Kuidas teha edukalt sisseastumiseksameid ja -katseid

Pärast seda, kui oled otsustanud, millises koolis edasi õppida soovid, ja dokumendid sisse viinud, jääb Sinu mureks veel konkurss edukalt läbida.

Ka siin on oma reeglid, mida on kasulik teada. Nende tundmine suurendab võidu tõenäosust.

Riigieksamite tulemused ja olemasolevad teadmised on vajalikud, kuid mitte piisavad, et konkursitulest võitjana välja tulla.

Järgnevad soovitused aitavad Sul pingelises võitluses edukas olla.

Küsitle tuttavaid, kes on samasugused katsed eelmisel aastal läbi teinud.

Sõbrad, kes on juba eksami läbinud, võivad rääkida oma mõtetest ja tunnetest, mis neil seoses eksamiga on tekkinud. Kindlasti on nende jutus Sinu jaoks midagi huvitavat ja olulist, mida tasub meelde jätta.

Piisava info saamiseks sisseastumisnõuete kohta on soovitav külastada lahtiste uste päevi ja sisseastumiskatsetele eelnevaid konsultatsioone.

Just konsultatsioonides võid saada kõige täpsemat teavet eksamite läbiviimise reeglite, aja ja koha kohta. Eriti oluline on see, et konsultatsioonis saad esitada küsimusi nii hindamisreeglite kui ka eksami enda kohta. Nii saad selge pildi sellest, kuidas eksam välja näeb, ja see annab Sulle enesekindlust.

Arvesta oma isiksuseomaduste ja õppimisstiiliga.

Kui Sul on uutes tingimustes kohanemisraskused ja kooli asukoha tõttu pead eksamiperioodil kodust ära olema, püüa ikkagi leida just see viis ettevalmistumiseks, mis Sulle kõige rohkem sobib. Võib-olla on Sinu kohanemisraskused ainult müüt. Tegelikult saad suurepäraselt hakkama.

Eksamil olles tuleb eksaminõuetest täpselt kinni pidada.

Tuleb hoiduda kõigest, mida võib tõlgendada kui reeglite rikkumist. Mahakirjutamine ja omavaheline sosistamine on lubamatu. Keskendu ainult enda tööle! Sõpra aidates võid ise kaotada.

Suulistel eksamitel/katsetel on oma reeglid.

Siin oleneb tulemus peale teadmiste ka Sinu suhtlemisoskusest. Sulle tuleb kasuks selge, rahulik ja enesekindel esinemisviis. Kui Sa ei saa küsimuse sisust täpselt aru, siis palu täpsustada. Üleolev esinemine võib saada Sinu ebaedu põhuseks. Pisarad ja kaastunde äratamine eksamikomisjoni ei mõjuta.

Kui Sa oled enda arvates eksami hästi sooritanud, kuid tulemused ei vasta Sinu ootustele, siis on kasulik järele uurida, kas pole juhtunud eksitus.

Sisseastumiskatsed on ka nende korraldajatele väga pingeline aeg ja eksitusi võib juhtuda.

Sisseastumiseksamid on esimene suurem väljakutse Sinu teadmistele ja oskustele.

Need näitavad, kui edukalt oled omandanud teadmised ja kas oskad neid eksamil esitada.