„Eestimaa õpib ja tänab“

 

Raplamaa Aasta tegu hariduses 2017

Projektõppe rakendamine Kohila Gümnaasiumi gümnaasiumiosa õppekavas – korraldaja Kadri Vilsoo – Kohila Gümnaasiumi õppealajuhataja

Lõppenud õppeaastal käivitus Kohila Gümnaasiumis projektõppe kursus gümnasistidele, mis on toonud õpilased rangest ainekesksest ja tunnipõhisest õppest välja. Läbi selle kursuse pidid noored kuni 4-liikmeliste rühmadena algusest lõpuni läbi viima mõne ürituse või ürituste sarja: selle sõnastama,  kavandama, vajadusel hankima rahalisi vahendeid, ürituse läbi viima ja lõpuks seda meedias põhjalikult kajastama. Ettevõtmine on kasuks tulnud õpetajate-juhendajate vahelisele koostööle ning laiemalt ainetevahelisele lõimingule. See, et midagi konkreetset peab kevadeks valmis saama, on olnud motivaatoriks  nii õpilastele kui juhendajatele. Õppealajuhataja Kadri Vilsoo on selle kursuse kuraator ja algteadmisi käsitleva  teoreetilise osa läbiviija.

 

Raplamaa Aasta õppeasutuse juht 2017

Neeme Lumi– Kohila Gümnaasiumi direktor

Neeme on tippteadust ja keskkonnaharidust väärtustav, avatusele ja koostööle orienteeritud kogu personali kaasav ja väga arvestav juht. Ta innustab õpilasi ja õpetajaid osalema kõikvõimalikes rahvusvahelistes projektides. Maakonnatasandil ja kaugemalgi käib koolijuht koos meeskonnaga oma kooli tutvustamas. Üritustel nii koolis kui väljaspool kooli, on Neeme alati osaline. Kui Kohila Gümnaasiumi motoks on “Õppimine on popp”, siis Neeme Lumi motoks on: “Õppimine ja enesetäiendamine – suurem potentsiaal tööjõuturul”. Seda kinnitab ka tõik, et Neeme Lumi on valitud Tallinna Ülikooli 2016. aasta vilistlaseks.

 

Raplamaa Aasta klassijuhataja 2017 – Margit Pikk – Kohila Gümnaasium

Õpetaja Margit töötab Kohila Gümnaasiumis alates 2004. aastast. Ta oli tänavukevadise abituuriumi klassijuhataja ja võttis selle klassi juhtida, kui õpilased olid  alles  3. klassis. See tähendab, et rohkem kui poole oma elust on noored elanud üksteist toetavalt õpetaja Margiti hooliva ja suunava pilgu all. Õpetaja südikus, taktitunne ja distsipliininõue tõi tänavukevadised lõpetajad algklassidest  abituuriumini välja. Klassijuhataja Margiti puhul peab rõhutama seda, et ta usaldab oma õpilasi. Ta teab väga hästi, kes õpilastest milleks on suuteline. See usalduslik side on loonud klassis õhustiku, kus õpilane saab ja julgeb oma oskusi demonstreerida ning ennast mitmekülgselt avada. Ta peab vajalikuks kõigi õpilaste kaasatust  ning oma panuse andmist.

 

Aasta gümnaasiumiõpetaja nominent

Ingrid Oksaar – Kohila Gümnaasiumi eesti keele õpetaja (taotluse esitamise hetkel)

 

Raplamaa Aasta gümnaasiumiõpetaja 2017 – Ene Holsting – Kohila Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ene Holsting on töötanud Kohila Gümnaasiumis juba üle 20 aasta. Ta alustas huvijuhina, seejärel klassiõpetajana ning on tänaseks end tõestanud kui tugev ja lugupeetud  ajaloo ning ühiskonnaõpetuse õpetaja. Ene on kuldaväärt koolmeister, kelle ainetunnid on kaasakiskuvad ja kelle organiseeritud õppekäigud, õppeüritused on meeldejäävad ning õpituga seotud. Lõppenud õppeaastal osalesid Kohila kooli 12. klassi õpilased Euroscola konkursil, kus võideti pääs Strasbourgi Euroopa Parlamenti. Õpetaja Ene oli selle ettevõtmise hing ja eestvedaja. Kodanikuhariduse programm “Minu Riik” andis 2016. aasta juunis Ene Holstingule üle tunnustava tänukirja.

 

Aasta põhikooli aineõpetaja nominent

Ljudmilla Suvorova – Kohila Gümnaasiumi saksa keele õpetaja

 

Aasta klassiõpetaja nominent

Riina Annilo – Kohila Gümnaasiumi klassiõpetaja