Kohila gümnaasiumi juhtkond loobus võimust

Kohila gümnaasiumis tähistati 8. oktoobril õpetajate päeva, mis algas õpetajate toas  võimu üleandmis- ja vastuvõtmislepingu piduliku allkirjastamisega. Kooli juhtkond loovutas vabatahtlikult ja suurima heameelega võimu uutele juhtidele. Direktor Karl Aru, õppealajuhatajad Janar Mäekivi ja Tarmo Saage, huvijuhid Romil Rõbtšenkov ja Sandra Laas olid õpetajate päeval kooli juhtimisel  tegusad ja säravad ning korraldasid õpetajatele üllatusterohke ja meeldejääva  päeva.

Asendusjuhtkonna ja nelja sotsiaalpedagoogi vastutusalad, tööjaotus ja tegevused olid üksikasjalikult paika pandud ning kõik kulges ladusalt. Oli isegi rahunemisklass üleannetutele õpilastele, kuhu viidi ka kaks õpetajat.

Õpetajatele oli koolitund, kus direktor Karl Aru ja huvijuht Romil Rõbtšenkovi juhtimisel pidid nn õpilased 30 minuti jooksul tegema praktilise ning kauni kooli meene. Tegutseti usinalt, hasartselt, lärmakalt ja ülemeelikult. Kui õpilased vastama kutsuti, selgus, et antud ülesanne täideti fantaasiarikkalt ning pakutud ideed olid suure väärtusega,  kavandid  hästi vormistatud ja  esitlused vaimukad. Kooli uus juhtkond arvas, et selle klassi õpitulemused on erakordselt head.

Kooli aulas esitati õpetajatele sõnalis-muusikaline kava, milles oli kandev roll neljal noormehel. Karl Aru, Hardo Hansar, Oliver Saare ja Martti Kask esitasid siira ja kütkestava kooliteemalise kava. Sisukas ja emotsionaalselt rikas tekst, kaunis muusika ja südamlik esitus pälvis õpetajatelt pika ja tugeva aplausi ning vaimustatult püsti seistes avaldati tänu oma õpilastele.

Pärast õpilaste  vaimselt kosutavat etteastet saadeti õpetajad Vabaõhumuuseumisse jalutama ja esivanemate elu-oluga tutvuma.

Asendusõpetajad aga korraldasid koolipäeva lõpul õppenõukogu, kus teatasid,  et kasutasid neile antud võimu õigetel ja heatahtlikel eesmärkidel ning tegutsesid vastutustundlikult. Õppenõukogus otsustati vanale juhtkonnale võim tagastada, kuigi see oli magus ning õpetaja roll  põnev. Esimest korda andsid asendusõpetajad kõik tunnid.

Küsitlesin noormehi, kes olid juhtkonna liikmed ja sotsiaalpedagoogid. Arvati, et oli vahva  ja huvitav, aga raske ja väsitav päev. Tõdeti, et oli palju raskem kui osati arvata.  Oldi murelikud, et  probleemse käitumisega õpilased tekitavad õpetajatele palju peavalu ja söövad õpetajate närve ning  teevad õpetaja töö mõruks. Nenditi, et nappis tarkust,  kuidas taltsutada rahutuid õpilasi, aga saadi hakkama. Neljal sotsiaalpedagoogil oli tööd küllaga ja nad olid pidevalt rakkes.

Nüüd on kõik väga rahul, et saadi eluks väärt kogemus. Asendusdirektor Karl Aru ütles: „Saime asendusõpetajatena õpetajate tööst aimu ning nüüd mõistame, kui raske see on. Õpetajate tööd hinnatakse ja märgatakse vähe. Nad on suuremat kiitust ja tunnustust väärt. Direktori amet tundus varem lihtne – jalutab majas ringi. Nüüd tean, et kooli masinavärk on suur ja keeruline ning seda korras hoida on päris raske. Kõik on isiksused, kohati väga keerulised ja suured isiksused“.   

Noormehed olid  arvamusel, et õpetaja elukutset nad ei ihalda, kuigi see on tänuväärne ja väärikas amet, aga liiga raske ja väsitav.

Õpetajate päeval köitis tähelepanu stend, kus olid arvamused ja joonistused oma õpetajast.

Oli eriline, meeleolukas ja hinge kosutav koolipäev nii õpetajatele kui abiõpetajatele.

 

Ants Tammar

Kohila gümnaasiumi sotsiaalpedagoog

Artikkel avaldati lühendatult ajalehes Nädaline 14.10.2010