Õppekorralduse muutus 5.-9. klassides alates 26. jaanuarist 2021

Alates teisipäevast, 26.01.2021 õpivad täies mahus distantsõppes 5.v, 6.d, 6.e, 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 8.a, 8.b, 8.c, 8.l, 9.a, 9.b, 9.c ja 9.d klassid. Kooli on nimetatud klasside õpilased oodatud 8. veebruaril.
Gümnaasiumi astmes, algklassides 1.-4., 5.a 5.b, 5.c, 5.d 6.a, 6.b, 6.c, 7.l, 8.v ja 9.v klassides jätkub õppetöö kontaktselt.

Täpsem info eKoolis ja lastevanemate listides.