Kohila Gümnaasium – keskkonnasäästlik kool

Esimene faas.

Meie kool on alustanud projektiga „Kohila Gümnaasium-keskkonnasäästlik kool“. Projekti eesmärgiks on saada ülevaade kuivõrd keskkonnasäästlik kool on Kohila Gümnaasium juba täna ning kuidas meie oma koolis saaksime veel enam keskkonnasäästlikumalt toimida.

Selleks, et projekt õnnestuks ja tooks kasu kogu kooliperele, kutsume appi nii õpilased, õpetajad kui tugipersonali töötajad.

Gümnaasiumi õpilased viivad uurimistöö raames läbi süsihappegaasi sisalduse, valgustugevuse, õhuniiskuse ja temperatuuri mõõtmised. Selgitatakse välja kui suur osakaal toidust läheb sööklas raisku, palju me koolis tarbime aastas vett, paberit ning milliseid kemikaale kasutatakse kooli puhastamiseks.

Kõikidelt õpilastelt ootame abi läbi ideekonkursi „Kuidas mina saan muuta oma kooli keskkonnasäästlikumaks“. Teie ideed võivad olla vormistatud videotena, plakatitena, luuletustena, esseedena vmt. Vormi osas piiranguid ei ole, küll aga saab iga klass esitada konkursile ühe ühise töö. Head õpilased, võtke kindlasti appi klassijuhatajad, sest klassijuhatajat loetakse antud konkursil klassi liikmeks. Auhinnad on keskkonnaga seotud ja üpris prisked.

Koolivaheajal läbivad õpetajad Säästva Eesti Instituudi juhendamisel läbi „Rohelise kontori“ koolituse ning panevad töörühmas kirja oma ideed kooli keskkonnasõbralikumaks muutmise võimaluste kohta. Koolitusele järgneb keskkonnasäästliku asutuse Pärnu Loodus- ja tehnikamaja külastus. Ühtlasi annavad õpetajad ja tugipersonal hinnangu oma töökeskkonnale ning saavad teha ettepanekuid töökeskkonna muutmise osas.

Tugipersonal läbib Balti Keskkonnafoorumi juhtimisel Rohelise kontori koolituse ja külastavad keskkonnasäästlikku asutust.

Juhtkond kalkuleerib kooli ökoloogilise jalajälje ja vastab Rohelise kontori kontrollküsimustele. Kogub kokku hindamiseks vajalikud andmed ja püüab kõigi kooli töötajate abiga sõnastada Kohila Gümnaasiumi keskkonnapoliitika, mida hakatakse ellu viima uuel arendukava perioodil – algab projekti II osa – ideede ellu viimine.

Projekti periood: 04.01.-31.10.2016

Kogu projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Koos keskkonnasäästlikumaks!