e-õppepäev juuni 2018

Kõik e-õppepäeva ülesannete täpsed kirjeldused on jagatud aineõpetajate poolt koolis, lisaks on olemas eKoolis koduse tööna ning allolevas tabelis.

Klass Õppeaine 1 Õppeaine 2  Õppeaine 3
1.a

Eesti keel – töölehed:  kordavad harjutused ja funktsionaalne lugemine (2x 40 minutit).

Link töölehele.

Matemaatika – töölehed: kordavad ülesanded (40 minutit)

Link töölehele.

Loodusõpetus – tööleht kordavate ülesannetega (40 minutit)

Link töölehele.

1.b

Eesti keel – kahoot.it  Teise õppeaasta poole kokkuvõttev ja kordav mäng.

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=5f3f3301-e1a1-459b-9209-0b77452159da

(PIN 4567153)

Varuvariant samad küsimused töölehena.

Avatud kella 13.00-ni

Matemaatika – kahoot.it keskkonna mäng. Teise õppeaasta poole kokkuvõttev ja kordav mäng (viktoriin).

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=44d39534-e1e0-4ba2-99ae-1b52a4b64723

(PIN 4701992)

Avatud kella 13.00-ni

Loodusõpetus – kahoot.it keskkonna mäng. Teise õppeaasta poole kokkuvõttev ja kordav mäng (viktoriin).

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=8a896db2-cc6e-4425-9221-61af2c340386

(PIN 6457792)

Avatud kella 13.00-ni

1.c

Eesti keel kordavad harjutused ja funtsionaalne lugemine, töölehed (30-40 min)

Link töölehele.

Matemaatika kordavad ülesanded töölehelt (30-40 min)

Link töölehele.

Loodusõpetus kordavad ülesanded töölehelt (30 min)

Link töölehele.

1.h

Eesti keel – onkont Miksikeses (15 min), juturaamatu lugemine lisaülesannetega töölehel (ca 1 tund) Tööleht tuua kooli 5. juunil.

Link töölehele.

Matemaatika – onkont Miksikeses, 20 min

Loodusõpetus lõimingus kunsti ja kehalise kasvatusega: loodusvaatlus töölehega, nähtu joonistamine või pildistamine (ca 1 tund). Tööleht tuua kooli 5. juunil.5.juunil.

Link töölehele.

2.c

KODUÕPPE BINGO – lõimitud eesti keel, matemaatika, kehaline kasvatus ja loodusõpetus ning kunst (2 tundi)

Bingo tööleht

Kirjeldustega juhend

KODUÕPPE BINGO – lõimitud eesti keel, matemaatika, kehaline kasvatus ja loodusõpetus ning kunst (2 tundi) KODUÕPPE BINGO – lõimitud eesti keel, matemaatika, kehaline kasvatus ja loodusõpetus ning kunst (2 tundi)
3.a

Matemaatika – kordavad ülesanded 30-40 min.

Ülesannete lahendamine siin.

Eesti keel – kordavad harjutused ja loovjutu koostamine 30-40 min.

Ülesannete lahendamine siin.

Loodus- ja inimese õp. Kordavad küsimused. 30-40 min.  Ülesannete lahendamine siin.
3.b

Erinevate õppetegevustega bingo (eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse ja kehalise kasvatuse lõiming).

Tööleht 1

Tööleht 2

Erinevate õppetegevustega bingo (eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse ja kehalise kasvatuse lõiming). Erinevate õppetegevustega bingo (eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse ja kehalise kasvatuse lõiming).
3.c Miksikese 2 tööd Iseseisev loovtöö matemaatikast (Maris Lääts) Iseseisev loovtöö eesti keelest (Maris Lääts)
3.d

Liikumisbingo (eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse ja kehalise kasvatuse lõiming).

Bingo tööleht

Kirjeldustega juhend

Liikumisbingo (eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse ja kehalise kasvatuse lõiming). Liikumisbingo (eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse ja kehalise kasvatuse lõiming).
4.a Eesti keel – Onkont tööd (30-35 minutit) Matemaatika – Pranglimine 5-võistlus, onkont (40 minutit) Kehaline kasvatus (Leo) -Läbivad 3 km. joostes, kõndides või uisutades. Tegevuse salvestavad telefoniga ja saadavad õpetajale.
4.b Matemaatika – kodune tööleht (2h), Aire Havakats Eesti keel – kodune tööleht (2h), Aire Havakats Loodusõpetus – kodune tööleht (2h), Aire Havakats
4.c Muusika – Margit Kolk

Kehaline kasvatus – Ingrid Kangur

Tööleht täitmiseks

Informaatika – Merike Tiidrus

Teevad www.miksike.ee keskkonnas erinevaid onkonte ajavahemikus 9.00-st kuni 11.30ni. (5 erinevat onkonti avasin)

4.h Matemaatika – onkont Miksikeses. Liikumisbingo – lõimitud eesti keel, kehaline kasvatus ja loodusõpetus. Liikumisbingo – lõimitud eesti keel, kehaline kasvatus ja loodusõpetus.
5.b

Matemaatika

E. Luige rühm: onkont 40 min

M. Sarv ja M. Pikk rühmad: onkont 01.06 kell 8.30 – 14.10

M. Evisalu rühm: Ülesanded vihikusse lahendada kontroll tunnis.

Kehaline kasvatus

Rattasõit 40 minutit või mõõduka tempoga jooksmine 20 minutit. Mõõda pulssi enne harjutuse tegemist ja vahetult peale harjutuse tegemist (pane kirja). Kirja panna ka läbitud distantsi pikkus, kulunud aeg sellele. Samuti pane kirja, kus rattasõit või jooksmine toimus.

Sportimise tööleht.

Inglise keel – Tiina Kand

Videote vaatamine:

Video 1Video 2Video 3

Küsimustele vastamine (videote põhjal):

https://goo.gl/forms/rzv0ECiAesbJuIKy2

Inglise keel – Rebeka Kurg

Sõnade õppimine ja kordamine

Weather 1Weather 2

Harjutamine

Harjutus 1Harjutus 2

5.c 1. juuni – Oleme matkal 8:30 – 13.00
Kohila – Loone Linnus8. juuni – Matemaatika

E. Luige rühm: onkont 40 min

M. Sarv ja M. Pikk rühmad: onkont 01.06 kell 8.30 – 14.10

M. Evisalu rühm: ülesanded vihikusse lahendada kontroll tunnis.

1. juuni – Oleme matkal 8:30 – 13.00
Kohila – Loone Linnus
8. juuniajalugu – Aire Havakats
1. juuni – Oleme matkal 8:30 – 13.00
Kohila – Loone Linnus8. juuni

Inglise keel – Tatjana Kõuts

Tööleht täitmiseks
Inglise keel – Rebeka Kurg

Sõnade õppimine ja kordamine

Weather 1Weather 2

Harjutamine

Harjutus 1Harjutus 2

5.l Matemaatika tööleht 1h Eesti keele,  loodusõpetuse ja kunsti lõimitud tööleht 2h Muusika tööleht 1h
6.a

Matemaatika – kordavad ülesanded testi vormis, kestvus 45 minutit. Test peab olema täidetud 01.juunil ajavahemikus 8.30-14.10. Hilisema ajatempliga teste ei loeta sooritatuteks.

Test: https://goo.gl/forms/KEbdCGa7otFUZKbs2

Inimeseõpetus – Taili Vahesaar

https://www.youtube.com/watch?v=0PUrBrpb4UE

Õpilased saadavad meilile taili.vahesaar@kohila.edu.ee 5 huvitavamat mõtet kuuldud e-külalistunnist ja 5 küsimust kaaslastele.

Kehaline kasvatus Leo Hansar

Poisid läbivad 5 km joostes, kõndides või uisutades. Salvestavad telefoniga ja saadavad õpetajale.

Kehaline kasvatus Ulvi Mägi

Tüdrukutel täita õpetaja poolt koostatud töölehed. Töölehed kättesaadavad ka eKoolis. Töölehed saata hiljemalt kella 14.00-ks õpetaja e-mailile ulvi.magi@kohila.edu.ee.

1. Lae kõigepealt alla tööleht (klõpsa faili nime peal ja paremal üleval nurgas on nool, millega saab faili alla laadida).

2. Ava fail.

3. Töölehe täitmiseks vajuta Wordis nupule luba redigeerimine.

Tööleht 1

Tööleht 2

Tööleht 3

6.b

Matemaatika – kordavad ülesanded testi vormis, kestvus 45 minutit. Test peab olema täidetud 01.juunil ajavahemikus 8.30-14.10. Hilisema ajatempliga teste ei loeta sooritatuteks.

Test: https://goo.gl/forms/KEbdCGa7otFUZKbs2

Kunst – Anu Roosild

Fotograafia ülesanne. Pildista õues oma mobiiltelefoniga. Leia igale pealkirjale sobiv kaader. Pealkirjad : „Suur“, „Väike“, „Tihe“, „Hõre“, „Krobeline“, „Sile“, “Alt üles“, „Ülevalt alla“.45 min

Töö esitada kella 15.00-ks õpetaja meilile anu.roosild@kohila.edu.ee

Muusika – Aime Mäesalu

Veebipõhine test asub siin https://goo.gl/forms/PtdE09FYJh80C9i13

Ajalugu – Nele Aus

https://www.taskutark.ee/m/test/vana-rooma-vali-kusimustele-oiged-vastused/

Testi oma teadmisi viimase tema osas.

Saad vaadata ka eelmisi teste. Aega läheb 15 minutit.

Uuel nädalal teeme selle peale viktoriini meeskondadena.

6.c

Matemaatika – kordavad ülesanded testi vormis, kestvus 45 minutit. Test peab olema täidetud 01.juunil ajavahemikus 8.30-14.10. Hilisema ajatempliga teste ei loeta sooritatuteks.

Test: https://goo.gl/forms/KEbdCGa7otFUZKbs2

Kunst – Anu Roosild

Fotograafia ülesanne. Pildista õues oma mobiiltelefoniga. Leia igale pealkirjale sobiv kaader. Pealkirjad : „Suur“, „Väike“, „Tihe“, „Hõre“, „Krobeline“, „Sile“, “Alt üles“, „Ülevalt alla“.45 min

Töö esitada kella 15.00-ks õpetaja meilile anu.roosild@kohila.edu.ee

Muusika – Aime Mäesalu

Veebipõhine test asub siin https://goo.gl/forms/PtdE09FYJh80C9i13
Ajalugu – Nele Aus

https://www.taskutark.ee/m/test/vana-rooma-vali-kusimustele-oiged-vastused/

Testi oma teadmisi viimase tema osas.

Saad vaadata ka eelmisi teste. Aega läheb 15 minutit.

Uuel nädalal teeme selle peale viktoriini meeskondadena.

6.d

Matemaatika – kordavad ülesanded testi vormis, kestvus 45 minutit. Test peab olema täidetud 01.juunil ajavahemikus 8.30-14.10. Hilisema ajatempliga teste ei loeta sooritatuteks.

Test: https://goo.gl/forms/KEbdCGa7otFUZKbs2

Loodusõpetus, 2h, Anett Haljasorg

Koostada hindeline tööleht teemal “Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis”. Tööleht peab sisaldama vähemalt 4 erinevat ülesande tüüpi (näiteks ristsõna, lünktekst jne.) ja kõiki 8 peatükki (õ lk 73-99). Töölehe täitmine peab aega võtma vähemalt 35 minutit.

Töö esitada kella 15.00ks meilile anett.haljasorg@kohila.edu.ee failina (arvutis koostatud või paberile tehtud tööst fotona).

Kehaline kasvatus – Maarek Laanmets, Leo Hansar

Poisid läbivad 5 km. Joostes, kõndides või uisutades. Salvestavad telefoniga ja saadavad õpetajale.
Tüdrukud: plangud (5 erinevat harjutust). Salvestavad telefoniga ja saadavad meilile.
Ajalugu – Nele Aus

https://www.taskutark.ee/m/test/vana-rooma-vali-kusimustele-oiged-vastused/

Testi oma teadmisi viimase tema osas. Saad vaadata ka eelmisi teste.

Uuel nädalal teeme selle peale viktoriini meeskondadena. Aega läheb 15 minutit.

7.a Inimeseõpetus – hügieenitoodete koostise uurimine, täidetav küsimustik – 45 minutit, Inga Otsa https://goo.gl/forms/FCqzvNp5uQVyenkA3

Bioloogia – selgroogsete paljunemine ja areng, 45 min, Edith Maasik  Mida töö endast kujutab ja kuidas seda teha, on testi sissejuhatuses kirjeldatud.

https://goo.gl/forms/3j8jIxl947W6hxJE3

Käsitöö – Talvi Ainsar

Teema: Korrastustööd. Materjalid eKoolis failina. Tööleht esmaspäeval esitada.

Tehnoloogiaõpetus

Juhend eKoolis

7.d Inimeseõpetus – hügieenitoodete koostise uurimine, täidetav küsimustik – 45 minutit, Inga Otsa https://goo.gl/forms/FCqzvNp5uQVyenkA3

Bioloogia – selgroogsete paljunemine ja areng, 45 min, Edith Maasik. Mida töö endast kujutab ja kuidas seda teha, on testi sissejuhatuses kirjeldatud.

https://goo.gl/forms/3j8jIxl947W6hxJE3

Käsitöö – Anu Roosild

Teema: Korrastustööd. Materjalid eKoolis failina. Tööleht esmaspäeval esitada.

Tehnoloogiaõpetus

Juhend eKoolis

8.a

Täita õpetaja poolt koostatud töölehed. Töölehed kättesaadavad ka eKoolis. Töölehed saata hiljemalt kella 14.00-ks õpetaja e-mailile ulvi.magi@kohila.edu.ee.

Lae kõigepealt alla tööleht (klõpsa faili nime peal ja paremal üleval nurgas on nool, millega saab faili alla laadida).

Ava fail.

Töölehe täitmiseks vajuta Wordis nupule luba redigeerimine.

Tööleht 1

Tööleht 2

Tööleht 3

11.a

Füüsika – Toivo Niinemets

Isikunimelised ühikud 11. kl füüsikakursuses. 45 minutit, vastused e-mailiga. Tööleht on sel päeval  olemas e-koolis 11a klassi materjalide hulgas. Sealt tuleb see oma arvutisse alla laadida ja täita. Tagasisaatmine e-kirjaga Ajavahemik 8.30 – 14.00 e-kirja aja järgi

Keemia – Urve Heinsar

Inglise keel – Tatjana Kõuts

Tööleht asub siin