Tunnustatud õpetajad

2016

Aasta klassiõpetaja – Kaie Riidak

Aasta klassijuhataja – Merike Tiidrus

Aasta põhikooliõpetaja – Dženetta Zuzjonok, Nele Aus

Aasta gümnaasiumiõpetaja – Ene Holsting

Aasta koolijuht  – Viivika Suurmäe (maakonna laureaat)

Aasta tegu hariduses – Tantsuorienteerumine, Ulvi Mägi (maakonna laureaat)

Aasta hariduse sõber – KHK, Kirsti Solvak (maakonna laureaat)

 

2015

Aasta klassiõpetaja – Kristel Vald, Aire Havakats

Aasta klassijuhataja – Rivo Reisko (maakonna laureaat), Kaur Heinaru

Aasta põhikooliõpetaja – Tuuli Talviste-Laan

Aasta gümnaasiumiõpetaja – Ingrid Oksaar

Aasta tegu hariduses – Kohila Gümnaasiumi ajalooraamat, Ants Tammar (maakonna laureaat)

Kuldaväärt koolmeister (Kohila vald) – Õnne Rõõmus


2014

Aasta õpetaja – Urve Hinn, Urve Tamberg, Margit Pikk, Edith Maasik


2013

Aasta õpetaja – Janika Kibur, Siiri Kõiva


2012

Aasta õpetaja – Evi Luik, Silva Luuk


2011

Aasta õpetaja – Ingrid Oksaar, Helve Kivik


2010

Aasta õpetaja – Ülle Pihlapuu

Kuldaväärt koolimeister (Kohila vald) – Paul Rodgers 


2009

Aasta õpetaja – Kadri Vilsoo


2008

 

Aasta õpetaja – Õnne Rõõmus, Silvi Ivanova

Kuldaväärt koolimeister (Kohila vald) – Edith Maasik


2007

Raplamaa Aasta õpetaja – Rivo Reisko (+ Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi tunnustus)


2002

Aasta õpetaja – Paul Rodgers, Leili Kannike

Projektid

Kohila Gümnaasiumi projektid

Projekt Environment in our everyday life: preserving biodiversity for a greener future

2016. aasta septembrist algas Kohila Gümnaasiumis Erasmus + rahvusvaheline projekt „Environment in our everyday life: preserving biodiversity for a greener futuure“ (Igapäevane keskkonnaõpe  rohelisema tuleviku nimel). 

Projekti eesmärgiks on tõsta õpilaste keskkonnateadlikkust, et neist sirguks vastutustundlikke keskkonna-alaseid otsuseid tegevad noored. Fookusteemadeks on prügi ja vesi. Rahvusvahelistes tegevustes osalevad 8., 9. ja 10. klasside õpilased.

Kohila Gümnaasiumi partnerkoolideks on:

 • Elisabeth-Selbert-Gesamtschule kool Bonnist, Saksamaalt;
 • Salvador Rueda kool Malagast, Hispaaniast;
 • Lycée Technique Provincial Jean Boets kool Leigets, Belgiast (kordinaatorkool);
 • Agrupamento de Escolas Abade de Baçal kool Bragançast, Portugalist.

Kohila Gümnaasiumis on projektikoordinaatoriks õpetaja Ljudmilla Suvorova.

Loe edasi …

 

Eesti 100 tamme

Eesti Riigikantselei alustas 2013. aastal projektiga Eesti 100 tamme, mille raames on Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal plaanis rajada üle Eesti 100 tamme tammikuid. Need on pargid, alleed või tammesalud, kus igaühes kasvab sada tamme. Tamme istutamisega Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks saab igaüks jätta endast märgi oma riigi ajalukku ja teha väärika kingituse Eestile-just nii on öeldud projekti Eesti 100 tamme kodulehelProjektiga on liitunud ka Kohila vald ja Kohila Gümnaasium. Loe edasi …

 

 

Projekt 11948. Kohila Gümnaasiumi õppekava toetavad keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2016/2017 õppeaastal.

Projekti eesmärgiks on Kohila Gümnaasiumi õpilastele käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikumaks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimine keskkonnahariduslike programmide toel.

Põhikooli riikliku õppekava § 14 lõige 3, punkt 2 ja Gümnaasiumi riikliku õppekava § 10 lõige 3, punkt  2 läbiva teema “Keskkond ja jätkusuutlik areng” ” eesmärkide realiseerumiseks võimaluste loomine 2016/2017 õppeaastal.

Projekti raames läbib iga klass keskkonnahariduselikul õppeprogrammi.

I klass, programm „Loomaaed- erinevad elukeskkonnad“, Tallinna Loomaaed

II klass, programm „Metsa muinasjutt“, Sagadi Looduskool

III klass, Väätsa prügila külastus

IV klass, programm „Vee-elustik“, Silma Õpikoda

V klass, programm „Põhja Eesti pankrannik“, Muraste Looduskool

VI klass, programm „Mets kui kooslus“, Sagadi Looduskool

VII klass, programm „Linnuvaatlus“, Silma Õpikoda

VIII klass, programm „Samblad ja samblikud“, Eesti Loodusmuuseum

IX klass, programm „Elu areng ja fossiilid“, TTÜ Särghaua õppekeskus

X klass, Eesti kliimamuuseumi ja automaatse ilmajaama külastus

XI klass, programm „Muld“, TTÜ Särghaua õppekeskus

XII klass, programm „Elu areng Maal“, TÜ Loodusmuuseum

 

Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima

Kohila Gümnaasium on liitunud projektiga EV100 “Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima”. Kordinaator Siiri Treufeld. Täpsema info leiate 

https://ev100.ee/et/lapsed-alustavad-koolihoovide-disainimisega

 

Meie kooli mets

Me kõik oleme osake loodusest. Iga päev ammutab inimene end ümbritsevast vajalikku ressurssi ja energiat. Selleks, et saada tuleb loodusele midagi ka anda.

Alates 2013. aastast on SA Erametsakeskuse rahastusel ning koostöös Kohila Metsaseltsi ja kohaliku omavalitsusega rajatud ja hooldatud oma kooli metsa.

Meie puukesed kasvavad Hageri rahvamaja ja Konstantin Pätsi poolt vana Hageri koolimaja lähedale istutatud tamme vahetus läheduses.

Tänaseks on Kohila Gümnaasiumi iga 1.-4. klassi õpilane oma kätega saanud kasvama panna noore puuistiku.  Kõigil on võimalus oma puu sirgumist  jälgida ning selle eest hoolt kanda.  

Kindlasti on tegemist märgilise  ettevõtmisega. See on isikliku kontakti loomine loodusega,  see on austuse ja hoolivuse kujundamine meid ümbritseva suhtes. Oleme rõõmsad ja tänulikud, et meie projektis on igal aastal osalenud vallavanem Heiki Hepner. Mare Reinaas ja Tõnu Kalmet Kohila Metsaseltsist on läbi viinud puude istutamise õpetust. Oli imetlusväärne, kuidas loodust armastav vallajuht kõige nooremate õpilaste tähelepanu võitis ja neid kuulama ning kaasa rääkima suunas. Mare ja Tõnu rahulikku ja sõbralikku õpetust järgiti suure õhinaga.

Tänavu sai meie koolimets koguni 93 puu võrra rikkamaks. Noore metsa all olev maalapp kasvab jõudsalt ning koostöös kohaliku omavalitsusega peab tõsiselt mõtlema juba uuele vabale maatükile, et kena  traditsioon saaks jätkuda.

Metsandusteemaline õpe jätkub põhikoolis ja gümnaasiumis. 2016. aastal tutvusid 5. klassid erinevate metsatüüpidega, fookuspunktiks oli soomets. 10. klasside õpilased osalesid Sagadi Looduskoolis metsapäeval, kus tutvuti püsiekspositsiooniga, milles kajastatakse puidu kasutamist läbi aegade ning metsatööks kasutatavate tööriistu. Lisaks matkati, õpiti tundma taimekooslusi metsas ning mõõtma erinevate meetoditega puude kõrgust.

Tahame tänada siinkohal kõiki koostööpartnereid ja algklasside õpetajaid, kes igal aastal on oma klassiga metsanoorendikku hooldamas käinud.  Keskkonnahoidliku käitumise kujundamisel õpilases on esimese õpetaja ja kooli roll kindlasti oluline.

 

Kohila Gümnaasium – keskkonnahoidlik kool

Projekti periood: 04.01.-31.10.2016

Projekti eesmärgiks on saada ülevaade kuivõrd keskkonnasäästlik kool on Kohila Gümnaasium juba täna ning kuidas meie oma koolis saaksime veel enam keskkonnasäästlikumalt toimida. Selleks, et projekt õnnestuks ja tooks kasu kogu kooliperele, kutsume appi nii õpilased, õpetajad kui tugipersonali töötajad. Loe edasi…
Kohila Gümnaasium – keskkonnahoidlik kool, I faas

15.04.2016. a. viidi projekti “Kohila Gümnaasium – keskkonnahoidlik kool, I faas” raames läbi juhtgrupi koolitus ja kooli keskkonna-alane auditeerimine.

SEI koolitaja E. Urbel-Piirsalu viis 21.03.2016 läbi õpetajatele koolituse  „Roheline Kool-miks ja milleks” ning  rühmatöö teemal „Kuidas meie saaksime muuta oma kooli keskkonnasäästlikumaks“.

Õpilased Kadi Talts ja Kromel Kruusmann viisid ajavahemikul 4.04.-16.10. läbi CO2 ja pindade valgustatuse mõõtmised klassiruumides, 18.-22.04. mõõtsid sööklas tekkinud toidujäätmete koguseid.

22.03.2016 viidi K. Solvaku juhendamisel läbi õppekava arenduse koolitus teemal „Keskkond ja jätkusuutlik areng lõimimine kooli õppekavasse”. 

Õpilastele toimus aprillis 2016 võistlus “Kuidas ma saaksin muuta oma kooli keskkonnasäästlikumaks?”.

Ajavahemikul 28.03.-9.06. viidi läbi keskkonnavaldkonna sisehindamine: IT valdkonna kaardistus, töö- ja õpikeskkonna hindamine, energia tarbe hindamise ning CO2 ja valgustatuse esmased mõõtmised, rahuloluküsitlused õpilaste ja õpetajate hulgas.

Kalkuleeriti organisatsiooni ökoloogiline jalajälg, analüüsiti õpilaste ja õpetajate rahuloluküsitluste tulemusi.

10.06.2016 toimus kooli keskkonnavaldkonna töörühma koosolek, kus tutvuti ökokaardistuse ja ökoloogilise jalajälje arvutamise tulemustega. Arutati arendustegevusi.

Rohelise kontori kontrollküsimuste tulemusena selgus, et Kohila Gümnaasium kogus 190 võimalikust punktist 59,5 punkti. Arenguruumi, et Kohila Gümnaasium vastaks EU Rohelise Kontori kriteeriumitele, on. Eelkõige tuleb tähelepanu pöörata töötajate kaasamisele ja hoone energiatõhususe suurendamisele. Samuti vajavad kokkuleppimist hangete tingimused. Kontoritele mõeldud ökoloogilise jalajälje kalkulaatori esialgsete tulemuste kohaselt on kooli ökoloogiline jalajälg 334,27 gha. Täpsustamist vajavad veel andmed transporditeenuste osas.

Tugipersonali liikmed läbisid koolituse „Kemikaalid, keskkonnasõbralik koristus“ ja arutlesid teemal “Kuidas ma saaksin muuta oma kooli keskkonnasäästlikumaks?” 17. juunil 2016 Balti Keskkonnafoorumi juhendamisel.

Keskkonna-valdkonna arengukava ja keskkonnapoliitika koostati ajavahemikul 05.09.-17.10.2016. a. Keskkonnavaldkonn arengukavaga saavad huvigrupid tutvuda alates detsembrist kui arutelusse tuleb Kohila Gümnaasiumi arengukava 2017-2020.

Täname Keskkonnainvesteeringute Keskust projekti finantseerimise eest!

 

Projekt Green Class

Green Class on Kohila Vineeri emafirma Latvijas Finieris AS poolt Baltimaade põhikooli õpilastele korraldatav loodusteaduste valdkonna võistlus. Sel aastal on teemaks „The Space Adventure“. Õpilasi juhendab Kirsti Solvak.

Projekti käigus valminud materjalid:

Video „Marsi asustamine“ ja uudisnupp.

 

Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Kohila Gümnaasiumi, Kohila Mõisakooli ja Kohila valla lasteaedadele 2015/2016 õppeaastaks

Kohila Gümnaasiumi ja Kohila Keskkonnahariduse Keskuse koostööprojekt nr 9843.

Projekti eesmärgiks oli laste käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikumaks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimine keskkonnahariduslike programmide toel.  Projekti finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Õppeprogrammide loetelu ja teenusepakkujad.

Meditsiiniline teenindus

Koolitervishoiul on oluline koht õpilaste haridusteel ning selle eesmärgiks on:

– õpilaste tervisliku seisundi jälgimine;
– tervisliku eluviisi kujundamine õpilaste seas;
– haigestumise ja krooniliste haiguste väljakujunemise ennetamine;
– tervisliku keskkonna loomine
– vajadusel vältimatu abi osutamine.

Raskete nakkushaiguste ennetamiseks teostatakse lastele koolis kaitsesüstimisi vastavalt sotsiaalministri
21. märtsi 2007. a määrusele nr 34. Vanemaid teavitatakse vajalikest vaktsineerimistest infolehega,
mis tuleb tagastada allkirjastatult.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 54, 01.09.2010 ning Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
§ 43 lõike 1 alusel teostab 1., 3., 7. ja 11. klassi õpilasele ennetava tervisekontrolli kooliõde.
2., 5. ja 9. klassis peab toimuma ennetav tervisekontroll oma perearsti juures õppeaasta jooksul.
Hambaarsti hambahaigusi ennetav kontroll on vajalik 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis.


Koolitervishoiu teenus Kohila Gümnaasiumis

Teid teenindab Kool-Tervis OÜ
Med õde Epp Andres
tel: 484 1027
e-post: epp.andres[ät]kohila.edu.ee

Vastuvõtuajad: E-R 08:30-14:00


Haigeid lapsi palun kooli mitte saata!

Lisainfo:

Vaktsineerimine
Nakkushaigused
Õpilaste ravikindlustus

Kohila Gümnaasiumi hinnakiri kooli ruumide ja tehnika rentimiseks

 

 

K O H I L A   V A L L A V AL I T S U S

K O R R A L D U S

 

Kohila                                                                                   02. mai 2016 nr 122

 

Kohila Gümnaasiumi hinnakiri

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel

 

KOHILA  VALLAVALITSUS

k o r r a l d a b:

 

1. Kinnitada Kohila Gümnaasiumi ruumide ja tehnika hinnakiri alljärgnevalt:

Ruumide kasutus sündmusteks, koolitusteks:

Aula                                        20,00 €/tund

Õppeköök, tööõpetuse maja      20,00 €/tund

Keemia, füüsika, bioloogia ja geograafia ainekabinetid 20,00 €/tund

Klassiruum                             10,00 €/tund

Ruumide kasutus laagriteks:

Aula                                        15 €/tund

Klassiruum                              10 €/tund

Majutus (põrandal oma varustusega):

Õpilased                                 1,50 €/ööpäev

Täiskasvanud                          2,50 €/ööpäev

Tehnika kasutus sündmusteks, koolitusteks:

Konverentsitehnika                6,00 €/tund

Projektor                               3,50 €/tund

2. Rendi maksmisest on vabastatud tasuta ja kuni 4 eurot maksva piletihinnaga toimuvad kultuuri-, spordi- ja heategevuslikud üritused.

3. Kohila Vallavalitsus võib rendihinda vähendada või vabastada rendi maksmisest.

4. Ruumide rendile andmise otsustab Kohila Gümnaasium.

5. Tunnistada kehtetuks 11.05.2015 korraldus nr 133 „Kohila Gümnaasiumi hinnakiri kooli ruumide ja tehnika rentimiseks“.

6. Korraldus teha teatavaks Kohila Gümnaasiumi direktorile ja avalikustada kooli veebilehel.

7. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest, esitades vaide Kohila Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtusse.

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Heiki Hepner                                                                          /allkirjastatud digitaalselt/

Vallavanem                                                                            Ahto Järvela

                                                                                               Vallasekretär

Kontaktid

Kooli 1 Reg nr 75027873
Kohila 79805  
Raplamaa SEB EE141010802003811002

Estonia

Kohila Vallavalitsus

   
kohila[ät]kohila.edu.ee  TP kood 374101


Hageri klassid

Aadress Kohila tee 18, Hageri, Kohila vald, Raplamaa
Telefon 489 7521

 

Telefonid (+372)

Sekretär 484 1020 Huvijuht 484 1026,
55520061
Direktori asetäitja haldusalal 484 1020 Kooliarst 484 1027
Direktor 484 1021 Sotsiaalpedagoog 484 1028,
55585478
Õppealajuhatajad 484 1022
55585474
Psühholoog

484 1025
55585476

Arendusjuht 484 1219 Raamatukogu 484 1029
Raamatupidamine 484 1023 Kehaline kasvatus 489 0960
Õpetajate tuba 484 1024 Söökla 501 4375
    Hageri klassid 489 7521

 

Kooli järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Haridus- ja Teadusministeerium

Infotelefon: 735 0222

Rapla Maavalitsus

Telefon 484 1105

Kohila Vallavalitsus

Telefon 4894791

Tervist Edendav Kool

TEK-i võrgustiku liige alates 2001. a

Kooli suund

 • väärtustada tervist ja tervise kaitset
 • tagada laste turvalisus

Osalemine projektitöös

 • 2001-2002 Taani-Eesti koostööprojekt “Suitsuprii Eesti Kool”

Läbiviidud kampaaniad

 • Ole tubakavaba 2001-2002
 • EI narkootikumidele 2003-2004
 • Ole nähtav – kooli logoga helkur igale õpilasele 2005
 • EI rämpstoidule – oma kooli voldiku koostamine 2006

Traditsioonilised üritused

 • Uimastiennetusnädal (november – detsember)
 • Südamenädal (aprill)

Uurimustööd

 • Meie kooli õpilaste suhe suitsuga – R. Venta
 • Kohila Gümnaasiumi 7.-8. kl. õpilaste suhe suitsetamisega – K. Treimann
 • Kohila Gümnaasiumi õpilaste toitumisharjumused – D. Viikmaa, M. Veedla
 • Reklaam ja selle mõju inimesele – V. Kapatsi, M. Bachmann