Päevakava

Tegevused Aeg
1.
Kooli välisuks avatakse
7.00
2.
Tundide algus
8.30
3.
Tundide pikkus
45 minutit
4.
Vahetunni pikkus
10 minutit (1. vahetunni pikkus 15 minutit)
5.
I söögivahetund
11.10-11.40
6.
II söögivahetund
12.05-12.35
7. III söögivahetund 13.00-13.30
8.
Huviringide töö algab pärast õppetunde
9.
Pikapäevarühm 12.30-16.00
10.
Koolimaja välisuks suletakse
19.00
11.
Klassiõhtud põhikooli õpilastele lõpevad hiljemalt 21.00
12. Üritused õpilastele lõpevad hiljemalt 22.00
13.
Õppetunnid jäetakse ära, kui klassiruumi õhutemperatuur on
alla 19 C
võimlas 18 C
14.
Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on
-20 C ja madalam 1.- 6. klassini
-25 C ja madalam 7.- 9. klassini
15.
Kehalise kasvatuse tunde võib talvel õues läbi viia temperatuuril
1.- 6. klassi õpilastele tegelikult toimival  välisõhu temperatuuril kuni -10 C
7.- 12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuri kuni -15 C
Mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s
16.
Vahetundide ajal ei lahku õpilased kooli territooriumilt.
Vahetunnis lahkub õpilane kooli territooriumilt
klassijuhataja või korrapidajaõpetaja loal.