Hoolekogu

Kohila lasteaedade, Gümnaasiumi ja Koolituskeskuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord kinnitas Kohila vallavalitsus korraldusega 05.02.2024 nr 2-2/41 Kohila Gümnaasiumi hoolekogu.

Hoolekogu ülesanded on sätestatud Põhikooli ja gümnaasiumi seaduses §73.

Hoolekogu esimees Siim Oja, siimoja@gmail.com.
Protokollija Kaili Tuul.

Hoolekogusse kuuluvad: 

  • õpetajate esindajad Marliis Ojala, Merike Tiidrus, Nele Aus;
  • lastevanemate esindajad Kaili Tuul, Siim Oja, Kadri Roosimägi, Maria Saarna;
  • vilistlaste esindaja Mikk Jõgisoo;
  • õpilaste esindaja Marie Allert;
  • vallavalitsuse esindaja Kalle Uusmaa;
  • vallavolikogu esindaja Elari Lend;
  • toetavate organisatsioonide esindajad Irene Volk, Kohila Keskkonnahariduse juhataja ja Kaisa Tischler, Kohila Kunstide Kooli direktori asetäitja.

Soovime uuele hoolekogule jõudu uueks hoolekogu tegevusperioodiks!


Hoolekogu koosolekute protokollid asuvad kaustik.ee avalikus dokumendiregistris (menüüs valik Otsus > asutus Kohila Gümnaasium).