Õpilaspilet

2018/2019. õppeaastast väljastame uued õpilaspiletid järgnevatele nendele õpilastele, kes sügisest õpivad järgnevates klassides: 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.h, 7.a, 7.b, 7c, 7.d, 10.a, 10.b, 11.a ja 11.b. Uue õpilaspileti väljastamine on nende klasside õpilastele tasuta. Õpilaspileti kadumisel või katkiminekul on duplikaadi väljastamise hind 5 €.

Uute õpilaspiletite väljastamiseks palume vastavate klasside õpilastel 10. augustiks 2018 saata kooli üldaadressil kohila@kohila.edu.ee:

  • digitaalne dokumendipilt JPG formaadis (ei sobi värvilise taustaga fotod, selfied jms)
  • pilt ei tohi olla vanem kui 1 aasta
  • pildi faili nimeks kirjutada õpilase isikukood (nt 50612070218.jpg)
  • kirja sisusse märkida õpilase ees- ja perekonnanimi, klass

Kui digitaalse pildi saatmise võimalus puudub, siis tuua kooli kantseleisse paberfoto suurusega 3 x 4 cm. Paberfotosid ei pea tooma sügisel alustavad 11. klassi õpilased – teie fotod on eelmisest aastast olemas.