Kohila õpilaskonverentsi tase kasvab iga aastaga

Huvitavad teemad, tööde kõrge tase ja esitluse läbimõeldus iseloomustasid Kohilas peetud õpilaskonverentsi.

Neljapäeval, 21. oktoobril oli Kohila gümnaasiumis kuues ülekooliline õpilastööde konverents „Mõtelda on mõnus“, kus tulid ettekandmisele kahel viimasel õppeaastal valminud tugevamad uurimistööd.

Kooli direktor Raivo Heinaru ütles, et õpetajate-juhendajate ja kooli juhtkonna 3-4 aastat tõsist tööd on tõstnud õpilasuurimuste taset ja valikutegemine, kes pääseb konverentsile, on seetõttu järjest keerulisem.

Sel aastal oli üheks tähelepanuväärsemaks ettekandeks abituriendi Caisa Selli uurimus mürast Kohila gümnaasiumis, mis tunnistati vanusegrupi parimaks  MTÜ Ökokratt korraldatud üle-eestilisel keskkonnamürateemalisel konverentsil. Ettekannet jälgiti video vahendusel, sest Caisa esines samal ajal Tallinna Tehnikaülikoolis rahvusvahelisel konverentsil.

Teised ettekanded puudutasid vesipiibu ja internetiohtudega seonduvat, teismeliste energiatarbimist (Kertu Tutk vääris selle töö eest äramärkimist Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ning Teadus- ja Haridusministeeriumi korraldatud keskkonnaalaste uurimistööde konkursil), õpilaste lugemisharjumusi jne. Õpilaste koduloouurimused käsitlesid katku esinemist Hageri kihelkonnas, Balti ketti Kohilas ja 100aastase Nikre talu ajalugu.

Rapla maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Tiiu Raav kiitis õpilastööde väga head ja läbimõeldud esitlust.

„Ettekanded olid väga huvitavad, esinemine oli väga hästi korraldatud, hästi viimistletud. Oli kohe näha, et esinemisega oli tõsiselt tööd tehtud ja selleks põhjalikult ette valmistatud,“ kiitis Tiiu Raav, kes ühe Kohila õpilaskonverentsi suure plussina tõi esile ka õpilaste oskust ettekanneteks antud ajalisest raamist kinni pidada.

Õpilasesinejaid tunnustas ka külalisena loengu pidanud Kohila gümnaasiumi vilistlane ja Tallinna Ülikooli lektor Tiit Lukki. Tema hinnangul oli nii mõnigi töö olnud ülikooli bakalaureuse kraadi tasemel, ütles Tiiu Raav.

„Koolijuhina olen äärmiselt rõõmus, et töö on hakanud vilja kandma,“ ütles Raivo Heinaru.

Kohila gümnaasiumis teevad õppeaasta jooksul uurimustöö IV, VIII ja XI klassi õpilased. Kevadel toimub uurimustööde kaitsmine komisjoni ees. Nooremates klassides kaitsevad õpilased oma töid kooli juhtkonna ees, gümnaasiumis tuleb esineda 5-6-liikmelise komisjoni ees ja oma väiteid oponendi ees kaitsta.

Heinaru sõnul töödele hinnaalandust ei tehta ja kui ikka töö nõuetele ei vasta, on see tulnud ka uuesti teha.

Parimad tööd kantakse kogu koolirahva ees ette sügisesel konverentsil. Heinaru sõnul on avalik esinemine aidanud väga palju kaasa õpilaste esinemisoskuse ja ka enesekindluse kasvule.

 

Inge Põlma

ajalehe Nädaline tegevtoimetaja

ilmunud ajalehes Nädaline 23. oktoobril 2010