Hoolekogu

Kohila lasteaedade, Gümnaasiumi ja Koolituskeskuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord (link dokumendile) kinnitas Kohila vallavalitsus korraldusega 22.05.2023 nr 2-2/115 (link dokumendile) Kohila Gümnaasiumi hoolekogu.

Hoolekogu ülesanded on sätestatud Põhikooli ja gümnaasiumi seaduses (link seadusele§73.

Hoolekogusse kuuluvad: 

  • õpetajate esindajad Marliis Ojala, Merike Tiidrus, Nele Aus;
  • lastevanemate esindajad Veronika Paletzky, Kaili Tuul, Siim Oja, Heinike Reisin;
  • vilistlaste esindaja Mikk Jõgisoo;
  • õpilaste esindaja Marie Allert;
  • vallavalitsuse esindaja Eero Kalberg;
  • vallavolikogu esindaja Elari Lend;
  • toetavate organisatsioonide esindajad Irene Volk, Kohila Keskkonnahariduse juhataja ja Kaisa Tischler, Kohila Kunstide Kooli direktori asetäitja.

Soovime uuele hoolekogule jõudu uueks hoolekogu tegevusperioodiks!

Kohila Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine 12.01.2021


Hoolekogu koosolekute protokollid asuvad kaustik.ee avalikus dokumendiregistris (menüüs valik Otsus > asutus Kohila Gümnaasium).