Matemaatikaõpetajate korraldatud Nuputa võistlus oli väga populaarne!

16. jaanuaril toimus Kohila Gümnaasium 150. juubeliaastale pühendatud võistlus Nuputa. Osalema olid kutsutud õpilased, lapsevanemad, vilistlased ja õpetajad. Võistlusel osales kokku 23 võistkonda, sh 15 lapsevanemat ja vilistlast.

Lahendada tuli nuputamisülesandeid, ristsõna kooli ajaloo kohta ja loovusülesanne. Võistlus oli väga tasavägine, I-III koht erinesid vaid 0,5 punkti võrra.

I koha saavutas võistkond 1982 – Edith Maasik, Rivo Reisko ja Eerik Laanmets,
II koht 11. klassi võistkond – Kethe Marleen Tölp, Alex Kurjama, Kevin Kristofer Laanmets,
III koht võistkond Maasalud – Siim Kaarel Maasalu, Väino Maasalu, Karel Meerbach.

Suur tänu kõigile vilistlastele ja lapsevanematele, kes leidsid aega ja tahtmist võistlusel osaleda! Täname ka kõiki õpilasi ja õpetajaid!

Tekst ja foto: matemaatika ainekomisjon

Suur aitäh meie kooli matemaatikaõpetajatele, kes võistluse ette valmistasid ja läbi viisid!