Vastuvõtt 10. klassidesse

Vastuvõtt 10. klassidesse toimub 9. juunist – 25. juunini

Miks valida haridustee jätkamiseks Kohila Gümnaasium?

Meie koolis on võimalik omandada vajalikud teadmised ja oskused ülikooliks nii reaal- kui humanitaarvaldkonnas. 

Gümnaasiumis on  2 õppesuunda:

 • loodus- ja reaalainete õppesuund – lisakursused füüsikas, keemias, biolooogias ja geograafias;
 • humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuund – lisakursused ajaloos, kirjanduses, psühholoogias.

Gümnaasiumi õppekava on leitav siit – lk 11-17.

Meil on ettevõtlik kool – tahan, suudan, teen! Ootame läbi õpilasesinduse õpilasi kaasa rääkima koolikorralduslikes küsimustes ning vanemaid osalema hoolekogu töös; õppekava läbinu omandab projektijuhi oskused; saad siduda õpingutega oma isiklikule huvile põhineva õppimise; omad võimalust luua õpilasfirma; proovida kätt näitemängu loomises ja ettekandmises; avatud on võimalused korraldada koolis ja koos koolikaaslastega erinevaid üritusi.

Meil on keskkonnahoidlik kool – peame oluliseks ja  järgime säästva arengu põhimõtteid. Au sees on säästlik tarbimine ja taaskasutus, energiakulu ja jäätmetekke vähendamine, kogemuste jagamine kogukonnale. Koolil on kaasaegne ja väga innovaatiline uus keskkonnalabor, viime läbi loodus- ja keskkonnateemalisi välipraktikaid, õppetööd toetab Kohila Keskkonnahariduse Keskus. 

Koolipere hoiab üheskoos oma tervist – sportimisvõimalused on väga head, meil on Raplamaa parim koolitoit ja käsi pesime ning desinfitseerisime juba enne pandeemiat. 

Peame tähtsaks koostööd ja üksteisest hoolimist. Oluline on kooli ja kodu sünergia. Tegutseme koos ühise eesmärgi nimel, oleme avatud, igaühel on võimalus ja julgus oma arvamus välja öelda. Oleme tolerantsed üksteise suhtes ja peame kinni kokkulepetest. Koostöö aluseks meie koolis on meeskonnatöö, mis viib parimate otsuste ja tulemusteni. 

Meie Eestimaa ja oma kool on meile väga kallid – väärtustame isamaalist hoiakut, saad osaleda riigikaitse õppes, rahvatants ja koorilaul on meie koolis au sees. 

Oleme üheskoos akadeemilised – õpime ja arendame ennast sihikindlalt, osaleme teaduskooli ja ülikoolide poolt pakutavatel koolitustel,  käitume väärikalt ja kanname vähemalt ühte koolivormi elementi – näiteks teklit. Esindame uhkusega oma kooli – mis on just selline, milliseks meie üheskoos ta loome. 

Kui sa jagad neid väärtusi ja soovid jätkata õpinguid gümnaasiumis, oled väga oodatud õppima meie kooli.

 

Vastuvõtt Kohila Gümnaasiumisse 

Dokumentide esitamine toimub veebipõhises keskkonnas Arno.

Gümnaasiumisse vastuvõtmine toimub põhikooli hinnete alusel. Õpilased võetakse vastu põhikooli lõputunnistuse keskmise hinde põhjal moodustunud pingerea alusel.

Kandideerijatega viiakse vajadusel läbi vestlus. Sellest teavitatakse kandideerijat e-posti teel. Vestlus toimub kokkulepitud ajal juunikuu jooksul.

Ootame gümnaasiumisse sisseastumise avaldusi 9. kuni 25. juunini. Avalduse ja sisseastumise dokumendid esitab lapsevanem läbi keskkonna ARNO või kooli kantseleisse. Esitatavate dokumentide loendi leiate https://kohila.edu.ee/vastuvott/, või dokumendist Kohila Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord”. Keskkond ARNO lingi leiate kooli kodulehelt vahetult enne dokumentide vastuvõttu.

Palun märkige õppimise alguse ajaks 01.09.2020. Segadust võib tekitada klassi valimise koht – selleks on G10.

Kui Kohila Gümnaasiumi lõpetaja soovib sisse astuda ja dokumendid esitatakse ARNOs, siis ei ole vaja lisada juurde põhikooli lõputunnistust, hinnetelehte, 9. klassi tunnistust ja tervisekaarti. Kellel on olemas kehtiv õpilaspilet, siis ei ole vaja ka fotot üles laadida.

Vastuvõtust teavitatakse lapsevanemaid ja õpilasi e-posti teel hiljemalt 1. juuliks.

Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistusel on puudulik hinne.

Üldjuhul ei võeta gümnaasiumisse õpilasi, kelle 9. klassi veerandi-, trimestri- või aastahinnetes on olnud puudulikke või õpilasi, kelle käitumine 9. klassis on hinnatud mitterahuldavaks.

Vastuvõtt 1. klassi, videopöördumine

Vastuvõtt Kohila ja Hageri 1. klassidesse
toimub 20. maist kuni 21. juunini.

Videopöördumine 2020. sügisel kooliteed alustavate laste vanematele

Viited videopöördumises mainitud lehekülgedele ja materjalidele

Vastuvõtudokumentide esitamine

Nõuded digitaalsele dokumendifotole

 • otsevaates (pea ei tohi olla viltu ega kallutatud);
 • neutraalse ilmega;
 • avatud silmadega ja suletud suuga;
 • nägu fookuses ja selge detailsusega;
 • nii, et nägu moodustab 70-80% foto kõrgusest;
 • ühetoonilisel heleda värvusega (soovitavalt hallikal) taustal;
 • ilma varjudeta (nt taustal, näol);
 • soovitatavalt ilma prillideta või nii, et prilliklaasid ei peegeldada valgust;
 • ilma peakatteta, peakaunistusteta.

Küsimused ja lisainfo

 • Üldküsimustest aitab õppealajuhataja Reet Kuhlberg, reet.kuhlberg[at]kohila.edu.ee, 55585476
 • Arno keskkonnas taotluse esitamisel tekkinud küsimusega aitab õppealajuhataja Kadri Rüüson, kadri.ruuson[at]kohila.edu.ee, 55585474

Koolivormi eeltellimise periood 27. aprill kuni 26. juuni

Kevadine ettetellimise periood on avatud alates 27.04.2020

27. aprillist kuni 26. juunini tehtud tellimused saab kätte alates augusti lõpus koolist.

27. augustist kuni 20. septembrini tehtud tellimused saab kätte alates novembri alguses koolist.

Link ettetellimiskeskkonda.


Lisaks koolivestile on teil soovi korral võimalik tellida ka teisi meie kooli sümboolikaga tooteid, näiteks teklit, kleiti või spordiriideid. Tootevalikuga saab tutvuda OÜ Norrisoni kodulehel.

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda e-posti aadressil OÜ Norrison norrison@norrison.ee või Kohila Gümnaasiumi arendusjuhi Janika Volga poole  janika.volga@kohila.edu.ee.

Oled mures, küsi abi!

Kui tunned ärevust, oled kaotanud motivatsiooni õppida, oled pidevalt murelik, on suhteprobleemid või tunned, et sul võib olla nutisõltuvus – küsi abi kooli nõustajalt Katrin Barnabasilt, katrin.barnabas@kohila.edu.ee, 5356 9912.

Kui juhtub, et perearsti kätte ei saa, nõustavad sind tööpäeviti tervisemurede korral kooli medõed Liisi Kuusk ja Ebe Vaks, kooliode@kohila.edu.ee, 53314649.

Kõikide küsimustega võid alati pöörduda ka oma klassijuhataja poole.

Üheskoos saame hakkama!

Koduõppe korraldus Kohila Gümnaasiumis

Alates 16. märtsist on koolihoone suletud. Suletud on ka huvikool, noortekeskused ja spordikompleks. Ära jäävad kõik planeeritud spordivõistlused, ekskursioonid, õppekäigud, aineolümpiaadid ja arenguvestlused.

Koduõppega alustame esmaspäeval 16. märtsil. Keskkond, mille kaudu koordineeritakse distantsõpet on eKool. Selleks peab õpilasel olema isiklik eKooli konto. Lapsevanema ja õpilase konto rollid on erinevad ja vanema konto kaudu ei saa õpilased kõike infot kätte (nt õpetaja lisatud failid ja Opiqu keskkonna ülesanded). 1.-3. klassi õpilastel enda kontot ei ole. Palume kõigil lapsevanematel luua oma lapsele eKooli konto. Piltidega juhendid on leitavad kooli kodulehel.

 • Esimesed lihtsamad ülesanded õpilastele pannakse üles esmaspäeva hommikuks. Eesmärgiks on harjutada ja hoida lapsi tegevuses. Teisipäevast alates rakendub koduõpe täies mahus. Ülesandeid antakse vastavalt olemasolevale tunniplaanile.
 • Kui laps on kodus haigestunud, siis lapsevanem esitab tavapärasel viisil puudumistõendi sama päeva kella 9.00ks.
 • Õpilased kontrollivad eKooli, kooli kodulehte ja oma e-postkasti igapäevaselt kell 10.00.
 • Palume lapsevanematel toetada last õppetöös ning kontrollida, et nõutud kuupäevadeks saaks vajalikud tööd õpetajale esitatud.

Sellises mahus koduõppe korraldamine on meie kõigi jaoks uudne, kirjaliku töö osakaal on väga suur, mistõttu palume hoida e-kirja teel saadetud infot lühikese ja konkreetsena. Palume Teilt mõistvat suhtumist ja konstruktiivset koostööd!

Veebikeskkondade juhendid

Sellele lehele on koondatud materjalid ja juhendid, mis on erinevate veebikeskkondade kasutamisel abiks.

Kooli ametlikku infot edastatakse meililistide, eKooli ja kodulehe kaudu. Kui õpilasel või vanemal on vahetunud meiliaadress, siis palume sellest teavitada klassijuhatajat.

Vastuvõtutaotluste keskkond Arno

Arno keskkonnas taotluse esitamisel tekkinud küsimusega aitab
õppealajuhataja Kadri Rüüson, kadri.ruuson[at]kohila.edu.ee, 55585474

eKool

Küsimuste tekkimisel aitab haridustehnoloog Lili Kesa lili.kesa[at]kohila.edu.ee, 58550136

Gmail ja e-kiri

Opiq.ee

Opiq.ee keskkonna kasutamiseks eraldi kontot õpilane ei loo. Opiq.ee keskkonda tuleb logida oma eKooli kasutajatunnustega.

Küsimuste tekkimisel aitab haridustehnoloog Lili Kesa lili.kesa[at]kohila.edu.ee, 58550136

Alates 16. märtsist on Kohila Gümnaasium koduõppel

Oleme täna Eestis erilises olukorras, kus saame üheskoos proovida õppida tavapärasest erineval viisil. Eesti vabariigi valitsus otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti koolid uksed ja alates esmaspäevast, 16. märtsist, hakkame õppima kodus. Koduõpe kestab esialgu kaks nädalat.

Täna, reedel, 13.03. toimub koolipäev nagu tavaliselt.

Päeva lõppedes võtavad õpilased koolist kaasa kõik oma isiklikud asjad: nii klassist, garderoobist kui koolikapist.

Juhul, kui Teie lapsel on kooli jäänud õppevahendid, siis saab need kätte ainult täna, 13. märtsil, kell 16.30-19.00.

Üldist koolikorraldusliku infot jagame kooli ametlike infokanalite kaudu. Kooli ametlikeks infokanaliteks on kooli direktori poolt lastevanemate meililistidesse saadetud e-kirjad, kooli koduleht ja eKool. Klassijuhatajaga suhtlemisel palume kasutada harjumuspäraseid infokanaleid.

Täies mahus käivitub koduõpe alates teisipäevast, 17. märtsist. Koduõppe korralduslikud juhised edastatakse esmaspäeval, 16. märtsil.

Rahulikku meelt soovides
Kohila Gümnaasiumi juhtkond

Õppetöö toimub tavapäraselt

Kinnitame, et 12. märtsi seisuga ei ole Terviseamet teavitanud mitte ühestki Kohila Gümnaasiumiga seotud COVID-19 haiguse juhtumist. Kooli ametlikeks infokanaliteks nendes küsimustes on kooli direktori poolt lastevanemate meililistidesse saadetud e-kirjad, kooli koduleht ja eKool.

Oleme valmis vajadusel korraldama õppetööd koduõppe vormis kasutades selleks õpilastel olemasolevaid õppekomplekte ja veebipõhiseid vahendeid. Töökorralduse muudatusest teatame vajadusel esimesel võimalusel ametlike infokanalite kaudu.

Rahulikku meelt soovides
Kohila Gümnaasiumi juhtkond

Infomaterjal „Korduma kippuvad küsimused COVID-19 kohta: lapsevanemale, koolijuhile, õpetajale, õpilasele“ 

09.03.2020

Haridus- ja Teadusministeerium on koolidele edastanud infomaterjali „Korduma kippuvad küsimused COVID-19 kohta: lapsevanemale, koolijuhile, õpetajale, õpilasele 

28.02.2020

Seoses COVID-19 viiruse esimese juhtumiga Eestis on Terviseamet andnud koolidele juhised kuidas käituda.

Lähtuvalt neist
soovitab kooli juhtkond meie kooli õpilastel, kes koolivaheajal külastasid Itaaliat, Kanaari saari, Hiinat või teisi Aasia riike, kaks nädalat pärast Eestisse saabumist õppida kodus. Õpilastel või nende vanematel palume puudumisest teavitada klassijuhatajat eKooli kaudu. Informatsioon õppesisu, tunnikirjelduste ja ülesannete kohta on leitav eKooli keskkonnas.

Lisaks teatame, et  Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud info põhiselt, ei nõua olukord hetkel erakorralisi meetmeid haridusasutustes, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, jälgime meie koolis piisknakkuste ennetusmeetmeid.

Meie koolis

 • oleme teavitanud Terviseameti soovitustest töötajaid;
 • puhastusteeninduse valdkonna töötajad täidavad Terviseameti poolt koolidele antud juhiseid;
 • koolis on klassides olemas käte desinfitseerimiseks vahendid;
 • koolis õhutatakse ruume;
 • medõed saadavad koolis haigestunud lapsed koju.

Mida saab teha lapsevanem?

 • Selgitada kodus kätepesu olulisust;
 • jälgida tähelepanelikult oma lapse tervislikku seisundit ning jätta halva enesetundega või haigustunnustega laps koju, teavitades sellest eKooli vahendusel klassijuhatajat;
 • püüda märgata ja vajadusel toetada last kui erinevatest meediaallikatest saadav info peaks mõjutama lapse meeleseisundit;
 • olla ise teemaga kursis jälgides Terviseameti poolt edastatavat infot.

Hoiame üksteist!
Kirsti Solvak
Direktor