Kohila Gümnaasium võtab alates 01. september 2018. a  eripedagoogi ja klassiõpetaja asendaja

Eripedagoogi (1,0 kohta). Ootame oma meeskonda pedagoogi, kellel on erialane magistrikraad eripedagoogikas ning alusteadmised logopeediast. Eripedagoogi tööülesanneteks on õpilaste hariduslike erivajaduste väljaselgitamine, õpilaste vajadustest lähtuvate eritasemeliste õppekavade ja õppematerjalide koostamine ning nende alusel õpetamine nii rühmas kui individuaalselt, samuti kolleegide ja lapsevanemate nõustamine lapse arengu toetamisel. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 09. aprilliks 2018 a.  aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile neeme.lumi@kohila.edu.ee. Info telefonil  53422311.

 

Klassiõpetaja asendaja õpetaja lapsepuhkusel viibimise ajaks (1,0 kohta).  Eelistatud on inglise keele õpetaja lisaeriala või ettevalmistust omav kandidaat.  Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 09. aprilliks 2018 a.  aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile neeme.lumi@kohila.edu.ee. Info telefonil  53422311.