Lõpuaktused 2022. aastal

Põhikooli lõpuaktus toimub 21. juunil kell 15.00.

Gümnaasiumi lõpuaktus toimub 22. juunil kell 15.00.

Aktused toimuvad õues.

Parkimiskoha leidmisel on abiks kaart. Tänavatele parkimisel tuleb järgida liikluseeskirju. Koolimaja juurde toovate kergliiklusteede äärde haljasaladele palume mitte parkida.