Huviringid 2016/2017

NUTILABORID

NutiLaborite eesmärk on suurendada noorte IT-alast teadlikkust ning tõsta infotehnoloogiat õppima asuvate noorte arvu. 2012. aastal algatatud NutiLaborite projekti eesmärgiks on arendada noorte infotehnoloogia-alast huvitegevust Eestis. Projekti veab Vaata Maailma SA ja suursponsorid on EMT/Elioni, Microsoft, Swedbank, SEB ja SK. NutiLabori projekti tutvustuse ja teised toetajad leiate NutiLabori kodulehelt.

Robootika – on tehnikaharu, mis tegeleb robotite disaini, ehituse, tootmise ja töötamisega. Ringi on oodatud põhikooli õpilased.

Toimumisaeg: Juhendaja Eerik Laanmets.


Progering – ringis omandame esimesed sammud programmeerimise alal. Loome ise mänge! Kasutame Kodu Game Lab, MSW Logo ja Scratchi. Ringi on oodatud 4. klasside õpilased.

Toimumisaeg: juhendaja Lili Kesa.


Poistekoor – kui tore on vaadata ja kuulata laulvaid poisse. Käime koos, laulame, osaleme maakondlikel ja riiklikel laulupidudel ning muudel muusikaüritustel.

Toimumisaeg: Juhendajad Kadri Vilsoo ja Aime Mäesalu


1. klasside koor – lauluring, kus tegeletakse koos laulmisega. Esilagu õpime 1-häälselt laulma, kevade poole püüame tegeleda kaanonite ja mitmehäälse laulmisega. See on nn ettevalmistus mudilaskoorile.

Toimumisaeg


Mudilaskoor (2.-4. kl) I kat, lastekoor (5.-8. kl) I kat ja segakoor (9.-12. kl) II kat – põhieesmärk on maakondlikest ja vabariiklikest laulupidudest osavõtt. Samuti kaunistab meie laul kooli ja valla aktuseid.

Toimumisaeg:

Mudilaskoor: Juhendajad Kadri Vilsoo, Aime Mäesalu

Lastekoor: 


Segaansambel – 7.-8. klassid

Toimumisaeg:  juhendaja Aime Mäesalu

 

Algklasside kunstiring – Kutsun kunstiringi 2.-4. kl õpilasi, kes on huvitatud joonistamisest, meisterdamisest, huvitavate kompositsioonide loomisest. Arendame püsivust, tahet, kogeme loomisrõõmu. Harjutame silma ja käe koostööd. Joonistades õpime tundma erinevaid värve, segama neid ja kasutama oma töös nähtu edasiandmiseks. Vaatleme esemeid, loodust, avastame uusi vorme, mida jäädvustada või oma kätega järele teha. Kasutame guašše, vesivärve, värvipliiatseid, õlipastelle, akrüülvärve, sütt, voolimisvaha, looduslikku materjali jms.

Toimumisaeg:

juhendaja Maris Lääts

 

Kunstiringis (5.-9. klassile) on võimalik huvilistel maalida, joonistada, voolida savi, meisterdada, viltida ja teha veel muudki põnevat. Ring on mõeldud lastele, kellele pakub huvi käeline tegevus.

Toimumisaeg: juhendaja Anu Roosild

 

Loodusring – loodusprojektid 4.-6. klassi õpilastele, aga ka huvilistele noorematele. Arutame koos kõike seda, mis looduses on põnevat, käime väljasõitudel ja matkame Kohila lähiümbruses, osaleme kõigis huvitavates ettevõtmistes (projektides), mida õppeaasta jooksul õpilastele pakutakse, aga uurime ka ise loodust.Kindlasti osaleme Raplamaa loodusringi ettevõtmistes.

Toimumisaeg: juhendaja Edith Maasik

 

PopEt teadushuviharidusring II-III ja IV-VI klassile Kõiges meie ümber  on natuke teadust!

Huviringi eesmärgiks on populariseerida teadust – õpetada lastele märkama seaduspärasusi looduses, avastama, katsetama ning küsima küsimust „miks?“.

Ringi teemadevalik on laiapõhjaline: loodusteadused, kaunid kunstid kokandus jmt. Tegevused  on  põnevad  ja eakohased. Õpitakse eelkõige katsetades ja uurides.Kasutatakse digitehnoloogiat, kaasaegseid õppevahendeid ja –meetodeid aga samas ka meisterdatakse, kokatakse ja matkatakse.

Teemad I poolaastal: Köögifüüsika ja -keemia. Ökoloogilised elektriküünlad. Varjuteater. Milline on parim jõulupuu? Lumi ja jää. Kuidas ehitada sildu ja panna liikuma kehi? Tähed, need on imelised.  Suur või väike, külm või kuum ehk miks mõõta. 

Toimumisaeg: 

II-III klass 

IV-VI klass 


Väitlusring – VIII-XII klass 

Toimumisaeg: juhendaja Anni Türkson


Näitering – I-XII klass

Toimumisaeg: 


Malering – Alates oktoobrist alustab malering ruumis 106, juhendajaks Talvi Ainsar. Malering on mõeldud kõigile malehuvilistele koolilastele. Kõigile, kes on juba õppinud käigud selgeks, ehk siis alates teisest klassist. 

Male on väga hästi aju ja  loogilist mõtlemist arendav mäng, eriti kui sellega alustada noorelt. 

Maleringis on plaanis anda lastele male teoreetilisi teadmisi, lahendada maleülessandeid. Anda võimalus lastel omavahel mängida, kasutades ka kella. Korraldada korra kuus ringisisene võistlusturniir

Toimumisaeg: juhendaja Talvi Ainsar

1.-5. kl liikumisrühm – Rühma on oodatud kõik tüdrukud ja ka poisid, kes armastavad tantsimist ning võimlemist. Aktiivse liikumisega – võimlemise ja tantsimisega on meil hea võimalus arendada oma keha liikumisvilumusi, painduvust, koordinatsiooni, osavust, rütmitunnet ja vastupidavust. Mitmekülgsemaks treenimiseks kasutame treeningutes ka erinevaid vahendeid (pallid, rõngad, lindid jne.) Sel õppeaastal on peaeesmärgiks osalemine 2017. a. koolinoorte tantsupeol “Mina jään”. Kindlasti võtame osa kõikidest kooli ja valla poolt korraldatavatest ettevõtmistest ja kontserditest, et oma treeningutel õpitut ka teistele koolikaaslastele ja vanematele näidata.  

Treeningriietus on sportlik, jalga võimlemissussid. 

Toimumisaeg:  Juhendaja Ulvi Mägi

1.-2. klassi rahvatantsurühm – alates 9. septembrist alustas koolis tööd uus rahvatantsurühm. 1.-2. kl. õpilasi oodatakse rahvatantsu tantsima teisipäeviti 6. tund, kell 13.25 – 14.10 ja reedeti 5. tund, kell 12.30 – 13.15. Rühma peaeesmärgiks on sel õppeaastal pääseda 2017.a. koolinoorte tantsupeole “Mina jään”. Kindlasti on plaanis esineda nii kooli kui valla erinevatel ettevõtmistel, kontserditel ja aktustel.

Riietus trenniks: tüdrukutel tume, põlvedeni seelik (alt laienev, et oleks hea käsi seelikusse panna) ja võimlemissussid ning poistel lühikesed spordipüksid või põlvpüksid ja võimlemissussid.
Info tel. 56495137 või e-maili teel ulvi.magi@kohila.edu.ee

Toimumisaeg:  Juhendaja Ulvi Mägi


4.-5. kl rahvatantsurühm “Rõõmukse” – Kui sulle meeldib tantsida ja sa tahad teada kuidas tantsisid lapsena sinu vanavanavanemad, siis tule tantsima! Lisaks folkloorsetele tantsudele õpime trennis ka uuemaid autoritantse. Treeningriietus – tüdrukutel alt laienev seelik, poistel lühikesed spordipüksid. Kõige paremad tantsujalanõud on trennis võimlemissussid (need võiks olla musta värvi, siis saame neid kasutada ka esinemistel).

Toimumisaeg: Juhendaja Ulvi Mägi 


6.-8. kl rahvatantsurühm “Rõõmulised”– Alanud tantsuaastal on rühma oodatud  nii tänaseks juba tegijad poisid ja tüdrukud kui ka päris uued tantsijad. Kui sul on  julgust ja tahtmist oma esivanemate tantsulist rahvakultuuri edasi viia ja OMA MAA tantse õppida, siis tule tantsima! Treeningriietus – tüdrukutel alt laienev seelik, poistel lühikesed spordipüksid. Kõige paremad tantsujalanõud on trennis võimlemissussid (need võiks olla musta värvi, siis saame neid kasutada ka esinemistel).

Toimumisaeg: Juhendaja Ulvi Mägi


9.-12. kl segarahvatantsurühm „RÕÕMUPÄKAD“ – Kohila noorte rahvatantsurühm alustas oma tegevust 2006. aasta sügisel, mil praegused tantsijad käisid  1. ja 2. klassis.  

2009. a. omistati meie rühmale üldtantsupeo „Meri“ II ülevaatuse põhjal  kõrgem kategooria. 2009 .a. nov. võitsime lasterühmade arvestuses Eesti Europeade Komitee poolt korraldatud võistutantsimise. 2011 .a. suvel toimunud XI noorte tantsupeo „Maa ja ilm“ ülevaatuste käigus omistati taas meie rühmale kõrgem kategooria (68-st rühmast sai kõrgema kategooria vaid 14 rühma).

Rahvatantsuga tegelemine annab kadestama panevalt hea kehahoiaku, rütmitunde, tantsuoskuse, võimaluse kanda imeilusaid Eesti rahvarõivaid, hulgaliselt sõpru, lavalist esinemisjulgust,  võimalust reisida teistesse maadesse ning näidata seal elavatele rahvastele meie maa kaunist rahvatantsu (oleme osalenud folkloorifestivalil Europeade Leedus Klaipedas 2009 ja Itaalias Bolzanos 2010). 2011. a. käisime külas Soome põhjaosas Lapimaal elavatel saamidel. Möödunud suvel külastasime Kohila valla sõprusvalda Lätis Erglis. Jaanuaris 2013.a. ootab meid ees sõit Indiasse  INTERNATIONAL CHILDREN’S FESTIVAL FOR PERFORMING ARTS 2013.

Toimumisaeg: Juhendaja Ulvi Mägi

 

Käsitööring on mõeldud  tütarlastele 5.-8. klassini. Ringis teeme niisuguseid käsitöötehnikaid ja valmis esemeid, mida koolitunnis ei jõua. Ringi on oodatud ka need, kes tahavad teostada mingit enda enda ideed, näiteks õmmelda endale mõni ese.

Toimumisaeg: juhendaja Talvi Ainsar

 


 

Õhtused trennid Kohila Gümnaasiumis

E laste peotantsu trenn 17-19 (Silvia Purje)
E täiskasvanute peotantsu trenn 19-20.30 (Silvia Purje)
T Kohila Prowad trenn 17-18 (Ulvi Mägi)
T Kantritants 18.30-19.30 (Ulvi Mägi)
T rahvatantsu Segarühm 19.30-21.30 (Mare Sarapuu)
K Liikumisrühm 17.15-18.15 (Loore Neimann)
K Naisrühm 19-20.30 (Ulvi Mägi)
N Ilus Rüht 16-18 (Kairis Kontus)
N rahvatantsurühm Rõõmupäkad 18-19.30 (Ulvi Mägi)
N rahvatantsurühm Rõõmutallad 19.30-21.00 (Ulvi Mägi)
R Liikumisrühm 17.15-18.15 (Loore Neimann)
R Täiskasvanute seltskonnatantsu kursus 19-21.30 (Silvia Purje)