Maakondlik ettelugemise võistlus 2019

Sellel aastal toimus maakondlik ettelugemisevõistlus 8. oktoobril Rapla Keskraamatukoguus. Lugemisvõistlusel sooviti kuulata laste esituses ilusas keeles kirja pandud lugusid. Eesti keele rikkuseks on ka meie murded ja nii on võistlusele ettelugemiseks oodatud nii lood astekirjanduse klassikast kui ka pärimuslike murdelugude varasalvest.
 
Sellel vahval üritusel osalesid ka Kohila Gümnaasiumi õpilased. Kõik lapsed olid väga tublid ja said etteantud ülesandega suurepäraselt hakkama. Žürii arvates vääris II kohta 4.a klassi neiu Carin-Anett Männik, keda kiideti selge ja ilmeka lugemise eest ning eripreemia pälvis 4.b neiu Lisette Gretšiškina.
Tekst: Merike Tiidrus
Foto: Rapla Keskraamatukogu