Kohila Gümnaasiumi Rohelise Kooli tegevuste kokkuvõte 2022/23 õppeaastal

Keskkonnatöörüma kuulusid 2022/23 õ.a.

Janika Volga – juhtkonna liige
Edith Maasik – õpetaja
Triinu Tõrv – õpetaja
Maimu Torn-Kallion – õpetaja
Veronica Kosenkranius – õpetaja
Irene Volk – Kohila KHK juhataja
Meeli Jänes – õpetaja
Laura Mäekuusk – õpilane
Kärtel Leppänen – õpilane
Karolin Ventsel – õpilane
Laura Lisett Tammverk – õpilane
Maili Kivik – õpilane
Fiona Toater- õpilane

Sügisel valisime Rohelise Kooli keskkonnatöörühmaga 4 teemat, millele oma tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel keskendusime.

Jäätmed – 07.10 osalesime töörühma liikmete ja koolisöökla juhatajaga konverentsil “Keskkonnasõbralik koolitoit= tervislik koolitoit” Tartu Loodusmajas.

Oktoobris tegid õpilased informaatika tundides toiduraiskamist vähendama kutsuvaid plakateid, millest parimad panime töörühma liikmetega kooli sööklasse.

19.-26.11 võtsime kogu kooliga osa üleeuroopalisest jäätmetekke vähendamise nädalast. Õpilased said kududa kangastelgedega kaltsuvaipa ja õppisid vaibamaterjali ette valmistama.

19.-26.11 tegid õpilased kunstnik Paul Rodgersi juhendamisel kunstiinstallatsiooni tekstiilijäätmetest.

Jõulueelsel klasside kaunistamisel kasutasime taaskasutatavaid materjale.

Detsembris toimus Kohila KHK-s vanadest kalendritest, ajalehtedest ja tapeetidest kinkekottide, kaartide ja ümbrike valmistamise töötuba koolipere liikmetele.

Prügi- 12.-16.09 osalesime kogu kooliga Maailmakoristuspäeval.

18.10 osales kooli meeskond praktiliste loovtööde võistlusel “Prügiretseptid 2022” Tallinna Tehnikaülikoolis

23-29.01 osalesime kogu kooliga Digikoristusnädalal.

Vesi – 20.-24.03 korraldasime Vee nädala ja tähistasime Rahvusvahelist vee päeva.

Detsembris osalesid õpilased rahvusvahelisel Läänemere veebiviktoriinil.

Elurikkus– 24.-25.10 osalesid Rohelise kooli töörühma õpetajad Keskkonnahariduse konverentsil “ Elurikkus on lähedal”.

UNESCO Läänemere projekti raames tegime õpilastega septembris ja mais Keila jõe vaatlusi, kus määrasime taimi ja loomi ning arutasime teemal, miks elurikkust on vaja.

Töörühma õpetajad osalesid ühendkoolide Harrastusteaduse kursusel.

6.klasside õpilased rajasid loodusõpetuse tundides kooli õue kompostikasti ja uurisid mulla teket ja mulla elustikku.

Märts-mai osalesid kooli õpilased projektis „ Tere, kevad! 2023“

  1. juunil osalesid töörühma liikmed ja osad õpilased loodusainete tundides Rohekooli konverentsil veebi vahendusel.

 

Paremini õnnestunud üritused:

Maailmakoristuspäev – tegime kogu kooliperega prügist puhtaks kooli ümbruse ja Keila jõe koolipoolse kaldariba 1km ulatuses.

Üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise nädal– kõikide klasside õpilased, kes soovisid, said osa võtta ühisest kaltsuvaiba kudumisest.

Keskkonnaameti spetsialist Marika Männil viis läbi mitu programmi“ Jäätmetekke vähendamine“ I-III astme õpilastele.

Tekstiilijäätmeid õppisime kasutama kunstis läbi suure kunstiinstallatsiooni loomise kooli fuajeesse.

Koolitoidu raiskamise vähendamine – peale 8. kl õpilaste poolt loodud toiduraiskamise vähendamisele suunavate plakatite panekut kooli sööklasse, vähenes mingil määral toidujäätmete teke, mis varem tekkis liigse toidu tõstmisest taldrikule mida hiljem ära ei söödud.

Veenädal– Vee teemalisi üritusi oli tervele kooliperele, Õpilaste teadlikkus puhtast veest, selle tähtsusest ja keskkonnateadlikust kasutamisest kasvas. Algklassi õpilased said mängida loodusõpetuse tundides veeringkäigu mängu ja arutada kuidas veepiisake rändab, 5.-6. klassidele toimusid Keskkonnaameti spetsialisti Marika Männil loengud“ Mina ja vee tarbimine“ 7. klassid käisid Kohila KHK poolt koostatud avastusrajal “Puhta vee jälgedes“ 8. klassid läbisid programmi „ Joogivee kvaliteet ja põhjaveed kaitse karstialal“ 9. klassid koostasid esitlused ja tegid ettekanded Läänemere keskkonnaprobleemide kohta. Rahvusvahelisel vee päeval toimus ülekooliline veeküsitlus ja ja gümnasistidele toimus Keskkonnakonverents, kraanivee degusteerimine ja väitlus“ Pudeli või kraanivesi?“ Kõikidel klassidel oli võimalus külastada Kohila KHK-s rändnäitust „Soome laht“

Keila jõe vaatlused seoses UNESCO ühendkoolide Läänemere projektiga- koostöös Keskkonnaameti spetsialistide Marika Männil ja Reet Kristian ja loodusainete õpetajatega said kõik kooli 5. ja 8. klasside õpilased, kelle õppekavas on loodusõpetuses teema Jõgi ja bioloogias teema Selgrootud, osaleda vee –elustiku uurimises ja liikide määramises. Keila jõest leitud ja määratud liigid paneme ka PlutoF keskkonda. Määratud liikide abil saime teada seda, et Keila jõe vee seisund Kohilas on hea, sest siin elavad valdavalt liigid, kes elavad puhtas vees ja mõned liigid, kes taluvad mõõdukat stressi.