Ettevõtlik kool tunnustas Kohila Gümnaasiumit

Hea koolipere! Oleme esimene tunnustatud ettevõtlik kool Raplamaal, saavutades ETTEVÕTLIK KOOL baastaseme.

Meil on ettevõtlikud õpilased, kes teevad erinevaid projekte – näiteks peredega koos looduslikest materjalidest meisterdamist, koostavad seenenäituse, loovad õpilasfirmasid, organiseerivad kooli üritusi, käivad õpetajate päeval lasteaedades abiks, valmistavad ise ette õpiprojekte ja veel palju muud.

Meil on ettevõtlikud õpetajad – juhendavad õpilasi ja osalevad ka ise erinevates toredates projektides, näiteks Euroschola, Erasmus+ ja loodusainete labori projektis. Veavad eest vahvaid spordivõistlusi, juhendavad laulukoore, tantsurühmi, loovtöid ja korraldavad koos õpilastega õppetöö raames erinevaid nüüdisaegset õpikäsitust toetavaid projekte.

Meil on koostööpartneriteks kohalikud ettevõtted ja koolipidaja, kes toetavad meie koolipere tegemisi (näiteks iga-aastase jõulunäidendi valmimist) ning Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.

Oleme üheskoos uhked oma saavutuse üle ja palju õnne meile!