Lasteaialaste koolikülastus

24. oktoobril külastasid valla lasteaialapased Kohila Gümnaasiumi. Lapsed tutvusid kooliga, siinsete õpetajatega ning osalesid erinevates õpitubades: loovustuba, nuputamine ja rehkendamine, tähemaailm ja lugemine, digitund, sportmängud ning looduskatsed. Päev lõppes mänguliselt kooli aulas.

Lapsed olid uudishimulikud ja nutikad. Kui direktor elektrinähtusi demonstreeris, lausus üks noormees teadlikult: „See on ju staatiline elekter!“ Nii vastas lasteaialaps! Suurepärane!

Aitäh kõigile lasteaia õpetajatele ja vanematele, kes olid laste saatjateks. Suur tänu kõigile klassiõpetajatele, kes toreda päeva ette valmistasid ja läbi viisid. Kohtumiseni juba järgmistel koolikatsumistel, mis toimuvad kahel viimasel koolivaheajal: 28. veebruar 2018 ja 24. aprill 2018.