Lõppes Kohila Gümnaasiumi ja Kohila Keskkonnahariduse Keskuse koostööprojekt nr 9843

Lõppes Kohila Gümnaasiumi ja Kohila Keskkonnahariduse Keskuse koostööprojekt nr 9843 Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Kohila Gümnaasiumi, Kohila Mõisakooli ja Kohila valla lasteaedadele 2015/2016 õppeaastaks“, mille eesmärgiks oli laste käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikumaks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimine keskkonnahariduslike programmide toel.  Projekti finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Õppeprogrammide teenusepakkujateks olid haridusmaastikul tuntud ja hinnatud muuseumid: Eesti Loodusmuuseum, TÜ Loodusmuuseum, looduskoolid: Muraste Looduskool, Silma Õpikoda, Sagadi Looduskool ja  Kohila Keskkonnahariduse Keskus. Samuti külastati keskkonnaorganisatsioonidest Väätsa Prügilat. Uurimuslikku õpet viidi läbi Tallinna Botaanikaaias, Tallinna Loomaaias ja TTÜ Särghaua õppekeskuses.

Koolide õppeprogrammide valikul lähtus kool riiklikest õppekavadest ning printsiibist, et iga klass peaks saama osaleda vähemalt ühea temaatilisea õppeprogrammis, mis toetab õpilase käitumise loodussäästlikumaks kujunemist, erinevate ja omavahel seotud protsesside või liikide vaheliste seoste mõistmist ning arusaamist inimese rollist ökoloogilise tasakaalu säilimisel.

Meie kooli õpilased läbisid alljärgnevad õppeprogrammid:

 1. klassid  „Kes elab metsa sees?“, „Loomaaed-erinevad elukeskkonnad“.
 2. klassid “Metsamuinasjutt” 
 3. klassid  „Elekter,-tekkimine, tekitamine ja säästmine“ , õppekäik Väätsa prügilasse“
 4. klassid  „Vee-elustik
 5. klassid  „Põhja-Eesti Pankrannik
 6. klassid “Mets kui kooslus
 7. klassid „Roomajad”  ja  “Linnud
 8. klassid „Loodusvööndid ja kliimavöötmed“ 
 9. klassid „Elu areng ja fossiilid“ 
 10. klassid „Ilm ja kliima“
 11. klassid  „Muld“, „Karst-mis see on?“
 12. klassid „Elu areng maal

Täname kõiki õpetajaid ja tugipersonali, kes projekti läbiviimist toetasid.