Õpilaspilet

Õpilaspileti kadumisel või katkiminekul on duplikaadi väljastamise hind 5 €. Duplikaadi väljastamisaeg on orienteeruvalt 10 tööpäeva.

Uute õpilaspiletite väljastamiseks palume saata kooli üldaadressil kohila@kohila.edu.ee:

  • digitaalne dokumendipilt JPG formaadis (ei sobi värvilise taustaga fotod, selfied jms)
  • pilt ei tohi olla vanem kui 1 aasta
  • pildi faili nimeks kirjutada õpilase isikukood (nt 50612070218.jpg)
  • kirja sisusse märkida õpilase ees- ja perekonnanimi, klass

Kui digitaalse pildi saatmise võimalus puudub, siis tuua kooli kantseleisse paberfoto suurusega 3 x 4 cm. Paberfotosid ei pea tooma sügisel alustavad 11. klassi õpilased – teie fotod on eelmisest aastast olemas.