„Mõtelda on mõnus – õppima õppimine”

Täna toimus taaskord õpilaskonverents „Mõtelda on mõnus”, mille seekordseks teemaks oli „Õppima õppimine”. Konverentsipäev oli jaotatud kolmeks osaks, et võimalikult suur hulk kooliperest sellest osa saaks.

Tuntud esinejad tõid päevakohaste teemade kohta mõtlemapanevaid näiteid. 8. klassi noori kõnetas väga Kristi Vinter-Nemvaltsi ettekanne nutisõltuvuse teemal. Sellest ettekandest võtsid nad kaasa tõetera, et multitasking ehk rööprähklemine on ebaefektiivne ning pigem tuleb keskenduda korraga vaid ühele asjale.

Kristjan Port rääkis une vajalikkusest ning kvaliteetse une ja õppetöö seostest. Meeldejäävaks mõtteks sellest teemast oli õpilaste jaoks näide antiloobist, keda varitseb magades suur oht saagiks langeda, kuid millest hoolimata võtab loom riski magada, sest uni on niivõrd olulise tähtsusega.

Märt Treieri motivatsiooniteemaline ettekanne haaras nii õpilasi kui õpetajaid. Toodud ühiskonnakriitilised näited olid elulised ning saalis kostnud sumina põhjal võib oletada, et need pakkusid kuulajatele iseenda või oma kaaslase äratundmist.

Grete Arro esitlus „Kuidas kodus õppida” suunas õpetajaid mõtlema sellest, kuidas mõtlevad õppimisest õpilased. Muuhulgas tõstis ta esile, et oluline on panna rõhku sellele, et õpilased omandaksid õppimiseks õiged meetodid mitte ei paneks rõhku materjali lühiajaliseks omandamiseks.

Ettekanded tegid ka 11. klasside õpilased. Kerdo Kruberg andis ülevaate gümnasistide seas läbiviidud uuringust teemal „Motivatsioon, kontrollitaju, õppeedukus”, kust jäi kõlama mõte, et mida kõrgemalt on motiveeritud õpetaja, seda kõrgemalt on motiveeritud tema õpilased ning omakorda mida motiveeritumad on õpilased seda enam on motiveeritud nende õpetaja.

Gerly Õuemets uuris oma töös „Küberkiusamine”, kas ja kuidas on õpilased kokku puutunud netikiusamisega, kas nad on olnud ise kiusajad või kiusatavad ning kas ja kuidas näevad kiusajad oma tegevust kõrvalt.

Jaagup Vunn tegi ettekande teemal „Vasakukäelisus“. Noormees uuris välja vasakukäeliste õpilaste hulga Kohila gümnaasiumis. Töös ta analüüsis kogutud andmeid, et teada saada kas ja kuivõrd erinevad vasakukäeliste õpitulemused, kuidas hindavad nad oma õppimioskusi , muusika- ja tööriistade käsitsemist ning kunstiannet.

Suur aitäh esinejatele, konverentsi külalistele ja kõigile, kes päeva õnnestumiseks oma panuse andsid!