Kohila valla Eesti Vabariigi pidulikul kontsertil tunnustati ka koolitöötajaid

Kuldaväärt Koolmeister, õpetaja Ülle Pihlapuu
Ta on töötanud Kohila Gümnaasiumis nelikümmend aastat – peamiselt klassiõpetajana. Viimastel aastatel on ta aidanud lapsi, kes vajavad rohkem tähelepanu. See pole olnud kerge töö, kuid ta on end selles vallas pidevalt koolitanud ja arendanud, mistõttu on ta hinnatud kolleeg. Ta on eeskuju ja mentor noorematele õpetajatele. Ta võtab rõõmuga osa uuenduslikest ideedest ning toetab positiivseid muudatusi koolis. Tema käe all sirgunud õpilased on saanud tugeva vundamendi õpingute jätkamiseks järgmistes kooliastmetes. Ta on täpne, kohusetundlik, abivalmis ja alati sõbralik. Need omadused on kandunud üle ka tema õpilastele. Tal on alati suurepärane koostöö ja üksteisemõistmine ka lapsevanematega. Nii nagu ta on ka ise saanud suurepäraselt hakkama lapsevanema rolliga, kasvatades koos abikaasaga üles kolm last. Ta on särasilmne, optimistlik, teotahteline. Temas on see miski X-faktor, mis ühele legendaarsele õpetajale on vajalik.
Meil on au üle anda Kohila valla aunimetus Kuldaväärt Koolmeister, õpetaja Ülle Pihlapuu.

Ellen Assavi
Ta töötas Kohila gümnaasiumis 44 aastat! 1973. aastal alustas ta kooli sööklas nõudepesijana, hiljem töötas samas kokana. Viimased paarkümmend aastat täitis ta majaperenaise vastutusrikast ülesannet. Ta oli laste rõõmude ja murede kuulaja ja lohutaja – nende aastate jooksul õppis koolis tuhandeid lapsi. Ta aitas parandada koolikultuuri ning tõsta kooli tuntust ja mainet.
Suur tänu ja palju õnne, proua Ellen Assavi.

Reet Reispass
Ta on pikka aega töötanud haridus valdkonnas, väga erinevatel ametipositsioonidel. Ta on tugeva empaatiavõimega, sihikindel ja visiooniga spetsialist. Ta on siiras ja tema juurde tahavad lapsed ja noored minna, kui on mure. Ta koordineerib gümnaasiumi tugispetsialistide tööd ning vajadusel kutsub kokku ümarlaudu. Ta panustab muukeelsetesse lastesse, et toetada nende paremat hakkama saamist meie haridussüsteemiga. Samuti aitab ta noortel planeerida oma karjääri ning analüüsida edasi õppimise võimalusi.
Suur tänu, Kohila gümnaasiumi psühholoog Reet Reispass.