Hoolekogu

Hoolekogu liikmed:

 1. Kaur Heinaru (pedagoogide esindaja)
 2. Kristel Vald (pedagoogide esindaja)
 3. Margot Sarv (pedagoogide esindaja)
 4. Romet Jürgenson (lastevanemate esindaja)
 5. Terje Äkke (lastevanemate esindaja)
 6. Erik Kosenkranius (lastevanemate esindaja) tel 5029524, e-post erik.kosenkranius[ät]eesti.ee
 7. Veronika Paletzky (lastevanemate esindaja)
 8. Kaisa Pilman (õpilaste esindaja)
 9. Kert Markus Valdek (õpilaste esindaja)
 10. Janika Niitsoo (vallavalitsuse esindaja) tel 56224000, e-post janika.niitsoo[ät]kohila.ee
 11. Kristina Mägi (vallavolikogu esindaja)
 12. Andrus Saare (vilistlaste esindaja)

   

Hoolekogu koosolekute protokollid leiad asuvad kis.hm.ee avalikus dokumendiregistris (märksõna ‘Hoolekogu otsus’).

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele moodustatakse kooli hoolekogu pidaja kehtestatud korras. Kohila lasteaedade, Gümnaasiumi ja Koolituskeskuse hoolekogu liikmete valimise kord reguleerib hoolekogude kinnitamise korra.

Kohila vallavalitsus kinnitab lasteasutuse, kooli ja koolituskeskuse hoolekogu koosseisu kaheks õppeaastaks.

Kooli hoolekogusse kuuluvad Kohila vallavolikogu esindaja, õpilaste esindaja, kaks õpetajate esindajat ning kokku viis vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat. Hoolekogusse peab kuuluma vähemalt neli vanemate esindajat. Hoolekogu valimise algatab asutuse juhataja. Kooli õpilaste vanemad valivad lastevanemate üldkoosolekul hoolekogusse oma esindajad ning kandidaadid valitakse hääletamise teel.
Kooli õpetajate esindajad hoolekogusse valitakse õppenõukogu koosolekul, valituks osutus 3 pedagoogi igast kooliastmest, sh. algklassiõpetajate esindaja Hageri klassidest.
Kohila vallavolikogu nimetab oma esindaja kooli hoolekogusse volikogu uue koosseisu volituste alguses kuni esindajaks nimetatud voliniku volituste lõppemiseni.