Kohila õpilased sobitasid keskkonnanädalal metsaga sõprust

Kohila gümnaasiumis oli keskkonnanädal, mida korraldatakse juba 2004. aastast, sel aastal juba teist korda. Kuna on rahvusvaheline metsa-aasta, oli seekordse keskkonnanädala tähelepanukeskmes mets, kui kõige suurem ja väärtuslikum rahvuslik rikkus. Metsa tahavad paljud minna, sest seal on huvitav.

Üheksanda keskkonnanädala programmi nimeks oli „Mine metsa!“ Enne sinna minekut on vaja eelteadmisi. Kohila keskkonnahariduse keskuse tellimusel ning RMK Sagadi metsamuuseumi ja keskkonnainvesteeringute keskuse kaasabil valmis informatiivne, fotode ja joonistuste rikas  näitus „Meie metsapuud“. Näitus, millega nädal avati, tutvustab Eestimaa metsade olulisemaid puid ja metsa kooslust. Sissejuhatuses mainitakse, et Eesti metsad ei ole väga liigirikkad, ainult paarkümmend. Näitus kirjeldab 16 puuliiki ning annab hea ülevaate metsa taimestikust, metsas elavatest loomadest, lindudest, putukatest jne. Teavitatakse looduskaitse all olevatest, pikimatest ja jämedamatest puudest. Näitusega tutvuja saab teada, milline on puude levikala ja nende tagavara liikide kaupa ning milline puu sobib kõige enam mingi asja tegemiseks. Kohila metsaseltsi ja Tõnu Kalmeti abiga on näitusel puupakud ehk näidised erinevatest puuliikidest.

Näitus seob ühtlasi erinevaid õppeaineid. Puuliikide nimed on seitsmes keeles. Puud kajastuvad Eesti luules, rahvaloomingus ja -kombestikus ning vanarahva ütlemistes.  Saadakse teada, kuidas kasutati puid rahvameditsiinis ning mitmel inimesel on perekonnanimeks Tamm (5128), Saar, Kask, Kuusk jne.

Näituselt lahkudes on selge, kuidas ja millega on inimene metsaga seotud. Väljapanek on täis õpetlikke materjale, mis juhivad tähelepanu meie looduse mitmekesisusele. Näitus on hästi kasutatav õppetöös. Raplamaa koolid saavad näitust Kohila gümnaasiumist laenutada.   

Metsateemaline oli sel nädalal ka  igal hommikul teise tunni ajal kõlanud raadiosaade, kus räägiti metsast kui ökosüsteemist, metsa rollist looduskaitses,  metsast kui töökohast, puhkamispaigast jne.

Kooli tööõpetusmajas oli näitus erinevatest puuliikidest tehtud ehetest, mänguasjadest, loomadest ja tarbeesemetest ning poisid ja tüdrukud valmistasid õpetaja Rivo Reisko juhendamisel puidust ehteid.

Oli mälumäng, mida juhtis ja kommenteeris huvitavalt vastuseid  Eesti metsaseltsi president, Kohila vallavanem Heiki Hepner. Õpilased õppisid läbi mälumängu palju, saades huvitavat teavet metsast.

Terioloog Uudo Timm rääkis põhikooli õpilastele metsa pisiloomadest. Saadi teada, kuidas teha kindlaks, kes meie ümber elavad. Ta ütles õpilastele, et kui vihkate loodust, siis hakkab loodus teid ründama. Gümnasistid kuulasid puitehituse klastri/puuinfo projektijuhti Märt Riistopi, kes rõhutas, et puit on homse elukeskkonna võti. Ta tutvustas uusi puidutooteid ja rääkis  puitarhitektuurist, liimpuitehitistest, puithoone elukaarest, energiasäästust jne. Ettekandes oli sõnum, et puit on ainuke taastuv ehitusmaterjal ning igas puus on tükike päikest, kuna  see pärineb looduslikust tehasest. Gümnasistid süüvisid ka Sagadi metsamuuseumis metsa hingeellu.

Keskkonnaõpetus on Kohila koolis kohustuslik õppeaine. Tähelepanuväärne on, et Kohila keskkonnahariduse keskus toetab loodusainete õpetamist omapoolsete programmidega ning on aidanud viimastel aastatel keskkonnanädalaid korraldada.

Tegevusrohke, sisutihe ja inforikas keskkonnanädal õnnestus tänu Kirsti Solvakule,  Edith Maasikule, Kadi Adlerile, Tiina Kandile, Heiki Hepnerile ning kooli loodusainete sektsioonile.

 

Ants Tammar

Artikkel avaldati lühendatult ajalehes Nädaline, 12.11.2011