Õpilasliinid

 

MUUDATUSED ALATES 5. MÄRTSIST

Õpilasliinide busside peatus asub ehitusperioodil aadressi Viljandi mnt 9 ehk platsile, mille juures asub kiirtoidukoht Bussikas. Sealt on kõige turvalisem õpilastel liikuda silla alt mööda kõnniteed koolimajja. Kuna peatuse asukoht kaugeneb veidi, siis alates 5. märtsist hakkavad Kooli peatuse väljumised toimuma kl 16.10 asemel kl 16.15.

Palume oma liini kellaajad üle vaadata siin: http://kohila.kovtp.ee/bussitransport


Kõikide liinide sõiduplaanid leiab edaspidi valla kodulehelt.

ATKO Liinid OÜ dispetšeri number, mis on kättesaadav 24/7: +372 641 8218


Kohilas on bussipeatus spordikompleksi parklas!

Ohutut kooliteed!

ÕPILASLIINIDE BUSSIDESSE EI OLE LUBATUD KAASA VÕTTA JALGRATTAID JA TÕUKERATTAID!