Õõvastavad lood elust enesest ja meelemürkidest

Kohila gümnaasiumis kui tervist edendavas koolis oli uimastiennetusnädal. Kooliraadios lugesid Rauno Puks ja Marek Morel narkomaanide kirjutatud tõsielulugusid. Abituriendid Evelin Prunt ja Caisa Sell koostasid uimastiennetusnädala mängu, mille ülesanded pandi igal hommikul stendile. Iga koolipäeva kolmel suurel vahetunnil oli aulas võimalus vaadata videosid narkomaanide elust. Noorsoopolitseinik Lea Leopard näitas ja kommenteeris Maardu vanglast tehtud filmi, mis teadvustas, kuhu jõutakse, kui ei olda seadusekuulelik. Kooli koridorides olid algklasside õpetajate juhendamisel tehtud plakatid ja joonistused meelemürkide teemal. Plakatitel teadvustati, et kui sa ei ole meelemürkide ori, oled oma elus edukas ja võitja!

Uimastiennetusnädala mõjusam, parim ja kohati šokeerivam osa oli Mare Liigeri loeng. Kogenud, pikaajalise kiirabitöö staažiga arsti sõnum oli, et elu on õrn ja habras nagu jõuluehe. Paljude süngete näidete ja faktide ning õõvastavate fotode ja lugude põhjal tõestas Mare Liiger õpilastele, milliseid kahjustusi tekitab suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide tarbimine ning millega lõpeb elu  meelemürkidega.

Aastatel 1986–2009 on meelemürkidest  mürgituse saanud laste arv 206 korda suurenenud.  Aina nooremana (11-13 eluaastatel) alustatakse psühhotroopsete ainete tarvitamist. Kuid enne 15. eluaastat  alustajatel   on neli korda suurem oht sattuda meelemürkidest sõltuvusse. Kiirabiarstina on Mare Liiger korduvalt  näinud elu loojangul olevaid lapsi, kes on narkootikumide ohvrid. Mõne lapse elu suudeti pikendada 15 eluaastani, mõnel aga ainult viis tundi.

Mare Liiger teadvustas õpilastele tõestust  leidnud fakti, et teismelised, kes tarbivad tubakat, tarvitavad suurema tõenäosusega ka alkoholi ja teisi meelemürke. Huuletubakas, mis on noorte hulgas viimastel aastatel levima hakanud, on paraku nikotiinisõltuvuse raskem aste. Vesipiip avab tee mõnuainete maailma. Kohila gümnaasiumi abituriendi Oliver Saare uurimistööst selgus, et paljud küsitlusele vastanutest on vesipiipu proovinud, aga kõikidest ohtudest selle tarvitamisel ei teadnud ükski. Arvatakse, et vesipiip on süütu. Oliver Saare tegi küsitluse tulemustest järelduse, et noortele avaldab tugevat mõju internetis olev positiivne info vesipiibu tarbimise kohta. „Tegelikult on vesipiip kahjulikum ja ohtlikum kui suitsetamine“, kirjutas Oliver Saare oma uurimistöö kokkuvõttes.

Mare Liiger avaldas sügavat nördimust ja muret, et alkohol on muutunud reklaamitavamaks  joogiks ja argielu lahutamatuks osaks ning lapsalkohoolikute arv on röögatult tõusnud. Tõde on see, et meelemürkide tarbimine on laste ja noorte seas saamas normiks. Eestis puudub poliitiline tahe noorte alkoholi tarbimise piiramiseks. Käitutakse variserlikult, sest räägitakse alkoholi kahjulikkusest, aga Eestimaal on koole, mille kõrval või läheduses on alkoholi reklaam ja viinapood.

Eestis tegutsetakse selles suunas, et alkoholi tarvitataks rohkem, siis laekub ka riigikassasse rohkem raha. Selle tõestuseks on internetist leitud teave, et pealinnas on üle 500 alkoholimüügiga tegeleva kaupluse ja neid kohti, kus saab alkoholi tarbida ja osta, on Tallinnas üle 1500. Mare Liiger ütles ahastusega, et Põhjamaades kokku pole nii palju alkoholi müügiga tegelevaid kauplusi kui neid on Eestis.

Mare Liigeri atraktiivne esinemine ning aus ja väga otsekohene jutuajamine pani kuulajad mõtlema enda, oma lähedaste ja sõprade üle. Jutud varieerusid vastavalt sellele, kui vanad olid kuulajad. Tundus, et Mare Liigeri esinemine oli mõjus ja läks ka südamesse. Ta rõhutas, et inimesel on ainult üks elu ning seda pole mõtet risustada, mürgitada ja hävitada suitsu, alkoholi ja narkootikumidega. Loengul jäi kõlama mõte, et võitlus meelemürkidega on väärtushinnanguline võitlus.

Sisukas uimastiennetusnädal Kohila gümnaasiumis sai teoks tänu  huvijuhi Tiina Kandi, kooli tervisenõukogu esinaise ja keemiaõpetaja Urve Heinsare ja meditsiiniõe Epp Andresi ning õpilasesinduse liikmete ja algklasside õpetajate ettevõtlikkuse tulemusena.            


Ants Tammar

Artikkel ilmus ajalehes Nädaline  23.11.2010