Oktoober oli digiturvalisuse ja koostöö kuu

Oktoober oli digiturvalisuse ja koostöö kuu. Turvalise interneti kuul oli kooli kutsutud mitmed külalislektorid. 5. ja 6. klassidele rääkisid politseinikud digiturvalisusest, küberkiusamisest, postitustest internetis. 7., 8., 9. ja 11. klassidele rääkis Raido Orumets küberturvalisusest. 10. ja 12. klassidele toimus samal teemal loeng Rynaldo Puusepa eestvedamisel.
Vanematele klassidele räägiti, kuidas kaitsta isikuandmeid, kuidas vältida ja mida teha võimaliku küberkiusamise puhul, millised ohud võivad tekkida internetis jne. Lektorid tõid erinevaid näiteid elust. Õpilased kuulasid suure huviga ja avaldasid ka oma arvamust.

Multimeediumi valikkurususe tunnis valmistati plakateid õpetlike nõueannetega, kuidas internetis turvaliselt toimetada. Valminud tööd paigutati hiljem kooliperele tutvumiseks koridori seintele. 10. klassi õpilased koostasid väikestes töörühmades veel väga huvitavaid õppemänge Bee Botidega, mida edaspidi saavad kasutada nooremad õpilased teistes ainetundides.


Inglise keele tunnis valmisid 10. klassi õpilastel plakatid teemal, kuidas sotsiaalmeedias käituda ja millised on ohud filmi „Social Animals“ põhjal. Algklasside õpilased vaatasid koos klassijuhatajatega videoid turvalise interneti kasutamise kohta. Aktiivset kasutust leidis erinevates ainetundides Miksikese keskkond.

Digiturvalisuse ja koostöö kuust ei puudnud ka sport. Hea näide koostööst oli 16. oktoobril toimunud õpilaste ja õpetajate vaheline korvpallimäng. Mäng oli väga põnev ning sellel korral lõppes pingeline lahing õpetajate võiduga.

Digiturvalisuse ja koostöö kuud vedasid meie tublid matemaatikud Õnne Rõõmus, Margot Sarv, Silva Luuk, Marliis Ojala ja Sirje Laansoo.