Hoolekogu

Kohila lasteaedade, Gümnaasiumi ja Koolituskeskuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord kinnitas Kohila vallavalitsus korraldusega 22.05.2023 nr 2-2/115 Kohila Gümnaasiumi hoolekogu.

Hoolekogu ülesanded on sätestatud Põhikooli ja gümnaasiumi seaduses §73.

Hoolekogu esimees Siim Oja, siimoja@gmail.com.
Protokollija Kaili Tuul.

Hoolekogusse kuuluvad: 

  • õpetajate esindajad Marliis Ojala, Merike Tiidrus, Nele Aus;
  • lastevanemate esindajad Veronika Paletzky, Kaili Tuul, Siim Oja;
  • vilistlaste esindaja Mikk Jõgisoo;
  • õpilaste esindaja Marie Allert;
  • vallavalitsuse esindaja ;
  • vallavolikogu esindaja Elari Lend;
  • toetavate organisatsioonide esindajad Irene Volk, Kohila Keskkonnahariduse juhataja ja Kaisa Tischler, Kohila Kunstide Kooli direktori asetäitja.

Soovime uuele hoolekogule jõudu uueks hoolekogu tegevusperioodiks!


Hoolekogu koosolekute protokollid asuvad kaustik.ee avalikus dokumendiregistris (menüüs valik Otsus > asutus Kohila Gümnaasium).