Lõpuaktused ja parkimine

9. klassi lõpuaktus toimub 21. juunil kell 17.00.

12. klassi lõpuaktus toimub 22. juunil kell 17.00.

Käesoleval aastal on ehitustööde tõttu lõpuaktuste ajal ligipääs koolile raskendatud. Kooli aulasse pääseb ainult spordihoone ja koolimaja vahelisest sisehoovist.
 
Sõidukid saab parkida R-Kioski taha parklasse,
Bussika parklasse (Viljandi mnt 9), lastepargi parklasse.
Võimalus on kasutada ka Kohila raamatukogu parklat.
 
Tänavatele parkimisel tuleb järgida liikluseeskirju.