Koolitervishoid

[LINK] Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas.


Koolitervishoiu teenust osutab TNP Konsultatsioonid OÜ

Kontaktandmed:

Jelena Tsõganova

mobiil: 5331 4649
e-post: kooliode@kohila.edu.ee

Kooli tervisekabinet on avatud igal koolipäeval kell 08.30- 15.00 ja samadel päevadel ja kella aegadel vastame ka telefonile.

Koolitervishoiuteenuseid osutatakse õppetöö toimumise ajal

Koolitervishoiu olulisemad tegevused on:
• tervise edendamine
• haiguste ennetamine
• tervise jälgimine
• esmaabi osutamine

Kooliõe peamised tööd on:
• tervisekasvatuse läbiviimine
• uute õpilase terviseseisundi ja toimetuleku hindamine
• immuniseerimiste teostamine
• regulaarsete ( I, II, VII, XI klass) tervisekontrollide läbiviimine
• terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine (VII ja XI klass)
• koolikeskkonna tervisekaitseliste nõuete täitmise jälgimine
• esmaabi andmine haigestumise, traumade ja vigastuste korral
• õpilaste, lastevanemate ja koolipersonali nõustamine terviseküsimustes

Tervisekontroll

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 54, 09.01.2021. a. ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõike 1. alusel teostab 1., 3., 7. ja 10. klassi õpilasele ennetava tervisekontrolli kooliõde.
Kooliaasta alguses küsitakse lapsevanema nõusolekut tervisekontrollide tegemiseks 1., 3., 7. ja 10. klassis. Nende toimumisest teavitatakse eelnevalt perekonda. Tavaliselt antakse tervisekontrolli järel lapsele ka teatis kontrolli tulemustest ja soovitatavatest tegevustest tervise edendamiseks.

Kooliõde kontrollib ja hindab:
• õpilase kasvamist ja arengut
• vererõhku ja rühti
• nägemis- ja kuulmisteravust
• naha- ja limaskestade seisundit
• tervisekäitumist

2., 5. ja 9. klassis peab toimuma ennetav tervisekontroll oma perearsti juures õppeaasta jooksul.
Hambaarstil hambahaigusi ennetav kontroll on vajalik 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis.

Vaktsineerimised

Alates 1. jaanuarist 2018. a kehtib Eestis uus immuniseerimiskava (Sotsiaalministri 02.03.2017 määrus nr 9). Vanemaid teavitatakse vajalikest vaktsineerimistest infolehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult.

Koolis teostatavad vaktsineerimised:
12-aastased tütarlapsed – HPV ( Inimese papilloomi viirus) – Vaktsineerimiskuur koosneb kahest doosist. Teine annus tuleb manustada 6-13 kuu möödudes esimese annuse manustamisest.
Alates 01.01.2020. a vaktsineeritakse immuniseerimiskava raames vaid 12-aastaseid tütarlapsi.

13-aastased õpilased – MMR (leetrid, mumps ja punetised)
15-17-aastased õpilased – DTP ( difteeria, teetanus ja läkaköha)

Vajalikud dokumendid

Uute õpilaste kooli tulekul vajalikud dokumendid kooliõele esitamiseks:
1. Kui õpilane tuleb teisest koolist siis tuua eelmisest koolist õpilase tervisekaardist koopia.
2. Terviseküsitlus [link]
3. Perearstilt: 1. Arstitõend (esimesse klassi tuleval õpilasel)
2. Info eelnevate vaktsineerimiste kohta

Loe lisaks:
https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/tervishoid-koolis

Vaktsineerimisest – www.vaktsineeri.ee
Nakkushaigustest – www.terviseamet.ee
Sügelised – https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-a-u/sugelised
Peatäitõbi – https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-a-u/peataitobi

Kooliõe soovitused lapsevanematele

Palume täita uutel õpilastele (k.a esimesse klassi astuval õpilasel) mõeldud terviseküsitlus [link], millel on info lapse krooniliste haiguste, allergiate ja kasutatavate ravimite jm kohta. Ankeedi saab ka kooli kodulehelt dokumentide alt.
· Kui õpilasel esineb terviseprobleeme (N: kroonilised haigused või mõni muu eripära, millest kooliõde peaks olema teadlik), siis palume meid sellest teavitada, et saaksime toetada lapse tervist parimal viisil
· Haigestunud lapsed palume jätta kodusele ravile, kuna kooliõde uuringuid ei teosta ja ravi ei määra. Vajadusel pöörduda perearsti poole. Väljaspool perearsti tööaega saab ööpäevaringselt esmast meditsiinilist nõu ka perearsti nõuandetelefonilt 1220.
· tagada lapsele enne koolipäeva hommikusöök, öösel vajalik puhke -ja uneaeg ning normaalsed õppimistingimused
· Krooniliste haigustega õpilastele panna kooli kaasa kõik vajalikud ravimid. Kooli tervishoiukabinetis on kasutusel vaid esmaabivahendid.

Oleme valmis koostööks kuna leiame, et õpilaste terviseedendamisel ja haiguste ennetamisel saame paremaid tulemusi vaid kooli ja kodu koostöös.

Toetage teineteist ja pöörake enam tähelepanu oma laste muredele ja rõõmudele!