuetele vastavat haridust või selle omandamist,

– head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust,

– orienteeritust meeskonnatööle ja avatust uuendustele,

– kannatlikkust ja särasilmsust,

– soovi töötada lastega.

Pakume:

vaheldusrikast ja arendavat tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis, kolleegide toetust, võimalust olla koolipere liige, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust.

Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile  kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info: direktor tel 53401299.


TURVAMEEST

Tööülesanded:

 • koolipere turvalisuse tagamine,
 • probleemide ja konfliktisituatsioonide ennetamine ja lahendamine,
 • turvatunde loomine,
 • ringkäikude teostamine.

Ootused kandidaadile:

 • hea koostööoskus ja pingetaluvus, 
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele,
 • kiire, täpne ja korrektne,
 • soov töötada lastega.

Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. Sooviavaldus ja  CV palume saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info: haldusjuht tel 552 3372.

Kohila valla siseliinide liikluskorraldus alates 01.11.2022

Esmaspäeval, 31. oktoobril sõidavad Kohila valla siseliinid koolivaheaja eelse sõiduplaani järgi, mis hakkas kehtima alates 02.09.2022.

Alates teisipäevast, 01. novembrist muutuvad liinide K21, K24, K25, K27, K28 ja K29 sõiduplaanid.

 • Liini K21 Kohila – Hageri – Vana-Aespa – Aespa – Kohila kell 18.35 väljumisel sõidab buss Karmeni peatusesse ainult nõudmisel. Muutunud on väljumisajad peatustest.
 • Liinile K24 Kohila – Lohu – Loone – Kivimäe – Sadama – Kohila väljub buss kell 16.10 ainult nõudmisel st. ainult juhul, kui bussis on sõitjaid, kes soovivad minna Kivimäe või Sadama peatusesse.
 • Liini K25 Kohila – Mäevana – Aespa – Hageri – Kohila hommikune väljumine Kohilast on tõstetud 5 minutit varasemaks. Uus aeg 07.25, varem väljus 07.30. Alates Mäevana peatusest kattuvad uue sõiduplaani ajad varasema sõiduplaaniga st neis peatustes alates novembrist ajad ei muutu. Liin K25 hommikul edaspidi Hageri peatust ei teeninda. Hageri peatusest saab Kohilasse sõita liiniga K28.
 • Liinil K27 Kohila – Hageri – Aespa – Mäevana – Kohila on hommikusel reisil muudetud peatuste vahelisi sõiduaegu. Mõnes peatuses on väljumisaeg muutunud 1 – 3 minuti võrra.
 • Liinil K28 Kohila – Krimmiküla – Adila – Lümandu – Hageri – Kohila on mõlemal pealelõunasel väljumisel (Kohilast kell 14.25 ja 16.10) muudetud peatustest väljumise aegu Rabiverest Kohila poole 7 minutit varasemaks.
 • Liin K29 Kohila – Lohu – Loone – Kivimäe – Sadama – Kohila Hommikul väljub liin K29 Kohilast uue sõiduplaani järgi kell 07.55, varem väljus kell 08.00. Kell 14.40 ja 16.15 väljumistel sõidab buss Kadaka peatusesse ainult nõudmisel st. ainult juhul, kui bussis on sõitjad, kes soovivad Kadaka peatuses väljuda.

Kohila siseliinide sõiduplaanid alates 01.11.22

Sõiduplaanid on avalikud veebilehel www.peatus.ee ja Kohila valla kodulehel.

 

 

 

 

 

Hageri koolimaja saab 20-aastaseks

On üks vahva maja küljes rahvamajal …
5. oktoobril saab Hageri koolimaja 20-aastaseks. Seda tähistame ühiselt 7. oktoobril lahtiste uste päevana.
● Koolipäeva jooksul (8.00-14.30) on maja avatud kõigile, kes on koolimajaga seotud.
● Ootame tunde andma endiseid õpilasi. Anna teada, kui soovid jagada oma teadmisi ja kogemusi praegustele õpilastele. Võta ühendust oma endise õpetajaga või kirjuta kristel.vald@kohila.edu.ee.
● Kell 10.00 toimub koolipere kogunemine.
Foto: Gregor Kalbus

1. september 2022 Kohila Gümnaasiumis

Hageri klassid
1.h-4.h klasside aktus Hageri koolimajas kell 9.30.

2.-11. klasside aktused ja klassijuhatajatunnid
Aktus toimub kooli ees, ka vihmase ilmaga. Palume olla selleks valmis.
2.-6. klasside aktus kell 10.00, aktusele järgneb klassijuhatajatund.
7.-11. klasside klassijuhatajatund kell 10.00, järgneb aktus koolimaja ees kell 10.35.

1. ja 12. klasside aktus ja rongkäik
Kell 10.45 rongkäiguks kogunemine Kohila raamatukogu juures.
Kell 11.00 rongkäigu algus, peale rongkäiku kell 11.30 aktus koolimaja ees. Järgneb klassijuhatajatund ja 1. klasside pildistamised.

Valla bussiliinid
1. septembri ja edasise valla bussiliinide info leiab valla kodulehelt.

Edumus valikkursused gümnasistidele

Kohila Gümnaasium on liitunud Edumus School veebikooliga, mis võimaldab gümnaasiuminoortel osaleda veebipõhistel valikkursustel.

Õpilastele on reeglistik lihtne – kooli õppekava valikaineks võib valida Edumuse kursuse. Kool tasub selle eest tingimusel, et õpilane saavutab õpitulemuse. Kursuse pooleli jätmisel tuleb aga kursuse eest tasuda ise.

Edumuse kursusi tutvustav vebinar toimub 5. septembril 16.00. Täpsem info ja registreerimine siit: vebinar.edumus.ee. Vebinari sisu:

 • Tutvustame Wise’i uuringu tulemusi

 • Räägime tehnoloogiafirma erinevatest töökohtadest ja -ülesannetest

 • Arutleme Wise’i töötajatega tulevikuks vajalikest oskustest ja teadmistest

 • Räägime, kuidas tuleviku töökohtadeks valmistuda juba gümnaasiumi ajal

 • Tutvustame Edumus Schooli kursuseid

Kõik Edumuse valikkursused leiab aga siit: https://school.edumus.ee/kursused/