Projekti „Kohila Gümnaasiumi õppekava toetavad keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2018/2019. õppeaastal“ bussitranspordi lihthange

Kohila Gümnaasium (Kooli 1, Kohila, Raplamaa, Eesti) kuulutab välja projekti taotluse 14415 „Kohila Gümnaasiumi õppekava toetavad keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2018/2019. õppeaastal“ tarbeks bussitranspordi lihthanke.

Palume pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatult aadressile khk@kohila.edu.ee hiljemalt 21.02.2018. Pakkumuse koostamise aluseks on kooli poolt planeeritavate sõitude tabel.

Sõitude arv on indikatiivne, võib olla väiksem. Põhjuseks on, et ei tea täpseid kokkuleppeid õppeprogrammide teenusepakkujaga.

Transporditeenuse pakkuja valitakse välja sõitude kaupa, määravaks on hind. Teenus tellitakse 2017/2018. õppeaastal vaid juhul kui projekt KIKi poolt rahastatakse.

Palume pakkumuses eraldi välja tuua iga sõidu maksumus, 1 km hind, 1 ootetunni hind.

Teenuse pakkujal peab olema varasem õpilasteveo kogemus ning kehtiv tegevusluba reisijate veoks vähemalt kuni 01.07.2019. Pakkumiseks kasutatavad bussid peavad olema tehniliselt korras, varustatud turvavöödega. Märkega 52-kohaline buss juures kvalifitseerub ka 49-kohaline buss.

Pakkumuse kvalifitseerumise osas tagasiside komisjonilt 5 tööpäeva jooksul peale pakkumuse esitamist.

Täpsustav info 55687882, khk@kohila.edu.ee