Päevakava

  Tegevused Aeg
1.
Kooli välisuks avatakse
7.30
2.
Tundide algus
8.30
3.
Õpilasliinide bussid saabuvad hommikul Kohila spordihoone parklasse
8.20-ks
4.
Tundide pikkus
45 minutit
5.
Vahetunni pikkus
10 minutit
6.
I söögivahetund
11.05-11.35
7.
II söögivahetund
12.00-12.30
8. III söögivahetund 12.55-13.25
9.
Huviringide töö algab pärast õppetunde  
10.
Pikapäevarühm 12.15-15.10
11. 
Õpilasliinide bussid väljuvad Kohila spordihoone parklast pärast tunde
13.30
14.30
16.10
12. 
Koolimaja välisuks suletakse
18.00
13.
Klassiõhtud põhikooli õpilastele lõpevad hiljemalt 21.00
14. Üritused õpilastele lõpevad hiljemalt 22.30
15.
Õppetunnid jäetakse ära, kui klassiruumi õhutemperatuur on
alla 19 C
võimlas 18 C
16.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on

-20 C ja madalam 1.- 6. klassini

-25 C ja madalam 7.- 9. klassini

17.
Kehalise kasvatuse tunde võib talvel õues läbi viia temperatuuril
1.- 6. klassi õpilastele tegelikult toimival  välisõhu temperatuuril kuni -10 C
7.- 12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuri kuni -15 C
Mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s
18.
Vahetundide ajal ei lahku õpilased kooli territooriumilt.
Vahetunnis lahkub õpilane kooli territooriumilt
klassijuhataja või korrapidajaõpetaja loal.