Kohila Gümnaasium ootab oma kollektiivi tööle

Armas ja kodune Kohila Gümnaasium ootab seoses ainetundide mahu suurenemisega oma tegusasse
kollektiivi tööle:

  • inglise keele õpetajat (koormus 1,0),
  • vene keele õpetajat (koormus 1,0),
  • eesti keele õpetajat (koormus 1,0),
  • matemaatikaõpetajat (koormus 1,0),
  • loodusainete õpetajat (koormus 1,0),
  • muusikaõpetajat (koormus 0,3),
  • eripedagoogi (koormus 1,0),
  • psühholoogi (koormus 1,0),

Tööle asumise aeg kõigile ametikohtadele on 26. august 2019.

Kohe valmiva kooli juurdeehitusega seoses saame pakkuda kaasaegset õpikeskkonda.
Meil on toimiv mentorsüsteem ja konkurentsivõimelised palgad.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 21. juuniks 2019 (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.
Täiendav info tel: 4841021 või e-posti aadressil neeme.lumi@kohila.edu.ee.