Edumus valikkursused gümnasistidele

Kohila Gümnaasium on liitunud Edumus School veebikooliga, mis võimaldab gümnaasiuminoortel osaleda veebipõhistel valikkursustel.

Õpilastele on reeglistik lihtne – kooli õppekava valikaineks võib valida Edumuse kursuse. Kool tasub selle eest tingimusel, et õpilane saavutab õpitulemuse. Kursuse pooleli jätmisel tuleb aga kursuse eest tasuda ise.

Edumuse kursusi tutvustav vebinar toimub 5. septembril 16.00. Täpsem info ja registreerimine siit: vebinar.edumus.ee. Vebinari sisu:

  • Tutvustame Wise’i uuringu tulemusi

  • Räägime tehnoloogiafirma erinevatest töökohtadest ja -ülesannetest

  • Arutleme Wise’i töötajatega tulevikuks vajalikest oskustest ja teadmistest

  • Räägime, kuidas tuleviku töökohtadeks valmistuda juba gümnaasiumi ajal

  • Tutvustame Edumus Schooli kursuseid

Kõik Edumuse valikkursused leiab aga siit: https://school.edumus.ee/kursused/