Kohila Gümnaasium võtab alates 01. september 2016. a tööle

Kohila Gümnaasium võtab alates 01. september 2016. a tööle:

– Klassiõpetaja (Hageri majja, 1,0 kohta).

– Klassiõpetaja (1,0 kohta).

– Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (1,0 kohta).

– Eesti keele õpetaja (tunnid II kooliastmes,  1,0 kohta).

– Matemaatika õpetaja (tunnid II kooliastmes, 0,5 kohta). 

– Inimeseõpetuse õpetaja (0,3 kohta).


Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 30. maiks  aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile neeme.lumi@kohila.edu.ee

Info telefonil 4 841 021 või  53 422 311.