Kohila koolis räägiti Eesti Vabariigist ja tunnustati väärtuste loojaid

Kohila gümnaasium andis 22. veebruaril Eesti Vabariigi 94. sünnipäeva tähistaval aktusel üle kolm teenetemedalit. Seekordsed autasustatud olid Kohila gümnaasiumi haldusdirektor Kalmer Vilepill, abiturient Rait-Riivo Laane ja kooli vilistlane Endla Lõhkivi.

Vabariigi sünnipäeva aktuse kõne pidas Kaitseliidu Rapla Maleva juhatuse liige, Rapla maleva lahingukompanii ülem leitnant Villu Õun. Ta rääkis õpilastele Eesti Vabariigi algusest ja riigi keerulistest aegadest, kaitseliidust ja tema rollist Eesti Vabariigis, Kaitseliidu Rapla Malevast ja kaitseliitlastest. Meeldivalt esitatud, köitvas ja emotsionaalselt siiras kõnes rääkis kaitseliitlane Villu Õun noortele oma riigi ja perekonna tähtsusest, väärtushinnangutest ja vabatahtlikust tegevusest riigi kaitsmisel ja hoidmisel. „Vaja oleks rohkem tarkust ja tahet oma riiki märgata ja väärtustada. Head teod ja armastusega tehtud suured asjad jäävad kestma, neid märgatakse. Tehke lapsi ja siis karjääri. Targalt tegutsedes ei jää miski tegemata. Hoidke oma riiki, seal elavaid inimesi ja kultuuri!“, rõhutas kaitseliitlane ja suure pere isa Villu Õun noortele Eesti Vabariigi kodanikele.

Kohila vallavanem Heiki Hepner ütles õpilastele, et ajalugu teeb inimene ja päevast päeva. „Ka siin, Kohila gümnaasiumis õppides. Selleks, et homne päev oleks parem kui eilne, hoidke ja tekitage väärtusi. Siis on ajalugu rohkem hingerahu andvam. Siin koolimajas on väärtused hästi hoitud.“, rõõmustas vallavanem Heiki Hepner.

Kohila gümnaasiumi direktor Raivo Heinaru ütles oma sõnavõtus, et Kohila koolis on muutunud traditsiooniks, et Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistaval aktusel tunnustatakse kooli teenetemedaliga neid, kes on oma tegevusega kaasa aidanud kooli heale käekäigule. „Kohila gümnaasium autasustab alates 2005. aastast teenetemedaliga pedagooge, kes on Kohila koolis töötanud 25 aastat, õpilasi, kes on olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel saavutanud  kõrgeid tulemusi, kooli töötajaid ja kooli abistajaid gümnaasiumi arengule kaasaaitamise eest, vilistlasi, kes on tähelepanuväärselt  Eesti elu edendanud. Teenetemedaliga tahab kool rõhutada eelkõige väärtuste, eriti vaimsete väärtuste loomist. Varasematel aastatel on teenetemedali saanud kokku 50 koolile väga olulist inimest, neist 33 õpetajat, 7 vilistlast, 4 kooli abistajat, 3 koolitöötajat ja 3 õpilast.“

Tänavu sai kooli teenetemedali Kalmer Vilepill kooli õpikeskkonna väljaarendamise ja kooli ümbruse kauniks kujundamise eest. Rait-Riivo Laane pälvis tunnustuse väljapaistvate saavutuste eest korvpallis. Kohila kooli vilistlast, filosoofiadoktorit Endla Lõhkivi tänati saavutuste eest teadustöös.

Teenetemedali saajate nimel rääkis Endla Lõhkivi. „Au ja heameel on võtta vastu oma kooli teenetemedalit ja pälvida Kohila kooli tunnustust. Väga vähestel Eestimaa koolidel on oma teenetemedal. Selle asutamine oli tark tegu ja saajale eriline tunnustus, mis seob osapooled koostöövõrgustikku. Kui ütlesin Tartu Ülikoolis, et lähen Kohilasse oma koolilt teenetemedalit vastu võtma, oli kolleegide silmades kadedus ja kommentaarides  kiitus koolile. Elagu, kasvagu ja õitsegu Kohila gümnaasium!“

 Enne aktust oli aulas slaidiprogramm, mille vahendusel tehti rännak Kohila vallas. Aktust aga ilmestasid noored muusikud. Laulis kooli koor (juhendajad Aime Mäesalu ja Kadri Vilsoo). Klaveri ansamblimänguga võlusid publikut Silver Pajumäe, Lauri Pesur, Joosep Hansar ja Taavet Kivistik (juhendaja Kai Ruljand), Liis Koitla ja Sandra Piho (juhendaja Eve Lend) ning Karina Küling ja Marelle Suurmäe (juhendaja Kai Ruljand).

Aktusele eelnenud päevadel märgiti Kohila gümnaasiumis Eesti Vabariigi 94. sünnipäeva temaatiliste raadiosaadetega, mida aitasid teha Marek Morel, Dmitri Vinogradov, Rauno Reins, Rauno Puks ja Henry Murumaa. V-XII klassi õpilastele korraldati mälumäng.

 

Ants Tammar