Kohila kooli lugudest vormub raamat

Kohila koolil on pikk, värvikas ja põnev ajalugu, aga see ei ole veel raamatusse talletatud. Eelmise aasta lõpul nenditi, et nüüd on aeg  kogumiku koostamiseks küps ning raamatu esitlus on 2015. aastal, kui tähistatakse Kohila kooli 145. aastapäeva.

Kogumiku koostamiseks moodustati kümneliikmeline kolleegium, mis oli selle aasta algul esimest korda koos. Kolleegiumisse kuuluvad direktor Raivo Heinaru, õpetajad Siiri Kõiva, Silvi Ivanova, Kadri Vilsoo, Ingrid Kangur ja Ljudmilla Suvorova, gümnaasiumi raamatukogu juhataja Mai Mänd, Hageri muuseumi juhataja Virve Õunapuu, Kohila vallavolikogu aseesimees Riho Pihlapuu ja kogumiku koostaja Ants Tammar.

Esimesel koosistumisel räägiti kogumiku koostamise põhimõtetest,  ülesehitusest ja sisust ning materjali kogumisest, töörühmadest ja kolleegiumi liikmete ülesannetest.  Oldi arvamusel, et kooli arengulugu kajastaval raamatul on kooli ja valla mainekujunduses tähtis roll. Tõdeti, et oma kooli eredatest ja muhedatest koolilugudest koosnev sisukas, informatiivne, kaunis ja mahukas raamat väärtustab kooli ja ka omavalitsust.

Möödunu vajab jäädvustamist ja tehtu meelespidamist. Selleks, et lood Kohila koolielust saaksid kokku korjatud ja huvitavaks tervikuks põimitud, on vaja paljude inimeste abi. Kõige enam saavad aidata kooli vilistlased ja endised õpetajad. Teie kirja pandud meenutused või jutustatud lood, kasutada antud fotod, dokumendid, ajalehe artiklid ning kasulikud viited loovad hea pinnase, et saaks koostada teose, mis elevust tekitaks, meele erksaks teeks ja ka hinge kosutaks. Kooliaeg on ju üks olulisem periood inimese elus. Neil, kes soovivad kogumiku koostamisel aidata, palume endast teatada tel 51 14 665 või meiliaadressil ants.tammar[at]gmail.com.

 

Ants Tammar

Artikkel ilmus ajalehes  Nädaline 06.01.2011