Hoolekogu

Hoolekogu liikmed:

Hoolekogu esimees: Erik Kosenkranius (tel 5029524, e-post erik.kosenkranius[ät]eesti.ee)

  • Õpetajate esindajad Ene Holsting, Veronica Kosenkranius ja Merike Tiidrus.
  • Lastevanemate esindajad Erik Kosenkranius, Romet Jürgenson, Mari Kummer ja Eva Lillemaa.
  • Vilistlaste esindaja
  • Õpilaste esindaja Artur Skatškov.
  • Vallavalitsuse esindaja Meeri Ehandi tel 56224000, e-post meeri.ehandi[ät]kohila.ee.
  • Vallavolikogu esindaja Elari Lend.
  • Toetavate organisatsioonide esindajad Virve Õunapuu (MTÜ Hageri Haridusselts) ja Irene Volk (Kohila Keskkonnahariduse Keskus).

Kohila Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine 12.01.2021


Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Kokkuvõte Kohila Gümnaasiumi Hoolekogu tööst 2019_2020 õppeaastal

Hoolekogu koosolekute protokollid leiad asuvad kaustik.ee avalikus dokumendiregistris (menüüs valik Otsus > asutus Kohila Gümnaasium).

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele moodustatakse kooli hoolekogu pidaja kehtestatud korras. Kohila lasteaedade, Gümnaasiumi ja Koolituskeskuse hoolekogu liikmete valimise kord reguleerib hoolekogude kinnitamise korra.

Kohila vallavalitsus kinnitab lasteasutuse, kooli ja koolituskeskuse hoolekogu koosseisu kaheks õppeaastaks.

Kooli hoolekogusse kuuluvad Kohila vallavolikogu esindaja, õpilaste esindaja, kaks õpetajate esindajat ning kokku viis vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat. Hoolekogusse peab kuuluma vähemalt neli vanemate esindajat. Hoolekogu valimise algatab asutuse juhataja. Kooli õpilaste vanemad valivad lastevanemate üldkoosolekul hoolekogusse oma esindajad ning kandidaadid valitakse hääletamise teel.

Kooli õpetajate esindajad hoolekogusse valitakse õppenõukogu koosolekul, valituks osutus 3 pedagoogi igast kooliastmest, sh. algklassiõpetajate esindaja Hageri klassidest.

Kohila vallavolikogu nimetab oma esindaja kooli hoolekogusse volikogu uue koosseisu volituste alguses kuni esindajaks nimetatud voliniku volituste lõppemiseni.