Muudatused kooli töökorralduses seoses ehitusega

Meil on hea meel teatada, et peagi on algamas kauaoodatud algklasside hoone ja uue garderoobi ehitustööd. Sellega seoses toimuvad mitmed korralduslikud muudatused igapäevases koolielus.

Sissepääsud koolimajja
Alates 28. veebruarist pääseb koolimajja kahest uksest: spordihoonest ja kooli sisehoovist. Spordihoone uks on avatud tööpäevadel kell 8.00-19.00. Sisehoovi uks avatakse tööpäeviti kl 7.00.

Kuna spordihoone poolne pääs koolimajja suletakse kell 19.00, siis peavad õhtusesse trennidesse minevad lapsed garderoobist üleriided kaasa võtma.

Garderoobid
23. veebruaril palume õpilastel garderoobist ära viia kõik asjad, sest vaheajal tühjendatakse fuajeest kogu mööbel sh ka garderoobimoodulid. Esialgse plaani kohaselt hakkavad algklassid oma üleriideid ja spordikotte hoidma koduklassides. 4.c ja 5.-12. klasside õpilaste garderoobid paigaldatakse uue maja 2. ja 3. korrusele. Täpsema info garderoobide kohta saadame koolivaheaja lõpus, kui moodulid on paigaldatud.

Ehitusperioodil ei ole koolimajas olemas sellist fuajeed nagu täna on garderoob. Seega on keeruline leida kohta, kus oodata bussi või trenni ehk sisustada oma vaba aega. Õpilased, kes ei saa kohe peale õppetundide lõppu koju minna, saavad kasutada vaba aja sisustamiseks noortekeskust.

Õpilasliinide bussid
Õpilasliinide busside peatus viiakse spordihoone parklast aadressile Viljandi mnt 9 ehk platsile, mille juures asub kiirtoidukoht Bussikas. Sealt on kõige turvalisem õpilastel liikuda silla alt mööda kõnniteed koolimajja.

Parkimine ja liiklemine koolimaja ümber
Ehitusega seoses suletakse Kooli tänav alates spordihoone parkla sissesõidust. Posti tänava poolt pääseb autoga kuni viiekordsete majadeni. Liiklust reguleeritakse vastavalt ehitusetappidele ehitaja ja maanteameti poolt infotahvlite ja suunaviitadega. Avatuks jääb ka spordihoone parkla, kuid soovitame laste kooli toomiseks kasutada siiski Viljandi mnt 9 asuvat platsi.

Ootamatutest muudatustest püüame teavitada võimalikult operatiivselt.