Õpetajate päev 2023

Õpetajate päev Kohila Gümnaasiumis algas aktusega, kus anti koolijuhtimine üle abiturientidele. Seejärel sõitsid õpetajad Keila-Joa lossi oma päeva tähistama. Giidide juhendamisel tutvuti lossiga nii seest kui väljast. Keila-Joa lossi ilusas interjööris jagasime oma kooli aasta õpetajate tunnustusi. Sellel aastal pälvisid tunnustuse:

Maimu Torn-Kallion – aasta põhikooli aineõpetaja, maakonna laureaat
Maimu, oled asjatundlik õpetaja, kes tuleb hommikuti reipa ja rõõmsana koolimaja uksest sisse, oled alati positiivne ning süstid seda rõõmu ka neile, kes Sinuga hommikul kohtuvad. Sinu tunnid on õpilaste jaoks haaravad ning põnevad, sest ükski teooria ei saa selgeks kuivalt, alati saab teha
praktilisi töid, mis aitavad seoseid avastada ja luua. Sa toetad õpilaste loovust, uurimist ja mitmekülgset looduse mõistmist. Ka kolleegidele jagub Sul tähelepanu! Loodusainete õpetajatele annad häid ideid katseteks, mis aitavad teooriat selgitada ning oled abiks vajalike vahendite valimisel.

Anett Haljasorg – aasta põhikooli aineõpetaja
Anett, oled õpetaja, kes tõesti teeb oma tööd südamega ja naudib seda. Sa annad endast kõik, et õpilastel oleks tunnis hea õppida, oled konkreetne ja otsekohene. Täpselt selline nagu üks parim õpetaja olema peaks. Sa tood rohkelt näiteid elust enesest, mis aitab õpilastel mõista elu erinevatest
vaatenurkadest. Sa mõistad, et iga inimene on erinev ja oskad sellega kõige paremini arvestada. Õpilastele meeldib, et paned kokku erinevaid meeskondi, teed erineval tasemel töölehti, kust ei puudu ka Sinu suurepärased selgitused. Pead väga oluliseks, et koolipere riietus oleks väärikas ja kooli keskkonda sobilik ja oled selles ise õpilastele eeskujuks. Õpilane on Sinu kohta öelnud, et Sa oled kooli tema jaoks super kohaks teinud.

Marianne Roosimägi – aasta klassiõpetaja
Marianne, oled õpetaja, kes innustab õpilasi oma isikliku eeskujuga ning Sul on soov pakkuda õpilastele rohkem, kui kooliprogramm ette näeb. Sa kasutad tunnis mitmeid erinevaid keskkondi ja metoodikaid, nagu projektõpe, grupitööd, õuesõpe. Sinu õpilased teevad usinasti esitlusi. Sa kasutad VEPA metoodikat, mis toetab õpi- ja käitumisoskuste kujunemist ning sel viisil oled kujundanud oma klassist kokkuhoidva ja hooliva meeskonna, kus igaühel on võimalusi saada eduelamusi. Lapsevanemad iseloomustavad Sind kui avatud, hoolivat, aktiivset ja sihikindlat õpetajat, kes on alati laste jaoks olemas. Kolleegid hindavad seda, et oled alati särasilmselt valmis panustama õppetöövälistesse tegevustesse.

Meeli Jänes – aasta klassijuhataja
Meeli, oled suure südamega, hääd haridust väärtustav aktiivne ja kaasav klassijuhataja. Sa leiad alati võimalusi klassiga midagi koos teha, osaledes ülekoolilistel üritustel ja mõeldes ise midagi vahvat ja harivat õpilastega välja. Sinu tegevusplaan klassijuhatajana on süsteemne ja järjepidev. Sa suunad õpilasi erinevatele tegevustele ning leiad üles nende tugevused ja huvid, mida süvendatult arendada. Kui Sul tuleb mõte õpilastega midagi vahvat ette võtta, leiad oma tutvusringkonnast, ülikoolikaaslaste või endiste kolleegide seast alati kellegi, kes saaks klassi- või õpiüritusele mingit lisandväärtust luua. Sa suudad märgata ja ära kasutada õpilaste loodushuvi ning läbi selle hoida kontakti ka pärast kooli
lõpetamist.

Nele Aus – aasta gümnaasiumiõpetaja, maakonna laureaat
Õpetaja Nele on õpilaste poolt poolt kõrgelt hinnatud, väga pühendunud, teisi kolleege läbi koostöö kaasav õpetaja, kes oma tasasel ja tagasihoidlikul moel on toetanud meie kooli ja õpilaste arengut. Sinu loodud õppematerjalid, mis on kompaktsed, sisukad ja põnevad, innustavad ja suunavad õpilast õppima. Samuti on tundides rohkelt arutlemist, infootsingut ja kriitilist mõtlemist nõudvaid ülesandeid. Sinu õpilased hindavad kõrgelt sinu töökust, nõudlikkust ja süsteemset ning väärtustel põhinevat õpetamisstiili. Nii õpilased kui lapsevanemad on toonud välja, et Sa oled õpetaja, keda
päriselt huvitab, kuidas õpilasel läheb, kes on huvitatud oma õpilaste tulevikust ning soovib, et neil kõigil läheks elus hästi.

Reet Kuhlberg – aasta õppeasutuse juht
Reet, oled Kohila Gümnaasiumi õpilaskesksemaks suunamise eestvedaja, õpetaja professionaalse arengu toetaja, tagasihoidlik meeskonnatöö tegija, kelle tööl on laiaulatuslik mõju. Sinule on omane oskus jääda isegi väga kriitilises olukorras alati tasakaalukaks, rahulikuks ja väärikaks. Sind hinnatakse kui täpset, sõbralikku ja usaldusväärset meeskonnatöö tegijat. Oled olnud läbi aastate toeks õpetajatele, andes nõu, kuidas parimal viisil korraldada erilist tähelepanu vajavate õpilaste õppetööd ja mentoriks alustavatele noortele õpetajatele. Sa oled mitmete kooli toimimiseks vajalike raamdokumentide looja. Oled toetav kolleeg, kelle nõu organisatsioonis on kõrgelt hinnatud ja kes niisama ei räägi, vaid ikka siis, kui midagi põhjapanevat ja muutvat on öelda. Ja need ilusti sõnastatud mõtted on toetanud suures koolis muutuste loomist.

Kirsti Solvak – aasta õppeasutuse juht
Kirsti, oled koolijuht, kelle jaoks on ka suure kooli juhtimisel fookuses laps ja tema areng, kelle jaoks probleemid on väljakutsed ja võimalused ning kes teeb kooli kirega. Direktorina oled võtnud sihiks teha maailma parimat kooli, milles iga koolipere liige saab anda oma panuse. Sinu juhtimisel on Kohila gümnaasium liitunud mitmete programmidega, mis toetavad kooli põhiväärtuste kujundamist, nagu näiteks Roheline kool, Ettevõtlik kool, Kiusamisvaba kool ja Liikuma kutsuv kool. Sa oled õppimise usku ja ootad seda ka oma kolleegidelt. Direktori tööülesannete kõrvalt oled leidnud aega osaleda kohalikel ja rahvusvahelistel täiendkoolitustel, kust saadud ideid oled innustunult meiega jaganud. Sa oled kindlalt toetanud nii rahvusvahelise kui kohalikul tasandil koostöö arendamist, oled panustanud kaasaaegse loodusainete labori rajamisse koolis. Sinu südameasjaks on olnud tuge vajavate õpilaste ja nende perede toetamine ning sa oled koolis kujundanud tugispetsialistidest tugeva tervikliku meeskonna. Sinu loodusteadlase taust väljendub nii teaduslikus lähenemises probleemide lahendamisele kui iga otsuse tegemisel keskkonnahoidlikust mõtteviisist lähtumises.

Maimu Torn-Kallion ja Nele Aus olid ka maakonna aasta õpetaja laureaadid. Ning suurima uhkusega võime täna öelda, et Raplamaa aasta õpetaja on meie oma armas õpetaja Nele Aus. Palju õnne veelkord kõigile õpetajatele. Aitäh, armsad õpetajad, et teete oma tööd südamega, te kõik olete tunnustamist väärt!

Tekst: Kerli Luts
Foto: Marko Kaljuveer