Kohila Gümnaasiumi 2016/2017. õppeaasta 1. klasside õpetajad

Urve Tamberg

Olen aastaid tegelenud laste õpetamise ja kasvatamisega. Minu arvates on õpetaja amet väga eriline selle poolest, et teist nii mitmekesist, huvitavat, ootamatute olukordadega elukutset on raske leida. Väga põnev on tegeleda lastega alates esimesest klassist ehk nende esimestest koolisammudest ning mälestused sellest jäävad alati väga eredalt meelde.

Õpetamise juures pean tähtsaks, et laps õpiks iseseisvalt probleeme lahendama, enda jaoks õigeid otsuseid tegema ja vastutama oma tegude eest. Omalt poolt püüan olla piisavalt nõudlik ja parajalt paindlik, et tagada õpilase areng, sest nagu ütleb vanasõna – kartma ei peaks mitte aeglast arengut vaid seisma jäämist. Õpetamise võtmeks on kodud ja lapsevanemad. Koos lastevanematega suudame pakkuda lastele parimat, kui kodudes on positiivne toetus lapse arengule.

Pean oluliseks hoolivust teiste inimese vastu ja oskust arvestada oma kaaslasega. Laps käitub alati õigesti, kui suhtleb kaaslasega järgneva reegli järgi – käitu teise inimesega nii, nagu sa tahad, et sinuga käitutakse.

Lähtun põhimõttest, et kui üldse midagi teha, siis ikka korralikult ning kõige paremaks lõpptulemuseks on laste rahulolu ja säravad silmad.

 

Merike Tiidrus

Olen draakoniaastal sündinud lõvi – see ütleb juba väga palju minu kohta. Kooliteed alustasin 1983. aastal Viljandis. Olen õppinud C. R. Jakobsoni nimelises Viljandi I Keskkoolis, Tallinna Õpetajate Seminaris, Tallinna Ülikoolis. Ja nüüd olen juba oma kooliteega jõudnud Kohilasse. Kohila vallas alustasin tööd õpetajana 2000. aasta sügisel Hageri Algkoolis.

Kodus on mul sirgumas 3 tütart. Nende kõrval olen väga palju õppinud ning võin julgelt väita, et lapsed on elus parimad õpetajad.

Mulle meeldib lastega tööd teha nii klassiruumis kui ka väljaspool seda. Käin oma õpilastega palju teatris, õppekäikudel – seda kindlasti selleks, et silmaring laieneks. Armastan oma tundides kasutada ka erinevaid infotehnoloogilisi vahendeid ja lastega käin võimalusel arvutiklassis õppimas.

Oma eelmisi lende õpetades olen rõhunud ühtsele meeskonnale. Klass on tervik, kus arvestatakse kõigi ja kõigega. Ning loomulikult kuuluvad sinna tervikusse ka vanemad – olen oma õpilastele õpetanud koostööd tegema ning vajadusel ka kodus vanematelt abi küsima.

Iga klass on mulle kallis ja nendest lahkumine 4. klassi lõpus on raske, aga ma ei kao nende elust kuhugi ja nemad minu elust samuti. Seega koostöö on oluline.

 

Tiina Kand

Olen sündinud ja kasvanud Saaremaal. Kooliteed alustasin Orissaare Gümnaasiumis, mille lõpetamise järel asusin õppima Tallinna Pedagoogilisse Seminari. Üldhariduskoolis olen olnud tööl kuus aastat, neist neli Kohila Gümnaasiumis.

Lisaks praktilistele kogemustele koolis töötades ja teoreetilistele teadmistele kõrgkoolist, pean enda jaoks üheks olulisemaks õppimise aastaks vabatahtlikuna töötamist Saksamaal noortekeskuses ja lasteaias. Kogemuste omandamine kodust eemal aitab avardada silmaringi ja väärtustada veelgi enam kõike seda, mis meil endal oma kogukonnas juba olemas on ja suurepäraselt toimib.

Ootan suure põnevusega sügist ja kohtumist särasilmsete ja uudishimulike 1. klassi õpilastega. Väärtustan meeskonnatunnet ja – tööd ning püüan seda kindlasti lastele edasi anda. Samas püüan arvestada iga lapse eripära ja individuaalsete võimetega. Hindan kogemustepõhist õpet ja õppereise, mis muudavad õppimise põnevamaks ja elulähedasemaks.

Väga oluliseks pean koostööd lastevanematega. Ainult nii on võimalik pakkuda lastele teadmisterohke ja avastamisrõõmu pakkuv positiivne kooliaeg, mis toetab nende isiksuseks kujunemist ja elutee valikut.

 

Helina Aslan

Olen sündinud Kehtna vallas. Haridusteed alustasin Kehtna Põhikoolis, edasi õppisin Rapla Ühisgümnaasiumis. Peale gümnaasiumi lõpetamist asusin Tallinna Ülikooli, kus omandasin õpetajahariduse. Ülikooli kõrvalt töötasin erinevates lastehoidudes, aastakese olin lasteaias õpetaja. Seejärel otsustasin, et soovin end siiski proovile panna omandatud hariduses ehk koolis õpetajana. Asusin tööle mitme aine õpetajana ning andsin erinevaid tunde teisest üheksanda klassini. Kuna elu tõi mind tagasi Raplamaale, siis soovisin leida siiakanti ka töö. 

Olen põnevil, et saan alustada uut õppeaastat Kohila Gümnaasiumis. Veelgi enam, et alustame koos 1.klassi õpilastega täiesti uut eluetappi. Soovin, et laste silmis oleks pidevalt sära ning jätkuks õppimisindu uute teadmiste omandamiseks. Tahaksin, et nendest väikestest lastest kasvaksid hoolivad, mõistvad ning teistega arvestavad inimesed. Usun, et klass suudab hästi toimida, kui on pidev koostöö õpilase, õpetaja ja kodu vahel. 

Uuelt õppeaastalt ootan uudishimulikke õpilasi, mõistvaid lapsevanemaid ning toetavaid kolleege. 


Siiri Barinov

Olen õppinud Tallinna Ülikoolis eelkooli ja esiõpetuse õpetaja eriala, mille lõpetasin 2005. aastal. Sellest ajast olen töötanud Lastekeskuses Midrimaailm lasteaiaõpetajana. Saatnud oma rühma lapsed sellel kevadel 1. klassi, tundsin, et ka mul on aeg edasi liikuda kooliõpetajaks. Alates uuest õppeaastast alustan Kohila Gümnaasiumis kooliteed koos 1. klassi minevate lastega.

Ma loodan, et meie koosveedetud aeg klassiruumis saab olema täis tõsist õppimist ja vahvaid tegemisi. Minu sooviks on pakkuda lastele väljakutseid, katsetamis-ja avastamisrõõmu. Tahan hoida laste loomupärast soovi uurida ja teada saada. Pean oluliseks häid omavahelisi suhteid, viisakat ja lugupidavat käitumist kaaskondlaste vastu. Loodan rakendada omandatud oskusi ja kogemusi, et igasse koolipäeva jaguks ka mängu ja lusti.