Õpilasliinide muudatused alates 5. märtsist

MUUDATUSED ALATES 5. MÄRTSIST

Õpilasliinide busside peatus asub ehitusperioodil aadressi Viljandi mnt 9 ehk platsile, mille juures asub kiirtoidukoht Bussikas. Sealt on kõige turvalisem õpilastel liikuda silla alt mööda kõnniteed koolimajja. Kuna peatuse asukoht kaugeneb veidi, siis alates 5. märtsist hakkavad Kooli peatuse väljumised toimuma kl 16.10 asemel kl 16.15.

Muudatuste teiseks põhjuseks on Aespa piirkonna Kvartsi ning Mäevana peatuste piirkonna laste parem teenindamine peale lõunat. Liinil Kohila 2 (kl 14.30) lisandub lõik peatuseni Kvartsi. Liinil Kohila7/7A muutub liikumistee kell 14.30 väljumisel – buss hakkab sõitma Kooli–Hageri– Sutlema–Aespa–Soonurme–Mäevana–Kohila ringi.

Palume oma liini kellaajad üle vaadata siin: http://kohila.kovtp.ee/bussitransport

ATKO Liinid OÜ dispetšeri number, mis on kättesaadav 24/7: +372 641 8218