Kohila Gümnaasium ootab oma kollektiivi täiskoormusega tööle eripedagoogi

Kohila Gümnaasium ootab oma kollektiivi täiskoormusega tööle eripedagoogi. Kohila Gümnaasium asub Tallinnast ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel ning omab head bussi- ja rongiühendust Tallinna ja Rapla suunal.

Sobival kandidaadil on erialane magistrikraad eripedagoogikas või eripedagoogi kutse ning alusteadmised logopeediast. Eripedagoogilt ootame tuge õpilaste hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel, õppekavade ja õppematerjalide kohandamisel vastavalt õpilase võimetele, õpetajate nõustamist ja toetamist töös erivajadustega õpilastega, meeskonnatööd, initsiatiivi ja kollektiivi jõustamist.

Tööle asumine alates 1. septembrist 2018. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 4. juuniks 2018 a. aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile
neeme.lumi@kohila.edu.ee. Info telefonil 53422311.