pilt4.jpg

Projektid

Kohila Gümnaasiumi projektid

Projekt Environment in our everyday life: preserving biodiversity for a greener future

2016. aasta septembrist algas Kohila Gümnaasiumis Erasmus + rahvusvaheline projekt „Environment in our everyday life: preserving biodiversity for a greener futuure“ (Igapäevane keskkonnaõpe  rohelisema tuleviku nimel). 

Projekti eesmärgiks on tõsta õpilaste keskkonnateadlikkust, et neist sirguks vastutustundlikke keskkonna-alaseid otsuseid tegevad noored. Fookusteemadeks on prügi ja vesi. Rahvusvahelistes tegevustes osalevad 8., 9. ja 10. klasside õpilased.

Kohila Gümnaasiumi partnerkoolideks on:

  • Elisabeth-Selbert-Gesamtschule kool Bonnist, Saksamaalt;
  • Salvador Rueda kool Malagast, Hispaaniast;
  • Lycée Technique Provincial Jean Boets kool Leigets, Belgiast (kordinaatorkool);
  • Agrupamento de Escolas Abade de Baçal kool Bragançast, Portugalist.

Kohila Gümnaasiumis on projektikoordinaatoriks õpetaja Ljudmilla Suvorova.

Loe edasi ...

 

Eesti 100 tamme

Eesti Riigikantselei alustas 2013. aastal projektiga Eesti 100 tamme, mille raames on Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal plaanis rajada üle Eesti 100 tamme tammikuid. Need on pargid, alleed või tammesalud, kus igaühes kasvab sada tamme. Tamme istutamisega Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks saab igaüks jätta endast märgi oma riigi ajalukku ja teha väärika kingituse Eestile-just nii on öeldud projekti Eesti 100 tamme kodulehelProjektiga on liitunud ka Kohila vald ja Kohila Gümnaasium. Loe edasi ...

 

 

Projekt 11948. Kohila Gümnaasiumi õppekava toetavad keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2016/2017 õppeaastal.

Projekti eesmärgiks on Kohila Gümnaasiumi õpilastele käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikumaks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimine keskkonnahariduslike programmide toel.

Põhikooli riikliku õppekava § 14 lõige 3, punkt 2 ja Gümnaasiumi riikliku õppekava § 10 lõige 3, punkt  2 läbiva teema "Keskkond ja jätkusuutlik areng" " eesmärkide realiseerumiseks võimaluste loomine 2016/2017 õppeaastal.

Projekti raames läbib iga klass keskkonnahariduselikul õppeprogrammi.

I klass, programm „Loomaaed- erinevad elukeskkonnad“, Tallinna Loomaaed

II klass, programm „Metsa muinasjutt“, Sagadi Looduskool

III klass, Väätsa prügila külastus

IV klass, programm „Vee-elustik“, Silma Õpikoda

V klass, programm „Põhja Eesti pankrannik“, Muraste Looduskool

VI klass, programm „Mets kui kooslus“, Sagadi Looduskool

VII klass, programm „Linnuvaatlus“, Silma Õpikoda

VIII klass, programm „Samblad ja samblikud“, Eesti Loodusmuuseum

IX klass, programm „Elu areng ja fossiilid“, TTÜ Särghaua õppekeskus

X klass, Eesti kliimamuuseumi ja automaatse ilmajaama külastus

XI klass, programm „Muld“, TTÜ Särghaua õppekeskus

XII klass, programm „Elu areng Maal“, TÜ Loodusmuuseum

 

Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima

Kohila Gümnaasium on liitunud projektiga EV100 "Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima". Kordinaator Siiri Treufeld. Täpsema info leiate 

https://ev100.ee/et/lapsed-alustavad-koolihoovide-disainimisega

 

Meie kooli mets

Me kõik oleme osake loodusest. Iga päev ammutab inimene end ümbritsevast vajalikku ressurssi ja energiat. Selleks, et saada tuleb loodusele midagi ka anda.

Alates 2013. aastast on SA Erametsakeskuse rahastusel ning koostöös Kohila Metsaseltsi ja kohaliku omavalitsusega rajatud ja hooldatud oma kooli metsa.

Meie puukesed kasvavad Hageri rahvamaja ja Konstantin Pätsi poolt vana Hageri koolimaja lähedale istutatud tamme vahetus läheduses.

Tänaseks on Kohila Gümnaasiumi iga 1.-4. klassi õpilane oma kätega saanud kasvama panna noore puuistiku.  Kõigil on võimalus oma puu sirgumist  jälgida ning selle eest hoolt kanda.  

Kindlasti on tegemist märgilise  ettevõtmisega. See on isikliku kontakti loomine loodusega,  see on austuse ja hoolivuse kujundamine meid ümbritseva suhtes. Oleme rõõmsad ja tänulikud, et meie projektis on igal aastal osalenud vallavanem Heiki Hepner. Mare Reinaas ja Tõnu Kalmet Kohila Metsaseltsist on läbi viinud puude istutamise õpetust. Oli imetlusväärne, kuidas loodust armastav vallajuht kõige nooremate õpilaste tähelepanu võitis ja neid kuulama ning kaasa rääkima suunas. Mare ja Tõnu rahulikku ja sõbralikku õpetust järgiti suure õhinaga.

Tänavu sai meie koolimets koguni 93 puu võrra rikkamaks. Noore metsa all olev maalapp kasvab jõudsalt ning koostöös kohaliku omavalitsusega peab tõsiselt mõtlema juba uuele vabale maatükile, et kena  traditsioon saaks jätkuda.

Metsandusteemaline õpe jätkub põhikoolis ja gümnaasiumis. 2016. aastal tutvusid 5. klassid erinevate metsatüüpidega, fookuspunktiks oli soomets. 10. klasside õpilased osalesid Sagadi Looduskoolis metsapäeval, kus tutvuti püsiekspositsiooniga, milles kajastatakse puidu kasutamist läbi aegade ning metsatööks kasutatavate tööriistu. Lisaks matkati, õpiti tundma taimekooslusi metsas ning mõõtma erinevate meetoditega puude kõrgust.

Tahame tänada siinkohal kõiki koostööpartnereid ja algklasside õpetajaid, kes igal aastal on oma klassiga metsanoorendikku hooldamas käinud.  Keskkonnahoidliku käitumise kujundamisel õpilases on esimese õpetaja ja kooli roll kindlasti oluline.

 

Kohila Gümnaasium – keskkonnahoidlik kool

Projekti periood: 04.01.-31.10.2016

Projekti eesmärgiks on saada ülevaade kuivõrd keskkonnasäästlik kool on Kohila Gümnaasium juba täna ning kuidas meie oma koolis saaksime veel enam keskkonnasäästlikumalt toimida. Selleks, et projekt õnnestuks ja tooks kasu kogu kooliperele, kutsume appi nii õpilased, õpetajad kui tugipersonali töötajad. Loe edasi...
Kohila Gümnaasium – keskkonnahoidlik kool, I faas

15.04.2016. a. viidi projekti "Kohila Gümnaasium – keskkonnahoidlik kool, I faas" raames läbi juhtgrupi koolitus ja kooli keskkonna-alane auditeerimine.

SEI koolitaja E. Urbel-Piirsalu viis 21.03.2016 läbi õpetajatele koolituse  „Roheline Kool-miks ja milleks” ning  rühmatöö teemal „Kuidas meie saaksime muuta oma kooli keskkonnasäästlikumaks“.

Õpilased Kadi Talts ja Kromel Kruusmann viisid ajavahemikul 4.04.-16.10. läbi CO2 ja pindade valgustatuse mõõtmised klassiruumides, 18.-22.04. mõõtsid sööklas tekkinud toidujäätmete koguseid.

22.03.2016 viidi K. Solvaku juhendamisel läbi õppekava arenduse koolitus teemal „Keskkond ja jätkusuutlik areng lõimimine kooli õppekavasse". 

Õpilastele toimus aprillis 2016 võistlus "Kuidas ma saaksin muuta oma kooli keskkonnasäästlikumaks?".

Ajavahemikul 28.03.-9.06. viidi läbi keskkonnavaldkonna sisehindamine: IT valdkonna kaardistus, töö- ja õpikeskkonna hindamine, energia tarbe hindamise ning CO2 ja valgustatuse esmased mõõtmised, rahuloluküsitlused õpilaste ja õpetajate hulgas.

Kalkuleeriti organisatsiooni ökoloogiline jalajälg, analüüsiti õpilaste ja õpetajate rahuloluküsitluste tulemusi.

10.06.2016 toimus kooli keskkonnavaldkonna töörühma koosolek, kus tutvuti ökokaardistuse ja ökoloogilise jalajälje arvutamise tulemustega. Arutati arendustegevusi.

Rohelise kontori kontrollküsimuste tulemusena selgus, et Kohila Gümnaasium kogus 190 võimalikust punktist 59,5 punkti. Arenguruumi, et Kohila Gümnaasium vastaks EU Rohelise Kontori kriteeriumitele, on. Eelkõige tuleb tähelepanu pöörata töötajate kaasamisele ja hoone energiatõhususe suurendamisele. Samuti vajavad kokkuleppimist hangete tingimused. Kontoritele mõeldud ökoloogilise jalajälje kalkulaatori esialgsete tulemuste kohaselt on kooli ökoloogiline jalajälg 334,27 gha. Täpsustamist vajavad veel andmed transporditeenuste osas.

Tugipersonali liikmed läbisid koolituse „Kemikaalid, keskkonnasõbralik koristus“ ja arutlesid teemal "Kuidas ma saaksin muuta oma kooli keskkonnasäästlikumaks?" 17. juunil 2016 Balti Keskkonnafoorumi juhendamisel.

Keskkonna-valdkonna arengukava ja keskkonnapoliitika koostati ajavahemikul 05.09.-17.10.2016. a. Keskkonnavaldkonn arengukavaga saavad huvigrupid tutvuda alates detsembrist kui arutelusse tuleb Kohila Gümnaasiumi arengukava 2017-2020.

Täname Keskkonnainvesteeringute Keskust projekti finantseerimise eest!

 

Projekt Green Class

Green Class on Kohila Vineeri emafirma Latvijas Finieris AS poolt Baltimaade põhikooli õpilastele korraldatav loodusteaduste valdkonna võistlus. Sel aastal on teemaks „The Space Adventure“. Õpilasi juhendab Kirsti Solvak.

Projekti käigus valminud materjalid:

Video „Marsi asustamine“ ja uudisnupp.

 

Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Kohila Gümnaasiumi, Kohila Mõisakooli ja Kohila valla lasteaedadele 2015/2016 õppeaastaks

Kohila Gümnaasiumi ja Kohila Keskkonnahariduse Keskuse koostööprojekt nr 9843.

Projekti eesmärgiks oli laste käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikumaks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimine keskkonnahariduslike programmide toel.  Projekti finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Õppeprogrammide loetelu ja teenusepakkujad.

Menüü

MENÜÜ 29.05.2017-02.06.2017

Esmaspäev - Kalapala, külm kaste, riis.

Teisipäev - Hapukapsasupp sealihaga. Kohupiimakreem, moos.

Kolmapäev - Värske kapsa, porgandi hakklihahautis, hapukoor. Keedetud kartul.

Neljapäev - 

Reede - Pasta singi ja köögiviljadega.

 

Lõunakõrvane: toorsalatid, tükeldatud köögiviljad (praepäeval), sidrunivesi, koolipiim, leib, sepik

1.-5. kl õpilased söövad "koolipuuvilja" ja "kooliköögivilja". Teistele 3x nädalas puuvili ja 2x nädalas köögivili .

Menüüs võib ette tulla muudatusi sööklast sõltumatutel põhjustel!

Toiduraha

Toiduraha 5.-12. klassile 2017. aasta jaanuarist juunini

12. klass: 23,36 €
 
5.-11. klass: 
Jaanuar 5,44 €
Veebruar 6,08 €
Märts 5,76 €
Aprill 6,08 €
Mai-juuni 8,32 €
Kokku jaanuar-juuni 31,68 €
 

Maksta võib iga kuu eraldi või kõik korraga (viimane on soovitatav).

Maksmise tähtaeg on sama kuu 15. kuupäev! 

Kontrollige kontonumbreid! 

Toiduraha kanda Kohila Vallavalitsuse arvele EE101010802003933003 SEB või EE432200221050438210 Swedbank, selgituseks lisada õpilase ees- ja perekonnanimi ning klass.

SÖÖKLASSE SISENEVAD 5.-12. KL ÕPILASED ÕPILASPILETIGA! 

 

Õpilasliinid

Kohilas on bussipeatus spordikompleksi parklas!

Graafikud alates 02.09.2016 vaadata siit: Google Drive 

Ohutut kooliteed!

Liinide kaarti vaata siit ....

ÕPILASLIINIDE BUSSIDESSE EI OLE LUBATUD KAASA VÕTTA JALGRATTAID JA TÕUKERATTAID!


TÄHELEPANU!

1. juunist (k.a) ei sõida enam õhtused 18.40 väljumised.

6. juunil sõidavad hommikused liinid tavagraafiku alusel. Tagasi lähevad allpool tabelis toodud liinid kl 11 ja 14.

7.-16. juuni väljuvad hommikused liinid pool tundi hiljem. Tagasi lähevad kl 14 jälle allpoolt tabelis olevad liinid.

Liin nr 1, Reis 3 Vilivere

Liin nr 4, Reis 5 Aespa

Liin nr 5, Reis 3 Rabivere

Liin nr 6, Reis 5 Pahkla

Liin nr 7, Reis 2 Järlepa

Liin nr 8, Reis 2 Metsanurga

 

Maakonnaliine teenindab aktsiaselts Hansa Bussiliinid.

Kohila valda läbivad bussiliinid 8 Kohila-Järlepa-Pirgu-Rapla, 9 Rapla-Hageri-Kohila,10 Rapla-Juuru-Järlepa-Kohila-Hageri. Alates 1. juulist on lisandunud liin 13  Kohila-Aespa-Kohila  ja liin 18 Rapla-Kohila-Järlepa-Rapla.

Uus Aespa bussiliin võimaldab tööpäevadel jõuda Kohilasse kella 7.45-ks ning liin teenindab reisijaid aastaringselt. Tagasi Aespa suunas väljub buss raudteejaama juurest kell 17.31 ja on lisavõimaluseks valla poolt planeeritavatele õhtustele liinidele.

Vaata aegu siit: http://www.peatus.ee/#region;rapla;