Ideekonkurss „Vahetund on lahe tund”

Kohila Gümnaasium kuulutab välja ideekonkursi „Vahetund on lahe tund”. Konkursil otsitakse lahedaimat tegevust vahetunnis ning atraktiivseimat sisustuselementi algklassi lastele. Tegemist on Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud ettevõtmisega.

Lahedaim tegevus vahetunnis
Konkursile ootame tegevuse kirjeldust, mis nõuab vähe vahendeid ning väikest ettevalmistuse aega. Kuna oleme roheline kool, siis on tore, kui vajaminevad vahendid on taaskasutatavast materjalist. Tegevus on suunatud 1.-4. klassi lastele, osalejate arv paindlik, eeldab suhtlemist eakaaslastega ja soodustab liikumist. Ootame ideid, mis sobivad nii sise- kui välistingimustesse.

Lahedaim sisustuse element
Sisustuselement peab pakkuma lastele aktiivset ja mängulist tegevust vahetunnis (ronimisseinad, põrandamängud, maja läbiv teema arendus jne). Võiks sisalda koduloolisi aspekte. Sisustuselement paigaldatakse uue valmiva algklasside maja I või II korruse koridori. See peab olema vastupidav, lastele ohutu ja funktsionaalne. Maksimaalne suurus 2 x 2 m. või 1 x 4 m. Võib esitada enda disainitud sisustuselemente või pakkuda välja põnevaid lahendusi erinevatelt tootjatelt.

Parimad võistlustööd viiakse ellu ning ideeautorid saavad premeeritud!

Osalemine
Ideekavandid või toodete lingid saata hiljemalt 1. oktoobriks e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täpsustavate küsimuste korral pöörduda e-posti aadressil janika.volga@kohila.edu.ee

Üldtingimused

  • Võistlustööde esitlejad annavad võistlusel osalemisega nõusoleku oma ideede
    eksponeerimiseks näitusel.
  • Oma osalemisega annab konkursist osavõtja Kohila Gümnaasiumile täieliku õiguse kõiki konkursile esitatud ideid oma töös edaspidi kasutada, viidates idee autorile.
  • Esitatud töö juurde tuleb lisada autori ees- ja perekonnanimi, vanus ja kontaktandmed (telefon, e-mail).
  • Kohila Gümnaasium ei võta vastutust esitatud tööde autorluse ja teiste andmete õigsuse eest.
  • Ideekavandi realiseerimise käigus on koolil õigus teha vajadusel muudatusi ja täiendusi.
  • Tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 15. oktoobriks 2018

Ideekonkursi läbiviimist toetab Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital